Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Gorenjska

 • Koroška cesta 19
  4000 Kranj
 • T: 04 620 48 00
 • F: 04 620 48 01
 • E: gp-csd.goren@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska

Skupne službe CSD Gorenjska

Urška Repar Justin
Tel: 04/6204811
E-mail: urska.repar-justin@gov.si
 • Direktorica
Ana Slađana Aksentieva
Tel: 04/620-48-08
E-mail: ana-sladana.aksentieva@gov.si
 • Kadrovske zadeve
Lidija Pajk
Tel: 04/620-48-03
E-mail: lidija.pajk@gov.si
 • računovodstvo
Branka Jakšič
Tel: 04/620-48-04
E-mail: branka.jaksic@gov.si
 • Strokovna delavka - polivalenca
Sabina Jenko
Tel: 04/620-48-16
E-mail: sabina.jenko@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Simona Purgar
Tel: 04/620-48-09
E-mail: simona.purgar@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Tončka Kuralt
Tel: 04/620-48-05
E-mail: toncka.kuralt@gov.si
 • Računovodstvo
Andreja Lapanja Naglič
Tel: 04/620-48-07
E-mail: andreja.lapanja-naglic@gov.si
 • Računovodstvo
Špela Cegnar
Tel: 04/620 48 14
E-mail: Spela.cegnar@gov.si
 • Računovodstvo
 • Javna naročila
Maja Bezjak
Tel: 04/6204812
E-mail: maja.bezjak1@gov.si
 • Kadrovske zadeve
Darja Logar Demšar
Tel: 04/620-48-07
E-mail: darja.logar@gov.si
 • Računovodstvo
Tanja Kozina
Tel: 04/620-48-00
E-mail: tanja.kozina@gov.si
 • Pisarniška referentka
Barbara Peter
Tel: 04/620-48-10
E-mail: barbara.peter1@gov.si
 • Pisarniška referentka
Nina Pohar
Tel: 04/2568743
E-mail: nina.pohar@gov.si
 • Koordinatorica za obravnavo v skupnosti
Martina Cuznar
Tel: 04/620-48-02
E-mail: martina.cuznar@gov.si
 • Koordinatorica za obravnavo nasilja v družini
Klavdija Prelc
Tel: 04/256-87-57
E-mail: klavdija.prelc@gov.si
 • Koordinatorica za invalidsko varstvo za UE Kranj, Škofja Loka
Branka Brenkuš
Tel: 04/777-87-80
E-mail: branka.brenkus@gov.si
 • Koordinatorica za invalidsko varstvo za UE Jesenice, Radovljica, Tržič
Marija Trobevšek
Tel: 04/620-48-13
E-mail: marija.trobevsek@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Ana Vidic
Tel: 04/620-48-06
E-mail: ana.vidic1@gov.si
Tatjana Strniša
Tel: 04/256-87-71
E-mail: tatjana.strnisa@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Slavi Kralj
Tel: 04/256-87-76
E-mail: stanislava.kralj@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Mojca Vavpot
Tel: 04/256-87-73
E-mail: mojca.vavpot@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Anja Zupanc
Tel: 04/256-87-72
E-mail: anja.zupanc1@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Irena Rihtaršič
Tel: 04/256-87-77
E-mail: irena.rihtarsic@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Alenka Čebašek
Tel: 04/256-87-35
E-mail: alenka.cebasek@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Nataša Majcen
Tel: 04/256-87-86
E-mail: natasa.majcen1@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Nina Benda
Tel: 04/256-87-79
E-mail: Nina.benda@gov.si
 • Pravice po ZUPJS
Nives Hafner
Tel: 04/256-87-81
E-mail: Nives.hafner@gov.si, zupjs.csdgoren@gov.si
 • Vložišče

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

Osebe pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah (28. čl. ZUP)

Urška Repar Justin, univ. dipl. pravnica
 • direktorica
mag. Sabina Jenko, dipl. upr. org.
 • odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev
Simona Purgar, dipl. upr org.
 • odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev

Osebe, pooblaščene za vodenje postopka (30. čl. ZUP)

Marija Trobevšek, univ. dipl. soc. delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Ana Vidic, mag. upr. ved
 • Kadrovske zadeve
Stanislava Kralj
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tatjana Strniša, dipl. ekon.
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Anja Zupanc
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Vavpot
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Irena Rihtaršič, univ. dipl. soc. delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mag. Sabina Jenko
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Simona Purgar
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Ana Slađana Aksentieva
 • Pravice iz delovnega razmerja