Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE Južna Primorska/del litorale

 • Prisoje 1
  6000 Koper-Capodistria
 • Telefon: 05 66 34 534
 • E-pošta: gp-csd.jprim@gov.si

Dolgotrajna oskrba

ZAKON O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1, Ur. l. RS 84/2023, v nadaljevanju ZDOsk-1) predvideva postopno uveljavljanje pravic:

 • 1. 1. 2024 Oskrbovalec družinskega člana
 • 1. 1. 2025 Delovanje vstopne točke na CSD
 • 1. 7. 2025 Dolgotrajna oskrba na domu, e-oskrba, storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti, uvedba prispevka za dolgotrajno oskrbo
 • 1. 12. 2025 Dolgotrajna oskrba v instituciji, denarni prejemek, nadomestna oskrba v okviru pravice do oskrbovalca družinskega člana

UPRAVIČENCI DO OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA

Do oskrbovalca družinskega člana so upravičene osebe, ki:

Na podlagi ZDOsk-1 je oseba lahko upravičena do oskrbovalca družinskega člana, če:

Z uveljavitvijo ZDOsk-1 ni več dolžnosti plačevanja s strani upravičenca in zavezancev za preživljanje ter ni več zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini, ki je v lasti upravičenca (kot je to veljalo pri družinskem pomočniku po Zakonu o socialnem varstvu). ZDOsk-1 od 1. 1. 2028 predvideva doplačilo delnega plačila za izgubljen dohodek v višini 10%.

OSKRBOVALEC DRUŽINSKEGA ČLANA

Oskrbovalec družinskega člana je oseba, ki jo izbere uporabnik uvrščen v 4. ali 5. kategorijo dolgotrajne oskrbe za nudenje storitev dolgotrajne oskrbe na domu uporabnika.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oskrbovalec družinskega člana:

Oskrbovalec družinskega člana je dolžan mesečno poročati o opravljanju nalog oskrbovalca družinskega člana.

Oskrbovalec družinskega člana ima pravico do:

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA V PREHODNEM OBDOBJU (1. 1. 2024 - 31. 12. 2024)

Vlogo za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana in vlogo za izbiro oskrbovalca družinskega člana se vloži na Centru za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper.

K vlogi se priloži kopijo zdravstvene dokumentacije, iz katere je razvidno zdravstveno stanje vlagatelja in potreba po pomoči ter potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti oskrbovalca družinskega člana. V primeru, da ima upravičenec skrbnika ali pooblaščenca, se k vlogi priloži odločba o skrbništvu oz. pooblastilo za zastopanje.

Center za socialno delo ob prejemu vloge preveri popolnost vloge in izpolnjevanje pogojev. Po uradni dolžnosti zaprosi invalidsko komisijo ZPIZ za mnenje o upravičenosti vlagatelja do oskrbovalca družinskega člana in za mnenje o psihofizični sposobnosti kandidata za oskrbovalca družinskega člana.

Na podlagi pozitivnega mnenja invalidske komisije ZPIZ center za socialno delo izda odločbo, s katero se upravičenca uvrsti v 4. kategorijo dolgotrajne oskrbe. Z upravičencem sklene začasni osebni načrt.

ZDOsk-1 predvideva ponovno ocenjevanje upravičenosti do oskrbovalca družinskega člana na vsakih 5 let.

V primeru, da je vlagatelj invalidna oseba, ki je dopolnila 18 let in je pred tem imela družinskega pomočnika starša, ki ji je nudil nego in varstvo po predpisih o starševskem varstvu, lahko center za socialno delo odloči, da se invalidna oseba, ki ji je ta pravica priznana, na podlagi pravnomočne odločbe uvrsti v 4. kategorijo dolgotrajne oskrbe, brez mnenja invalidske komisije.

Strokovna delavka na CSD
Področje dolgotrajne oskrbe

Diana Radešić, mag. soc. del.
Prisoje 1, 6000 Koper
Tel.št.: 05 66 34 539 (Glavna pisarna), 05 66 34 526, Mobilna št. 031 448 034 (Diana Radešić)
E. naslov: gp-csd.jprim@gov.si, diana.radesic@gov.si

Uradne ure

 • PONEDELJEK: 08.00-12.00 in 13.00-15.00
 • SREDA: 08.00-12.00 in 13.00-17.00
 • PETEK: 08.00-12.00

Vloga za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana, Vloga za izbiro oskrbovalca družinskega člana (PDF)