Center za socialno delo Gorenjska

  • Koroška cesta 19
    4000 Kranj
  • T: 04 620 48 00
  • F: 04 620 48 01
  • E: gp-csd.goren@gov.si

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: Center za socialno delo Gorenjska (CSD Gorenjska)

Naslov: Koroška cesta 19, 4000 Kranj

Telefon: 04/620- 48 – 00

Fax:

Elektronski naslov: gp-csd.goren@gov.si

Odgovorna uradna oseba: Urška REPAR JUSTIN, v.d. direktorice

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Spletna stran CSD Gorenjska

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu CSD Gorenjska, Koroška cesta 19, 4000 Kranj, v sobi 3, 1. nadstropje in v tajništvu oz. glavnih pisarnah enot Centra za socialno delo Gorenjska

Datum 1. objave kataloga: 7. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 7. 3. 2019

## 2. Splošni podatki o organu:

Center za socialno delo Gorenjska je javni zavod. Ustanovitelj je Republika Slovenija.

3. Kratek opis delovnega področja:

CSD Gorenjska je javni zavod pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil in nalog po zakonu po področjih dela:

Izvajanje socialno varstvenih storitev:

Druge naloge:

4. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja CSD

5. Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

CSD Gorenjska sestavljajo naslednje organizacijske enote:

6. Seznam zbirk podatkov

7. Seznam organizacijskih enot

8. Kontaktni podatki uradne osebe, pooblaščene za posredovanje informacij

9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih

Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

10. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja si lahko preberete tukaj

11.Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.