Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Gorenjska

  • Koroška cesta 19
    4000 Kranj
  • T: 04 620 48 00
  • F: 04 620 48 01
  • E: gp-csd.goren@gov.si

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: Center za socialno delo Gorenjska (CSD Gorenjska)

Naslov: Koroška cesta 19, 4000 Kranj

Telefon: 04/620- 48 – 00

Fax: 04/620-48-01

Elektronski naslov: gp-csd.goren@gov.si

Odgovorna uradna oseba: Urška REPAR JUSTIN, direktorica

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Spletna stran CSD Gorenjska

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu CSD Gorenjska, Koroška cesta 19, 4000 Kranj, v sobi 3, 1. nadstropje in v tajništvu oz. glavnih pisarnah enot Centra za socialno delo Gorenjska

Datum 1. objave kataloga: 7. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 7. 3. 2019

2. Splošni podatki o organu:

Center za socialno delo Gorenjska je javni zavod. Ustanovitelj je Republika Slovenija.

3. Kratek opis delovnega področja:

CSD Gorenjska je javni zavod pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil in nalog po zakonu po področjih dela:

Izvajanje socialno varstvenih storitev:

Druge naloge:

4. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja CSD

Seznam veljavnih predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo se nahaja na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

5. Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo, se nahaja na spletni strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije: https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/upravni-postopki/

6. Seznam zbirk podatkov

Seznam zbirk podatkov, ki jih vodijo centri za socialno delo, se nahaja na spletni strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije: https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/zbirke-podatkov/

7. Seznam organizacijskih enot

CSD Gorenjska sestavljajo naslednje organizacijske enote:

8. Kontaktni podatki uradne osebe, pooblaščene za posredovanje informacij

9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih

Trenutno ni aktualnega javnega razpisa.

10. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja si lahko preberete tukaj

11.Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.