Center za socialno delo Gorenjska

 • Koroška cesta 19
  4000 Kranj
 • T: 04 620 48 00
 • F: 04 620 48 01
 • E: gp-csd.goren@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska

Skupne službe CSD Gorenjska

Silvana Studen Gril
Tel: 04/256-87-27
E-mail: silvana.gril@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Ana Slađana Aksentieva
Tel: 04/620-48-08
E-mail: ana-sladana.aksentieva@gov.si
 • Kadrovske zadeve
Ivana Košir Erman
Tel: 04/620-48-11
E-mail: ivana.kosir-erman@gov.si
 • Nadomeščanje v.d. direktorice
Lidija Pajk
Tel: 04/620-48-10
E-mail: lidija.pajk@gov.si
 • Poslovna sekretarka
Branka Jakšič
Tel: 04/620-48-04
E-mail: branka.jaksic@gov.si
 • Strokovna delavka - polivalenca
Sabina Jenko
Tel: 04/620-48-16
E-mail: sabina.jenko@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Simona Purgar
Tel: 04/620-48-09
E-mail: simona.purgar@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Tončka Kuralt
Tel: 04/620-48-05
E-mail: toncka.kuralt@gov.si
 • Računovodstvo
Andreja Lapanja Naglič
Tel: 04/620-48-07
E-mail: andreja.lapanja-naglic@gov.si
 • Računovodstvo
Katarina Soklič
Tel: 04/620-48-15
E-mail: katarina.soklic@gov.si
 • Računovodstvo
Špela Cegnar
Tel: 04/620-48-14
E-mail: spela.cegnar@gov.si
 • Računovodstvo
Martina Krč
Tel: 04/620-48-00
E-mail: martina.krc@gov.si
 • Pisarniška referentka
Marša Pogačnik
Tel: 04/620-48-12
E-mail: marsa.pogacnik@gov.si
 • Kadrovske zadeve
Martina Cuznar
Tel: 04/620-48-02
E-mail: martina.cuznar@gov.si
 • Koordinatorica za obravnavo nasilja v družini
Marija Trobevšek
Tel: 04/620-48-13
E-mail: marija.trobevsek@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Ana Vidic
Tel: 04/620-48-06
E-mail: ana.vidic1@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Tatjana Strniša
Tel: 04/256-87-71
E-mail: tatjana.strnisa@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Slavi Kralj
Tel: 04/256-87-76
E-mail: stanislava.kralj@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Mojca Vavpot
Tel: 04/256-87-73
E-mail: mojca.vavpot@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Maja Robek
Tel: 04/256-87-72
E-mail: maja.robek@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Tanja Bernik
Tel: 04/256-87-35
E-mail: tanja.bernik@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Irena Rihtaršič
Tel: 04/256-87-77
E-mail: irena.rihtarsic@gov.si
 • Pravice po ZUPJS

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

Osebe pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah (28. čl. ZUP)

Urška Repar Justin, univ. dipl. pravnica
 • v.d. direktorice
Ivana Košir Erman, univ. dipl. psih.
 • v času odsotnosti v.d. direktorice
mag. Sabina Jenko, dipl. upr. org.
 • odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev
Simona Purgar, dipl. upr org.
 • odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev

Osebe, pooblaščene za vodenje postopka (30. čl. ZUP)

Marija Trobevšek, univ. dipl. soc. delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Ana Vidic, mag. upr. ved
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Stanislava Kralj
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tatjana Strniša, dipl. ekon.
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Maja Robek, dipl. upr. org.
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Vavpot
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Irena Rihtaršič, univ. dipl. soc. delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tanja Bernik, dipl. upr. org.
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mag. Sabina Jenko
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Simona Purgar
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Ana Slađana Aksentieva
 • Pravice iz delovnega razmerja