Centri za socialno delo Slovenije

Obvestila

Od 1. junija 2020 dalje preneha začasna prekinitev teka rokov v upravnih postopkih

Objavljeno: 29. 05. 2020

Od 1.6.2020 dalje bodo roki v vseh upravnih postopkih, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, torej pred 13.3.2020, tekli naprej. Ponovno torej tečejo roki za vložitev vlog, pritožb, procesnih dejanj strank, izpolnitev materialnih obveznosti ter roki za izdajanje upravnih aktov.

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, so podaljšani tako, da se iztečejo 8. junija 2020. Izjeme so določene za vlaganje vlog in sporočanje sprememb pri pravicah iz javnih sredstev. Več o tem najdete v naši prejšnji objavi.

Od 1.6.2020 dalje torej tečejo naprej roki za vložitev pritožb. Če je bila npr. odločba izdana pred epidemijo in je 15 dnevni rok za pritožbo začel teči 10.3.2020, so do razglasitve epidemije pretekli 3 dnevi roka. Ta rok s 1.6.2020 teče naprej in izteče dne 12.6.2020.

Izjema je določena tudi pri rokih za izpolnitev obveznosti upravičencev do izredne denarne socialne pomoči. Roki, ki do 13.3.2020 niso iztekli, začnejo s 1.6.2020 teči znova. Prejemniki izredne denarne socialne pomoči imajo torej od 1.6.2020 dalje 30 dni za porabo sredstev ter 45 dni za predložitev dokazil.

Pravice iz javnih sredstev, ki iztečejo konec maja 2020, ne bodo avtomatično podaljšane

Objavljeno: 29. 05. 2020

Vsem, ki še niste vložili vlog svetujemo, da to storite v čim krajšem času.

Če vloge ne boste uspeli vložiti v tem mesecu, lahko to storite do konca junija za nazaj, vendar na vlogo napišite, da ste jo želeli vložiti v mesecu maju 2020.

Do konca junija 2020 lahko vložite tudi vloge za pravice iz javnih sredstev, ki bi jih sicer vložili marca ali aprila 2020, a niste uspeli in do pravic niste bili upravičeni (ni bilo avtomatičnega podaljšanja). Tudi v tem primeru to na vlogo napišite.

Vlogo za pravice iz javnih sredstev najdete tukaj.

Vložite jo lahko v nabiralnik pred vašim centrom za socialno delo, po pošti ali preko portala e-Uprava.

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Objavljeno: 13. 05. 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo naslednjo novico:

V ponedeljek, 18. maja bo izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov 49.728 prejemnikom denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020 v višini 7.5 milijonov evrov.

Upravičenost za enkratni solidarnostni dodatek prejemnikov socialne pomoči oziroma varnostnega dodatka temelji na prejemniku socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in ne na vseh osebah zajetih v odločbi (upravičencih).

Več na www.gov.si/novice/2020-05-11-18-maja-izplacilo-dodatka-za-prejemnike-dsp-oz-vd/

Datum izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka

Objavljeno: 07. 05. 2020

Spoštovani,

zaradi nedavne spremembe 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) se je izvedba izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, zamaknila. Točnega datuma izplačila vam žal v tem trenutku še ne moremo posredovati. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se skupaj z izvajalci trudijo, da bi bilo izplačilo izvedeno v najkrajšem možnem času.

O točnem datumu izplačila vas bomo obvestili takoj, ko bo le-ta znan.

IZPLAČILO ENKRATNEGA SOLIDARNOSTNEGA DODATKA ZA DRUGE RANLJIVE SKUPINE

Objavljeno: 30. 04. 2020

Spoštovani,

skladno z informacijo, ki smo jo prejeli s strani Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti vas obveščamo, da enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine oseb ne bo izplačan 30. 4. 2020. O predvidenem datumu izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine oseb in krogu upravičencev do le-tega, vas bomo obvestili naknadno. Tekoče informacije lahko spremljate na portalu WWW.GOV.SI