Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Centri za socialno delo Slovenije

Vlaganje vlog za pravice iz javnih sredstev

Objavljeno: 03. 08. 2020

Vloge za pravice iz javnih sredstev morajo vložiti tisti, ki :

  • katerokoli pravico uveljavljajo prvič in nimajo veljavne odločbe,
  • prejemniki denarne socialne pomoči,
  • prejemniki varstvenega dodatka,
  • prejemniki subvencije najemnine,
  • prejemniki pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
  • prejemniki pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Prejemnikom t.i. letnih pravic, v mesecu, ko se pravica izteče, NI POTREBNO VLOŽITI NOVE VLOGE. To so prejemniki:

  • otroškega dodatka,
  • znižanega plačila vrtca,
  • državne štipendije.

O teh pravicah bo center za socialno delo odločal avtomatično.

Če želite pravico uveljavljati prvič morate vložiti vlogo. Če je en otrok na primer že v vrtcu, drugi pa se vpisuje septembra, morate vložiti novo vlogo. Novo vlogo za državno štipendijo morate vložiti tudi, če napredujete na višjo stopnjo izobraževanja (npr. iz prve na drugo stopnjo študijskega programa).

Prejemniki pravic iz javnih sredstev morate biti pozorni na dolžnost sporočanja sprememb na center za socialno delo.