Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina Enota Novo mesto

 • Resslova ulica 7b,
  8000 Novo mesto
 • Telefon: 07 39 32 640, 07 39 32 642
 • Fax: 07 393 26 71
 • E-pošta: gpcsd.novom@gov.si

CSD Dolenjska in Bela Krajina, Enota Novo mesto

Izvaja naloge na območju Upravne enote Novo mesto, ki vključuje občine Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna peč, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Žužemberk.

Uradne ure:

 • PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

 • PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
 • TOREK: 7.00 - 15.00
 • SREDA: 7.00 - 17.00
 • ČETRTEK: 7.00 - 15.00
 • PETEK: 7.00 - 13.00

Programi

SKUPINA ZA REJNIKE

Deluje v prostorih Enote Novo mesto od leta 2004, in sicer enkrat mesečno po 2 uri. Namenjena je vsem rejnikom iz območja krajevne pristojnosti Enote Novo mesto. Skupino vodi strokovna delavka Enote Novo mesto.

Na skupini se v sklopu izobraževanja rejnike seznanja z novostmi na področju rejništva ter izvaja predavanja in delavnice na teme, ki rejnike zanimajo oz. ki so aktualne pri izvajanju rejništva. Namen skupine pa je tudi medsebojna in strokovna podpora pri izvajanju rejniške dejavnosti ter razreševanje vsakdanjih dilem pri vzgojnih prijemih v različnih razvojnih fazah otrok, težavah pri sodelovanju z matičnimi družinami, ohranjanju in poglabljanju odnosov v rejniški družini in ostalimi vprašanji, vezanimi na izvajanje rejniške dejavnosti.

Dvakrat letno so organizirana tudi družabna srečanja za otroke in rejniške družine. Srečanja so organizirana pred novim letom (skupno prednovoletno rajanje, druženje, kratek kulturni program, darila za otroke v rejništvu) in ob koncu šolskega leta (piknik na igrišču, igre, druženje).

Kontakt: Erika Erpe; gpcsd.novom@gov.si; 07 39 32 662

SKUPINA »ZNOVA«

Na Enoti Novo mesto od februarja 2017 poteka Svetovalnica za ljudi v stiski »Znova«. Nastala je iz potreb uporabnikov, najprej svojcev zasvojenih z alkoholom, sčasoma pa so se vanjo vključili tudi bivši zasvojeni, po zaključenem terapevtskem zdravljenju.

Skupinsko srečanje uporabnikov je enkrat tedensko, v popoldanskem času, od 17 do 19 ure, pod strokovnim vodstvom Jožeta Vukčeviča.

Cilji strokovnega vodenja in usmerjanja uporabnikov so: vzpostavitev in vzdrževanje popolne abstinence, zmanjšanje škodljivih vedenj, ki so se z zasvojenostjo še povečali (konstruktivno reševanje konfliktov, izboljšana komunikacija, boljša skrb za lastno zdravje, zdrav življenjski slog), izboljšanje samopodobe uporabnika preko občutkov sprejetosti in podpore, uvid v probleme in zastavljanje novih ciljev, širjenje socialne mreže, pridobitev novih spretnosti in znanj.

Svetovalnica Znova je vključena v Društvo Abstinent Ljubljana, ki je financirano tudi s strani MDDSZ.

Kontakt: gpcsd.novom@gov.si; tel: 07 39 32 648

DONIRANA PREHRANA

Projekt »Donirana prehrana« se izvaja v sodelovanju z Lions klubom Novo mesto (glavni nosilec in pogodbenik s trgovinami za dobavo hrane), RK Novo mesto (izvajalec in razdeljevalec hrane), Mestno občino Novo mesto in občinami Dolenjske Toplice, Mirna peč, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej in Žužemberk (financerji) in CSD (posreduje potrebe uporabnikov). Do donirane hrane je upravičen tisti posameznik ali družina, ki je kljub posebni življenjski okoliščini in stiski, ki jo doživlja, izpadel iz vseh formalnih sistemov pomoči.

Kontakt: gpcsd.novom@gov.si; tel: 07 39 32 640