Centri za socialno delo Slovenije

Vlaganje vlog za pravice iz javnih sredstev

Vloge za pravice iz javnih sredstev morajo vložiti tisti, ki :

Prejemnikom t.i. letnih pravic, v mesecu, ko se pravica izteče, NI POTREBNO VLOŽITI NOVE VLOGE. To so prejemniki:

O teh pravicah bo center za socialno delo odločal avtomatično.

Če želite pravico uveljavljati prvič morate vložiti vlogo. Če je en otrok na primer že v vrtcu, drugi pa se vpisuje septembra, morate vložiti novo vlogo. Novo vlogo za državno štipendijo morate vložiti tudi, če napredujete na višjo stopnjo izobraževanja (npr. iz prve na drugo stopnjo študijskega programa).

Prejemniki pravic iz javnih sredstev morate biti pozorni na dolžnost sporočanja sprememb na center za socialno delo.