Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Gorenjska

 • Koroška cesta 21
  4000 Kranj
 • T: 04 620 48 00
 • F: 04 620 48 01
 • E: gp-csd.goren@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska

Skupne službe CSD Gorenjska

Urška Repar Justin
Tel: 04/620 48 11
E-mail: urska.repar-justin@gov.si
 • Direktorica
Ana Slađana Aksentieva
Tel: 04/620 48 08
E-mail: ana-sladana.aksentieva@gov.si
 • Kadrovska služba
Mojca Dolenc
Tel: 046204814
E-mail: Mojca.dolenc1@gov.si
 • Kadrovska služba
 • Javna naročila
Ana Vidic
Tel: 04/620 48 06
E-mail: ana.vidic1@gov.si
 • Kadrovska služba
Maja Bezjak
Tel: 04/620 48 12
E-mail: maja.bezjak1@gov.si
 • Kadrovska služba
Nina Benda
Tel: 04/256 87 79
E-mail: Nina.benda@gov.si
 • Kadrovska služba
Lidija Pajk
Tel: 04/620 48 03
E-mail: lidija.pajk@gov.si
 • Računovodstvo
Tončka Kuralt
Tel: 04/620 48 05
E-mail: toncka.kuralt@gov.si
 • Računovodstvo
Irena Zorc Čizmić
Tel: 04/620 48 15
E-mail: Irena.zorc@gov.si
 • Računovodstvo
Špela Cegnar
Tel: 04 7778791
E-mail: Spela.cegnar@gov.si
 • Računovodstvo
 • Javna naročila
Darja Logar Demšar
Tel: 04/620 48 07
E-mail: darja.logar@gov.si
 • Računovodstvo
Branka Jakšič
Tel: 04/620 48 04
E-mail: branka.jaksic@gov.si
 • Koordinatorica lokalne mreže
Barbara Peter
Tel: 04/620 48 10
E-mail: barbara.peter1@gov.si
 • Pisarniška referentka
Nina Pohar
Tel: 04/256 87 43
E-mail: nina.pohar@gov.si
 • Koordinatorica za obravnavo v skupnosti
Martina Cuznar
Tel: 04/620 48 02
E-mail: martina.cuznar@gov.si
 • Koordinatorica za obravnavo nasilja v družini
Mojca Lučovnik
Tel: 04/256 87 57
E-mail: Mojca.lucovnik@gov.si
 • Koordinatorica za invalidsko varstvo
Branka Brenkuš
Tel: 04/777 87 80
E-mail: branka.brenkus@gov.si
 • Koordinatorica za invalidsko varstvo
Klavdija Balantič
Tel: 04/777 87 92
E-mail: klavdija.balantic@gov.si
 • Koordinatorica za invalidsko varstvo
Sabina Jenko
Tel: 04/620 48 16
E-mail: sabina.jenko@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Simona Purgar
Tel: 04/620 48 09
E-mail: simona.purgar@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Marija Trobevšek
Tel: 04/620 48 13
E-mail: marija.trobevsek@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Tatjana Strniša
Tel: 04/256 87 71
E-mail: tatjana.strnisa@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Slavi Kralj
Tel: 04/256 87 76
E-mail: stanislava.kralj@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Mojca Vavpot
Tel: 04/256 87 73
E-mail: mojca.vavpot@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Anja Zupanc
Tel: 04/256 87 72
E-mail: anja.zupanc1@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Alenka Čebašek
Tel: 04/256 87 35
E-mail: alenka.cebasek@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Nataša Majcen
Tel: 04/256 87 86
E-mail: natasa.majcen1@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Maja Robek Janškovec
Tel: 04/777 87 93
E-mail: maja.janskovec@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Nives Hafner
Tel: 04/256 87 81
E-mail: Nives.hafner@gov.si, zupjs.csdgoren@gov.si
 • Vložišče
Silvana Studen Gril
Tel: 04/2568-778
E-mail: silvana.gril@gov.si
 • Osebna pomoč

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

Osebe pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah (28. čl. ZUP)

Urška Repar Justin, univ. dipl. pravnica
 • Direktorica
mag. Sabina Jenko, dipl. upr. org.
 • Odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev
Simona Purgar, mag. javne uprave
 • Odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev

Osebe, pooblaščene za vodenje postopka (30. čl. ZUP)

Ana Slađana Aksentieva
 • Pravice iz delovnega razmerja
Mojca Lučovnik, univ. dipl. socialna delavka
 • Uveljavljanje pravice do osebne asistence
Branka Brenkuš, univ. dipl. socialna delavka
 • Uveljavljanje pravice do osebne asistence
mag. Sabina Jenko, dipl. upr. organizatorka
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Simona Purgar, mag. javne uprave
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Stanislava Kralj, poslovna sekretarka
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tatjana Strniša, dipl. ekonomistka
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Maja Robek Janškovec, dipl. upr. organizatorka
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Anja Zupanc, dipl. upr. organizatorka
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Vavpot, diplomantka upravnih ved
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Klavdija Balantič, univ. dipl. socialna delavka
 • Uveljavljanje pravice do osebne asistence
Alenka Čebašek, univ. dipl. ekonomistka
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nataša Majcen, mag. javne uprave
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Marija Trobevšek, univ. dipl. soc. delavka
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nives Hafner, dipl. upr. organizatorka
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Ana Vidic, mag. upr. ved
 • Kadrovske zadeve