Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Primorsko-Notranjska Enota Cerknica

  • Cesta 4. maja 24,
    1380 Cerknica
  • Telefon: 01/7050400
  • Fax: 01/7050410
  • E-pošta: gpcsd.cerkn@gov.si

SEZNAM SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV, KI JIH IZVAJA CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO-NOTRANJSKA, ENOTA CERKNICA

SKUPINA REJNIKI

Program se izvaja v obliki skupine za samopomoč, v katero so vključeni rejnice in rejniki otrok, ki so nameščeni v rejništvu in prihajajo iz območja Centra za socialno delo Primorsko Notranjska, enota Cerknica. V skupini imajo rejnice in rejniki možnost izmenjave medsebojnih izkušenj, iskanja čim boljših poti pri celostnem pristopu k otroku v rejništvu. Skupina je zasnovana kot podporna skupina, kjer si rejnice in rejniki med seboj nudijo podporo in imajo možnost osebnostne rasti. Skupina omogoča tudi izmenjavo informacij med strokovno delavko in rejniško družino ter izdelovanje strategij za obravnavo otrok v rejništvu.

Glavni namen srečanj je, da rejniki pridobijo in razvijajo praktične sposobnosti in znanja, ki jih potrebujejo za vzgojo otrok v rejništvu. Z medsebojno povezanostjo in sodelovanjem pozitivno vplivajo na rast pozitivne osebne identitete in večje avtonomnosti otrok v rejništvu. Otrokom tako pomagajo, da se soočijo s podobo o sebi in jim približajo možnosti za zavestno oblikovanje in spreminjanje samega sebe. S pomočjo druženja si nudijo pomoč in podporo na različnih življenjskih področjih. Srečanje je priložnost, da izmenjajo svoja izkustva, da dolgoročno navežejo stike iz katerih se razvije pristno prijateljstvo.

Poleg tega pa še:

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ “KAMILICA”

Delovanje skupine je namenjeno odraslim osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju in so bile zaradi težav v duševnem zdravju invalidsko upokojene ali pa imajo zaradi težav v duševnem zdravju težave pri vključenju v okolje. Skupina je namenjena tudi osebam, ki niso še bile hospitalizirane, a imajo težave v duševnem zdravjem.

Skupino smo ustanovili, na osnovi spoznanja, da osebe, ki so uporabniki psihiatričnih institucij in centra za socialno delo zaznavajo vrzel pri vključevanju v socialno okolje in pri navezovanju stikov. Ravno pri tej ciljni skupini se kaže velika osamljenost in izoliranost. V dosedanjem trinajst letnem delu z skupino ugotavljamo, da je takšen način druženja zanje dobrodošel in sprejemljiv. Poglavitni motiv je socializacija.

Skupino vodita dva strokovna delavca Centra za socialno delo Cerknica. Večina članov skupine je zaradi zdravstvenih težav v duševnem zdravju že invalidsko upokojenih. Najstarejši član skupine je star 65 let, medtem ko ima najmlajši član skupine 35 let.

Skupina se srečuje dopoldan, v prostorih Medgeneracijskega centra Gaber v Starem trgu pri Ložu. Za nemoteno delo v skupini vedno pripravimo temo pogovora. Vsako srečanje je razdeljeno v dva dela. Prvi del je pogovor na določeno temo, v drugem delu pa je sproščen pogovor ob kavi ali čaju.