Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Zasavje Enota Trbovlje

  • Mestni trg 5a,
    1420 Trbovlje
  • Telefon: 03 777 33 06
  • E-pošta: gpcsd.trbov@gov.si

Programi

Društvo Sožitje Trbovlje

Enota Trbovlje v svojih prostorih že vrsto let gosti Društvo Sožitje Trbovlje, veliko naših strokovnih delavk je v okviru prostovoljstva vključenih v delo društva in pomagajo pri vodenju skupin za otroke vključene v Sožitje in sodelujejo pri skupinah za starše.

Programi Zveze Sožitje so namenjeni usposabljanju, izobraževanju, opolnomočenju, ohranjanju zdravja oseb z (MDR) motnjami v duševnem razvoju pa tudi njihovih družinskih članov. Vsi programi so usmerjeni v večjo samostojnost udeležencev, spodbujajo integriteto in dejavno vključevanje vsakega posameznika. Programi so namenjeni osebam z zmernimi, težjimi, težkimi in kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinskim članom.

V okviru zveze Sožitje delujejo posamezna društva na lokalni ravni.

Društvo Sožitje Trbovlje:

Sedež: Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje
Naslov za pošto: C. Tončke Čeč 2a, 1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 29 594
E-pošta: lidijakajtna50@gmail.com
Zakonita zastopnica: Lidija Kajtna
Tajnica: Bojana Vittori-Zor
Davčna številka: 31016871

Društvo UP

»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije je nevladna, neprofitna in nestrankarska humanitarna organizacija, s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva na zasebnem ter sistemskem nivoju. Center za socialno delo Zasavje, Enota Trbovlje že vrsto let uspešno sodeluje z društvom, ki na enoti Trbovlje izvaja individualna in skupinska svetovanja.

Nameni in cilji

Informacijska pisarna Društva “UP” nudi celostne informacije o problematiki zasvojenosti, možnostih obravnave ter o programih v Sloveniji in tujini, ki le-to ponujajo.

Delo poteka večinoma individualno po predhodnem dogovoru po telefonu, osebno ali po e-pošti: drustvo.up@siol.net Informacijska pisarna poteka v Ljubljani na sedežu društva ter v Trbovljah v prostorih Centra za socialno delo Zasavje, enota Trbovlje. Kontaktna oseba je Robin Turk, oec. sodelavec v programih in vodja programa Svetovalnica Trbovlje robin.up@siol.net Tel.: 01 434 25 70 ali 041 469 448

Društvo Projekt Človek- organizacija za pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti

Društvo »Projekt Človek« je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. V slovenskem prostoru so prisotni že od leta 1994 in so ena največjih institucij, ki se ukvarja s problematiko zasvojenosti v Sloveniji. Od leta 2007 je program »Projekt Človek« javni, socialnovarstveni program. Osnovno poslanstvo njihove organizacije je humanitarnost, strokovna pomoč zasvojenim, zagovarjanje abstinence ter kvalitetno življenje brez drog.

Socialna rehabilitacija zasvojenih, ki jo izvajajo različni strokovnjaki, laični delavci in delavci s premagano izkušnjo zasvojenosti, vključuje: delovno terapijo, različne oblike psihoterapije, svetovanje, športne, kulturne in ustvarjalne dejavnosti, različna izobraževanja v obliki seminarjev, ter vzporedno terapijo za družine. Njihova vizija vključuje razvoj obstoječih in novih programov, prilagajanje potrebam uporabnikov in družbe, ter razširitev delovanja na vse regije Slovenije. Osnovne vrednote, ki jih zagovarjajo so človek in spoštovanje življenja, delo, poštenost, spoštovanje in družina.

Posebnosti organizacije so:

O učinkovitosti programa priča uspešna integracija v družbo več kot 85 % oseb, ki so uspešno zaključile program. S sodelovanjem Centra za socialno delo Zasavje, enota Trbovlje, delujejo tudi na območju Trbovelj, kjer nudijo naslednje storitve: telefonsko svetovanje in informiranje za uporabnike in ključne bližnje osebe (starši, partnerji, sorojenci,…), individualno svetovanje, družinska in partnerska srečanja, svetovalno delo za družino zasvojenega uporabnika, priprava in vključevanje uporabnikov v stanovanjsko obliko programa, Program za otroke in mladostnike (individualno svetovanje, skupinsko delo, delo s starši,…), brezplačne preventivne delavnice za učence in dijake.

Kontaktna oseba: Miha Ruparčič
TEL: 051/650 459
e-pošta: miha.ruparcic@projektclovek.si
Spletna stran: www.projektclovek.si

Humanitarne akcije

Božiček za en dan

Center za socialno delo Zasavje, enota Trbovlje v sodelovanju s trboveljskim Rdečim Križem in Društvom prijateljev mladine Trbovlje sodeluje v humanitarni akciji »Božiček za en dan«. Cilj humanitarne akcije je obdarovanje otrok iz socialno šibkejših družin.

Humanitarno društvo ADRA Slovenija

Center za socialno delo Zasavje, enota Trbovlje, sodeluje s humanitarnim društvom ADRA Slovenija. Cilj programa je omogočiti otrokom iz socialno ogroženih družin šolske potrebščine in drug material. Šolske potrebščine se delijo tekom celotnega leta.