Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Pomurje

 • Slovenska ulica 41
  9000 Murska Sobota
 • T: 02 58 58 540
 • F: 02 58 58 550
 • E: gp-csd.pomur@gov.si

Seznam uradnih oseb in kontaktni podatki zaposlenih na Centru za socialno delo Pomurje

Zaposleni s področji dela na CSD Pomurje

Odgovorna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja v Centru za socialno delo Pomurje

SANDRA BABIČ
Tel: 02 58 58 541
E-mail: sandra.babic@gov.si
 • direktorica

Skupna splošna služba

BRIGITA BENCAK
Tel: 02 585 85 40
E-mail: brigita.bencak@gov.si
 • Administrativno tehnična služba
KAJA JAUŠOVEC
Tel: 02 585 85 51
E-mail: kaja.jausovec@gov.si
 • Kadrovsko-pravna služba
ROMANA PLOJ
Tel: 02 585 85 42
E-mail: romana.ploj@gov.si
 • Finančno računovodska služba
JANA KOLER
Tel: 02 585 85 43
E-mail: jana.koler@gov.si
 • Finančno računovodska služba
ANA GABOR
Tel: 02 585 85 44
E-mail: ana.gabor@gov.si
 • Finančno računovodska služba
URŠKA GJEREK
Tel: 02 585 85 45
E-mail: urska.gjerek@gov.si
 • Finančno računovodska služba
BERNARDA ŽELEZEN
Tel: 02 585 85 46
E-mail: bernarda.zelezen@gov.si
 • Finančno računovodska služba

Skupna strokovna služba

BRANKO PETOVAR
Tel: 02 53 51 166
E-mail: branko.petovar@gov.si
 • Koordinator invalidskega varstva
CARMEN ŠERUGA
Tel: 051 631 339
E-mail: carmen.seruga@gov.si
 • Koordinator invalidskega varstva
SANJA KAVAŠ
Tel: 051 223 045
E-mail: sanja.kavas@gov.si
 • Koordinator invalidskega varstva
SAŠA CAR
Tel: 02 585 85 47
E-mail: sasa.car@gov.si
 • Koordinator za preprečevanje nasilja
ERNA FIŠINGER
Tel: 02 585 85 49
E-mail: erna.fisinger@gov.si
 • Koordinator za obravnave skupnosti
PETRA GYURICA
Tel: 02 585 85 48
E-mail: petra.gyurica@gov.si
 • Koordinator lokalne mreže

Služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

CVETKA BOGDAN, mag. uprav. ved
Tel: 02 585 86 65
E-mail: cvetka.bogdan@gov.si
 • Vodja službe ZUPJS
MIHAELA CIGAN, univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 585 86 77
E-mail: mihaela.cigan@gov.si
 • Služba ZUPJS
SIMONA KRALJ KARBA, mag. upr. ved.
Tel: 02 585 86 68
E-mail: simona.karba@gov.si
 • Služba ZUPJS
SIMONA NOVAK PETRIJAN, pravnica
Tel: 02 585 86 76
E-mail: simona.novak-petrijan@gov.si
 • Služba ZUPJS
BERNARDA ŠTEFANEC, univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 585 86 79
E-mail: bernarda.stefanec@gov.si
 • Služba ZUPJS
NADA KOVAČIČ, admin. tehnik
Tel: 02 585 86 61
E-mail: nada.kovacic@gov.si
 • Administracija

KRIZNI CENTER ZA MLADE

Naslov: Prešernova ulica 12, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 534 85 82
Fax: 02 534 85 83
e-naslov: kcm.csdpomur@gov.si

SIMONA NEUVIRT BOKAN, univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 534 85 82
E-mail: kcm.csdpomur@gov.si
 • Vodja KCM Murska Sobota
METKA HORVAT, univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 534 85 82
E-mail: kcm.csdpomur@gov.si
 • KCM Murska Sobota
DUŠICA ZEMLJIČ, univ. dipl. sociolog
Tel: 02 534 85 82
E-mail: kcm.csdpomur@gov.si
 • KCM Murska Sobota
BRIGITA ŽITEK, dipl. upr. org.
Tel: 02 534 85 82
 • KCM Murska Sobota
JASMINA ČAGRAN, mag. soc. del.
Tel: 02 534 85 82
E-mail: kcm.csdpomur@gov.si
 • KCM Murska Sobota
DAVID FICKO, mag. soc. del.
Tel: 02 534 85 82
E-mail: kcm.csdpomur@gov.si
 • KCM Murska Sobota

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje in vodenje upravnih postopkov ter posredovanje informacij javnega značaja

Pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na področju pravicah iz javnih sredstev in posredovanje informacija javnega značaja

CVETKA BOGDAN, mag. upr. ved.
 • vodja službe za odločanje o pravicah iz javnih sredstev

Pooblastilo za vodenje dejanj v postopku in odločanje na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev imajo

MIHAELA CIGAN, univ. dipl. soc. del.
 • pravice iz javnih sredstev
SIMONA KRALJ KARBA, mag. upr. ved.
 • pravice iz javnih sredstev
SIMONA NOVAK PETRIJAN, pravnica
 • pravice iz javnih sredstev
BERNARDA ŠTEFANEC, univ. dipl. soc. del.
 • pravice iz javnih sredstev