Center za socialno delo Pomurje

  • Slovenska ulica 41
    9000 Murska Sobota
  • T: 02 58 58 540
  • F: 02 58 58 550
  • E: gp-csd.pomur@gov.si

Obvestila

Vabilo k oddaji ponudbe za IZVEDBO NOTRANJE REVIZIJE POSLOVANJA CSD POMURJE za leto 2020

Objavljeno: 07. 10. 2020

Center za socialno delo Pomurje je kot proračunski uporabnik v skladu S Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72- 3448/2002) za vsako koledarsko leto, z namenom preverjanja poslovanja, svetovanja ter izboljšanja poslovanja, zavezan k izvedbi notranje revizije.