Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska

  • Koroška cesta 21
    4000 Kranj
  • Telefon: 04 620 48 00
  • E-pošta: gp-csd.goren@gov.si

Seznam preventivnih socialnovarstvenih programov

REINTEGRACIJSKI CENTER

Program Reintegracijski center v Domu Vincenca Drakslerja je namenjen celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja zasvojenosti ali samostojno vzpostavljeni abstinenci od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola potrebujejo pomoč pri ponovnem vključevanju v socialno okolje ter vzpostavljanju temeljev za trajno abstinenco in stabilno življenjsko orientacijo. Program obsega bivalno in izven bivalno obliko obravnave, namenjen je polnoletnim osebam obeh spolov. Pogoj za vključitev je vzpostavljena in vzdrževana abstinenca od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola.

Kontakt:

REINTEGRACIJSKI CENTER, DOM VINCENCA DRAKSLERJA
Pristavška cesta 16, 4290 Tržič
Tel.: 059 943 637, 041 626 336, 065 557 915

reintegracija@omamljen.si
www.facebook.com/reintegracija.pristava
omamljen.si

LABIRINT - sprejemni in dnevni center

Program je namenjen uporabnikom nedovoljenih drog, mladoletnim eksperimentatorjem s psihoaktivnimi snovmi, ter njihovim svojcem (družinam). Ponujamo pomoč in podporo pri reševanju psihosocialnih stisk, povezanih z zasvojenostjo. Hkrati nudimo pomoč tistim, ki imajo težave zaradi škodljivih oblik vedenja: motnje hranjenja, druge zasvojenosti. V programu izvajamo podporo v obliki svetovanja in psihoterapije (individualno ali skupinsko).  V program se je možno vključiti na različne načine: glede na stopnjo motivacije oziroma zmožnosti doseganja abstinence ter glede na konkretne potrebe posameznika, pa naj gre za celostno reševanje zasvojenosti s ciljem abstinence ali zgolj za pomoč pri reševanju akutnih stisk in težav, ki jih doživljajo posamezniki. Na nas se lahko obrnejo starši, svojci oziroma druge, za zasvojeno osebo pomembne, osebe (partnerji, prijatelji, itd.).

Poleg rednih dejavnosti izvajamo preventivne delavnice na temo zasvojenosti in škodljivih vedenj za osnovnošolce, srednješolce in starše. V programu nudimo tudi možnost anonimnega laboratorijskega testiranja novih psihoaktivnih snovi in substanc sumljivega izvora, v skladu s smernicami sistema za zgodnje obveščanje (EWS) na nove psihoaktivne substance.

Kontakt:

LABIRINT - sprejemni in dnevni center

Sejmišče 4 4000 Kranj

info@labirint-kr.si
http://www.labirint-kranj.si/
FB: https://www.facebook.com/labirint.omame
Instagram: https://www.instagram.com/labirintkranj/

KATAPULT

Stanovanjska skupina Katapult nudi bivalno in izvenbivalno obravnavo kot del procesa integracije. Pogoj za vstop v stanovanjsko skupino je začetna faza abstinence, ki jo je posameznik vzpostavil z vključitvijo v katerikoli visokopražni program. Vstop v stanovanjsko skupino je možen tudi po opravljeni detoksikaciji ali vzpostavljeni abstinenci po prestani zaporni kazni V sklopu programa nudimo pomoč pri vzdrževanju abstinence, individualne in skupinske razgovore, možnosti za delo na osebnostni rasti in razvoju, pomoč pri iskanju zaposlitve, spodbujamo izobraževanje in širjenje socialne mreže.

Kontakt:

STANOVANJSKA SKUPINA KATAPULT

Sejmišče 4 Kranj

Tel.: 051/637-755

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

Zavetišče za brezdomce v Kranju deluje od decembra 2008, in sicer kot tip Zavetišča za brezdomce - Dnevni center z nočno namestitvijo. Program je namenjen osebam, ki prihajajo iz UE Kranj ter širše iz Gorenjske regije in nimajo zagotovljenega bivanja. Sprejemamo osebe, ki so zaradi pomanjkanja materialnih virov, socialnih stikov ter slabega zdravstvenega stanja ali odvisnosti (alkoholizem), ter zaradi občutka nemoči, socialno izključene.

V dejavnosti dnevnega centra so vključeni vsi uporabniki nočne nastanitve ter zunanji uporabniki. V okviru dnevnega centra izvajamo aktivnosti, v katere so vključeni uporabniki, pri katerih je še prisoten interes in sposobnost za reintegracijo. Uporabniki se lahko vključujejo v skupine za samopomoč, aktivno preživljanje prostega časa, organiziramo kreativne delavnice in predavanja. Uporabniki nočne namestitve se obvezno vključujejo v aktivnosti vzdrževanja Zavetišča.

Kontakt:

Zavetišče za brezdomce

Sejmišče 4 Kranj, 04/25 68 788, 041/387 840

e-naslov: zavetisce.kranj@gmail.com