Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Terminski plan izplačil v letu 2019

Štipendije Denarna socialna pomoč Pomoč ob rojstvu otroka,
Starševski dodatek,
Rejnine
Otroški dodatek,
Dodatek za nego otroka,
Dodatek za veliko družino
Krajši delovni čas,
Delno plačilo za izgubljen dohodek,
Starševsko nadomestilo
Varstveni dodatek
I II
Januar 10.1. 18.1. 1.2. 11.1. 14.1. 15.1. 31.1.
Februar 7.2. 21.2. 1.3. 13.2. 14.2. 15.2. 28.2.
Marec 8.3. 21.3. 3.4. 13.3. 14.3. 15.3. 29.3.
April 10.4. 18.4. 3.5. 11.4. 12.4. 15.4. 30.4.
Maj 10.5. 21.5. 3.6. 13.5. 14.5. 15.5. 31.5.
Junij 10.6. 21.6. 1.7. 12.6. 13.6. 14.6. 28.6.
Julij 10.7. 19.7. 1.8. 11.7. 12.7. 15.7. 31.7.
Avgust 9.8. 21.8. 2.9. 12.8. 13.8. 14.8. 30.8.
September 10.9. 20.9. 2.10. 11.9. 12.9. 13.9. 30.9.
Oktober 10.10. 21.10. 4.11. 11.10. 14.10. 15.10. 30.10.
November 8.11. 21.11. 2.12. 13.11. 14.11. 15.11. 29.11.
December 10.12. 19.12. 3.1.20 11.12. 12.12. 13.12. 30.12.