Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Posavje

  • Trg Matije Gubca 1
    8270 Krško
  • Telefon: 07 499 20 00
  • Fax: 07 499 20 15
  • E-pošta: gp-csd.posav@gov.si

Pilotni projekt integrirane oskrbe v občini Krško »Most«

Projekt Integrirana oskrba v občini Krško MOST se je zaključil dne 31.12.2020. Del aktivnosti se bo v letu 2021 zvajal v okviru novega socialnovarstvenega programa Projekt dolgotrajne oskrbe v skupnosti MOST, katerega financira Občina Krško.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija z Evropskega socialnega sklada

DOLGOTRAJNA OSKRBA (DO)

Pomeni storitve, namenjene osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti in pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Kje se nahajamo

Cesta krških žrtev 19, 8270 Krško

Kako se vključiti v program DO

ENOTNA VSTOPNA TOČKA (EVT)

EVT je organizacijska oblika, katere namen je ocenjevanje upravičenosti uporabnika do dolgotrajne oskrbe.

Informira in svetuje o dolgotrajni oskrbi ter o drugih storitvah in ukrepih na področju integrirane obravnave.

zaposleni na EVT
Zaposlene od leve proti desni: Derganc Urška, dipl. del. terapevt, Strajnar Cvetka, dipl. fizioterapevt, Lakner Mateja, dipl. med. ses., Iljaš Mojca, dipl. soc. del.

Kontakt:

Tel.: 07 29 27 041
E-pošta: evt.projekt-most@gov.si

ENOTA ZA OHRANJANJE SAMOSTOJNOSTI

Storitve psihosocialne podpore, storitve za ohranjanje ali povečanje samostojnosti, zmanjšanje potreb po pomoči drugega in preprečevanje poslabšanja stanja uporabnika.

zaposleni na Enoti za ohranjanje samostojnosti
Zaposleni od leve proti desni: Hrvatin Rok, dipl. fiziot., Vidmar Karla, uni. dipl. soc. del., Zupan Luka, mag. kin., Župevc Barbara, dipl. del. ter.

ENOTA ZA OSKRBO

Izvajanje zdravstvene nege in oskrbe. Zdr. nega predstavlja neakutne postopke in posege v zdr. negi, ki so vezani na izvajanje osnovnih dnevnih opravil za preprečevanje bolezni in krepitev zdravja. Vključuje tudi zdr. nego in storitve, ki jih izvajalci opravijo pri obravnavi uporabnika.

zaposleni na Enoti za oskrbo
Zaposlene od leve proti desni (zdravstveni tehniki): Uršič Milena, Mirnik Lupšina Anja, Mlakar Nataša, Možek Jolanda

KOORDINATOR DOLGOTRAJNE OSKRBE

Organizacija in koordinacija izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe za posameznega uporabnika.

Pečerič Maruša, uni. dip. soc. del.
Tel.: 07 29 27 043
E-pošta: kdo.projekt-most@gov.si

PROJEKTNI KOORDINATOR

Suzanna Mežnarec Novosel, mag. ek. in posl. ved
Tel.: 07 29 27 043
E-pošta: projekt-most@gov.si

VODJA PROJEKTA

Carmen Rajer, mag. soc.
Tel.: 07 29 27 040
E-pošta: carmen.rajer@gov.si

Projektni koordinator, Koordinator dolgotrajne oskrbe, Vodja projekta
Od leve proti desni: Suzanna Mežnarec Novosel (Projektni koordinator), Pečerič Maruša (Koordinator dolgotrajne oskrbe), Carmen Rajer (Vodja projekta)