Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Centri za socialno delo Slovenije

Nekaj informacij o pravici izredne denarne socialne pomoči

Objavljeno: 09. 04. 2020

Izredne denarna socialna pomoč je namenjena osebam oz. družinam, ki so se iz razlogov, na katere ne morejo vplivati znašli v položaju materialne ogroženosti ali osebam in družinam, ki imajo izredne stroške, ki so vezani na preživljanje in jih s svojim dohodkom ne morejo pokriti. Razloga na katerega oseba ne more vplivati je lahko tudi razglasitev epidemije in s tem povezana izguba dohodkov ali izredni nujni stroški.

Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne sme presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali družine, v enem koledarskem letu pa ne sme presegati višine petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile. Razglasitev epidemije šteje kot višja sila. Najvišje izplačilo izredne denarne socialne pomoči je torej odvisno od statusa in števila družinskih članov. Npr. za samsko osebo, ki je zaposlena za polni delovni čas, znaša najvišja mesečna višina 607,29 EUR. Več o cenzusih najdete na tej spletni strani - https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/.

Za pridobitev pravice morate na center za socialno delo vložiti vlogo. Vlogo najdete tukaj - https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4045. Vlogo izpolnite v celoti, ne pozabite na podatke o vlagatelju in vseh družinskih članih. Vzemite si čas in v točkah 3. in 4. opišite zakaj ste se znašli v položaju materialne ogroženosti oz. kakšne izredne stroške imate ter ne pozabite navesti za kakšen namen (za nakup oz. plačilo česa) in v kakšni višini (opredelite višino) potrebujete pomoč. V kolikor teh podatkov ne boste navedli, bo vloga nepopolna in jo boste morali dopolniti, kar bo postopek odločanja podaljšalo. Izkazovati oz. pojasniti morate materialno ogroženost oz. izredne stroške, ki jih ne morete pokriti. Vlogo morajo podpisati vsi polnoletni družinski člani (vlagatelj, partner vlagatelja, polnoleten otrok). V kolikor imate dokazila o materialni ogroženosti (npr. prenehanje pogodbe o zaposlitvi, napotitev na čakanje, druga dokazila), ponudbe, račune za izredne stroške in bančne izpiske vseh družinskih članov za 3 mesece pred mesecem vložitve vloge, jih priložite.

Vlogo vložite na vaš center za socialno delo. V času epidemije lahko to storite tudi po elektronski pošti. Če imate vlogo v pdf. obliki, si lahko v naših prejšnjih objavah pogledate video kako jo izpolniti.

Če boste do izredne denarne socialne pomoči upravičeni, jo morate porabiti za namen za katerega je dodeljena. Namen najdete v odločbi. Zakon sicer določa, da mora upravičenec porabiti izredno denarno socialno pomoč v roku 30 dni po prejetju pomoči, dokazila pa mora predložiti v roku 45 dni od prejetja. V času epidemije ti roki ne tečejo in bodo začeli teči znova po prenehanju »izrednih razmer«. O tem datumu vas bomo sproti obveščali. Čeprav roki ne tečejo, pa lahko dokazila posredujete na vaš center za socialno delo po elektronski pošti, navadni pošti ali vržete v nabiralnik pred centrom za socialno delo. V kolikor tudi v 30 dneh po prenehanju »izrednih razmer« ne boste porabili sredstev, jih ne boste porabili za namen za katerega so bila dodeljena ali ne boste predložili dokazil v roku 45 dni, 14 mesecev od prejema ne boste upravičeni do nove izredne denarne socialne pomoči.