Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Centri za socialno delo Slovenije

Pri odločbah o letnih pravicah upoštevani COVID dodatki na podlagi podatkov FURS

Objavljeno: 06. 10. 2021

Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupaj s FURS ugotavlja upravičence iz 59. člena ZIUPOPDVE:

Skladno s 59. členom ZIUPOPDVE, se COVID dodatke ne upošteva v davčno osnovo in posledično tudi ne pri izračunu letnih pravic (otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca) zaposlenim v:

Ker s seznamom zaposlenih oseb, ki sodi v 59. člen ZIUPOPDVE razpolaga FURS, MDDSZ v sodelovanju s FURS preverja, katerim zaposlenim osebam iz 59. člena ZIUPOPDVE, so bili pri ugotavljanju materialnega položaja na podlagi podatkov FURS (podatkov iz dohodninske odločbe za leto 2020) upoštevani tudi COVID dodatki.

Pri tem pojasnjujemo, da je FURS COVID dodatke izvzel pri letni odmeri dohodnine, spregled je bil zgolj pri posredovanju podatkov prek e pladnja. MDDSZ je ob ugotovitvi napake s strani CSD-jev o tem takoj obvestili FURS, ki je pristopil k rešitvi zadeve in nadgradil svoj informacijski sistem. CSD-ji tako od 13.9. 2021 dalje že pridobivajo pravilne podatke od FURS-a, torej brez COVID dodatkov za osebe iz 59. člena ZIUPOPDVE.

Po izvedeni analizi bo ministrstvo seznam upravičencev posredovalo na CSD z navodilom postopanja:

S tem pristopom bomo zagotovili, da noben upravičenec do letne pravice iz javnih sredstev (OD, DŠ, VR) ne bo prikrajšan.