Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Primorsko-Notranjska Enota Postojna

  • Novi trg 6,
    6230 Postojna
  • Telefon: 05/7001200
  • Fax: 05/7001220
  • E-pošta: gpcsd.posto@gov.si

SEZNAM SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV, KI JIH IZVAJA CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO-NOTRANJSKA, ENOTA POSTOJNA

Program Dnevni center za otroke in mladostnike Postojna

je socialnovarstveni program Centra za socialno delo Primorsko - Notranjska, Enota Postojna. Program deluje od leta 2013, tako se sedaj izvaja že 6 leto, vključen je v petletno financiranje s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sofinanciran pa je tudi s strani Občine Postojna.

Komu je namenjen?

Program Dnevnega centra je namenjen osnovnošolskim otrokom iz družin, v katerih starši zaradi različnih vzrokov ne znajo oziroma ne zmorejo otrokom nuditi ustrezne pomoči in opore pri opravljanju šolskih obveznosti, krepitvi otrokove pozitivne samopodobe, opremljanja za življenje v smislu prevzemanja odgovornosti, ustrezne komunikacije v smislu družbeno sprejemljivega vedenja.

Kaj nudimo?

V dnevnem centru otroci dobijo varen in miren prostor, v katerem se srečujejo in skupaj z zaposlenimi in prostovoljci rešujejo in se soočajo z dnevnimi šolskimi obveznostmi, se učijo uspešnih tehnik učenja, izboljšujejo svojo samopodobo, kvalitetno preživljajo prosti čas, pletejo socialno mrežo. Nudimo individualno pomoč pri učenju, poleg tega pa izvajamo tudi skupinske oblike dela z otroki (učenje socialnih veščin skozi socialne igre, predavanja z delavnicami s strani raznih strokovnjakov, kreativne delavnice - ustvarjalne, likovne, kuharske, športne…,).

Kaj je namen programa?

Namen aktivnosti, ki se izvajajo v dnevnem centru je opremljanje mladega človeka za življenje, s pridobivanjem delovnih navad, novih spretnosti in znanj, kvalitetnim preživljanjem prostega časa, širjenjem socialne mreže in posledično izboljševanjem svoje samopodobe ter učenjem družbeno sprejemljivega vedenja. V času šolskih počitnic je Dnevni center odprt v dopoldanskem času in je namenjen različnim kreativnim delavnicam (kuharske delavnice, likovne delavnice) in športnim aktivnostim, izletom, druženjem. Delavnice v času šolskih počitnic izvajamo po predhodnem obvestilu (objave preko maila, javne objave) Dnevni center za otroke in mladostnike Postojna je v letu 2015 pristopil tudi k projektu Unicefa –Varna točka in tako postal varno in prijazno zavetje kamor se lahko otroci in mladostniki zatečejo po pomoč v stiski.

Kdo nudi pomoč v programu?

V programu so trenutno zaposleni trije. Strokovni vodja programa Klavdija Krapež, sodelavka v programih Vanja Kovač ter zaposlena preko javnih del. Občasno se nam pridružijo študentke Fakultete za socialno delo, ki pri nas opravljajo praktični del pouka ter prostovoljci. Sodelujemo z obema osnovnima šolama v Postojni, Centrom za socialno delo, raznimi društvi in nevladnimi organizacijami (Točka Moči, Mladinski center Postojna, Šent Postojna, SGLŠ Postojna…)

Kje se nahajamo?

Dnevni center za otroke in mladostnike Postojna se nahaja v občinskem stanovanju na Vojkovi ulici 8, Postojna, odprti pa smo vsak dan med 11. in 17. uro, od ponedeljka do petka.

Vse ostale informacije glede programa ali možnosti vključitve v program dobite na telefonski številki 040 462 819 ali na mailu dc.postojna@gmail.com, spremljate pa nas lahko tudi na Facebook strani »Dnevni center za otroke in mladostnike Postojna«.

Vključitev v program je prostovoljna in brezplačna, potrebno je pridobiti soglasje uporabnikov in njihovega starša oz. zakonitega zastopnika.

POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU

Osnovni namen in cilj socialne oskrbe je uporabnikom omogočiti čim daljše življenje v domačem okolju, pomoč pri razbremenitvi svojcev, preprečevanje osamljenosti
Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki prebivajo na območju občine Pivka.

Storitev se izvaja na domu upravičenca, ki ima zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju.

Storitev se pri posameznem uporabniku izvaja največ 4 ure dnevno ali 20 ur na teden.

Storitve socialne oskrbe so vsakdanja opravila na domu uporabnika

Kdo je upravičen do oskrbe

Kako do storitve

Storitev se lahko začne na izraženo željo in potrebo po pomoči upravičenca ali zakonitega zastopnika po telefonu, osebno ali na podlagi pisne vloge, ki jo najdete na tej povezavi, ali jih dobite osebno na tukajšnjem centru v času uradnih ur oz. po dogovoru.

Cena in plačilo

Cena storitve se oblikuje v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev na podlagi soglasja občine Pivka. Trenutno veljavni cenik najdete na tej povezavi. Če sami ne zmorete kriti stroškov izvajanja storitve, lahko na centru za socialno delo Primorsko-Notranjska, enota Postojna, oddate vlogo za pomoč pri plačilu storitve.

Vse INFORMACIJE o storitvi pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe dobite pri vodji službe pomoči na domu:

Zvonka Mejak Premrl, koordinatorka pomoči na domu
Tel.: 05 700 12 05, 05 700 12 00
e-mail: zvonka.mejak@gov.si, gpcsd.posto@gov.si