Center za socialno delo Pomurje

 • Slovenska ulica 41
  9000 Murska Sobota
 • T: 02 58 58 540
 • F: 02 58 58 550
 • E: gp-csd.pomur@gov.si

Člani sveta zavoda Centra za socialno delo Pomurje

Objavljeno: 27. 01. 2020

Člani sveta zavoda Centra za socialno delo Pomurje so:

 1. Stanislava Perčič predsednica sveta centra CSD Pomurje, imenovana s strani lokalne skupnosti.
 2. dr. Robert Celec namestnik predsednice, imenovan s strani ustanovitelja.
 3. Darko Horvat član sveta centra imenovan s strani ustanovitelja.
 4. Ciril Magdič član sveta centra imenovan s strani ustanovitelja.
 5. mag. Tomislav Nemec član sveta centra imenovan s strani ustanovitelja.
 6. Boštjan Pihlar član sveta centra imenovan s strani ustanovitelja.
 7. Melita Ficko članica sveta centra imenovana s strani lokalne skupnosti.
 8. Kristina Sečnjak članica sveta centra imenovana s strani delavcev CSD Pomurje.
 9. Vida Štrakl članica sveta centra imenovana s strani delavcev CSD Pomurje.