Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Marjan Vončina prejel nagrado za življenjsko delo

Marjan Vončina, dolgoletni direktor Centra za socialno delo Ljubljana Moste – Polje, je konec lanskega leta prejel nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva s strani ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenije Klampfer. Nagrada je priznanje za dolgoletno delo v socialnem varstvu in v Centru za socialno delo Ljubljana smo ponosni na dosežek sodelavca ter mu k dosežku čestitamo.