Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE Južna Primorska/del litorale

 • Prisoje 1
  6000 Koper-Capodistria
 • T: 05 66 34 534
 • E: gp-csd.jprim@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA
CENTRO PER L’ASSISTENZA SOCIALE del litorale

Spoštovani uporabniki,

obveščamo vas, da je vstop na center za socialno delo mogoč, tako kot na ostale inštitucije v državi, pod naslednjimi pogoji:

 • s strokovnimi delavkami in delavci predhodno kontaktirajte in se za termin osebnega obiska dogovorite preko telefona ali preko e-pošte;
 • nenadzorovano gibanje na centru NI dovoljeno, zato na CSD vstopate le v dogovoru s strokovnimi delavci in posamično;
 • v kolikor ste nenajavljeni, v nujnih in neodložljivih primerih, počakajte na vstop na označenih mestih pred CSD in upoštevajte varnostno razdaljo najmanj 1,5m;
 • vstopite lahko samo zdravi in če ne kažete znakov okuženosti, o čemer podpišete izjavo ob vstopu v CSD;
 • pred vstopom razkužite roke in ves čas, ko se nahajate v prostorih CSD, nosite zaščitno masko ter se držite navodil za zaščito pred okužbo.

V primeru, če morate oddati vlogo ali drugo dokumentacijo, jo oddajte v poštni nabiralnik ob vhodnih vratih.

Na takšen način želimo zavarovati zdravje vseh občanov in preprečiti širjenje bolezni.

Hvala za razumevanje.

Uradne ure:

PON.: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
SRE.: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
PET.: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

PON., TOR., ČET.: 7.00 - 15.00
SRE.: 7.00 - 17.00
PET.: 7.00 - 13.00

Obvestila

31. 03. 2021

Vstop na CSD v času zaprtja države

obveščamo vas, da je vstop na center za socialno delo v času od 1. 4. do 12. 4. 2021 v skladu z ukrepi Vlade Republike Slovenije mogoč le v nujnih primerih pod naslednjimi pogoji:

 • s strokovnimi delavkami in delavci predhodno kontaktirajte in se za termin osebnega obiska dogovorite preko telefona ali preko e-pošte;
 • nenadzorovano gibanje na centru NI dovoljeno, zato na CSD vstopate le v dogovoru s strokovnimi delavci in posamično;
 • v kolikor...

01. 02. 2021

Uskladitve preživnin

Objavljen je količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2021. Na podlagi objavljenega količnika ostajajo vse preživnine na isti višini in se ne uskladijo, razen preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju 2020, ki se povečajo za 0,8%. Letos obvestila o uskladitvi preživnin tako ne bodo izdana. Preživnine ostajajo nespremenjene. Izjema so preživnine določene v maju 2020.

28. 01. 2021

Izplačilo solidarnostnih dodatkov in višjih dodatkov v t.i. PKP7

29. 1. 2021 bo izplačilo: enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke (za prejemnike otroškega dodatka), višjega dodatka za velike družine in višjega dodatka za nego otroka
31. 3. 2021 bo izplačilo: enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke (za upravičence, ki so oddali vlogo, ker niso prejemniki otroškega dodatka) in enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence

Centri za socialno delo izvajamo javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo zakoni ter socialno varstvene storitve, preventivne in razvojne programe in z občino ter z ustanoviteljem dogovorjene druge naloge.

Upravne naloge so tiste, ki so nam kot javno pooblastilo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaupane in jih opravljamo v skladu z Zakonom o upravnem postopku ter področno zakonodajo. Strokovne naloge so tiste, ki so predpisane v Zakonu o socialnem varstvu, Družinskem zakoniku ter drugih področnih zakonih. Storitve so tiste, ki ljudem pomagajo v stiski in so opredeljene v Zakona o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in normativih o izvajanju socialno varstvenih storitev. Različni programi so podpora ljudem za boljše in kvalitetnejše življenje v lokalni skupnosti.

Med upravne naloge sodijo skrbništvo nad mladoletnimi in odraslimi osebami, skrbništvo za posebni primer, odtujitev in obremenitev otrokovega premoženja, varstvo otrok in družine, varstvo odraslih invalidnih oseb, oseb s posebnimi potrebami, oseb s težavami v duševnem zdravju, starševsko varstvo (porodniški in očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek ), družinski pomočnik, oprostitev plačila socialno varstvenih storitev, denarna socialna pomoč, pravica do osebne asistence in komunikacijski dodatek.

Med strokovne naloge sodijo naloge po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, postpenalna obravnava (pomoč obsojencem), rejništvo, posvojitve, obravnava otrok zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivega dejanja, priznanje ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva, pomoč in svetovanje pri dogovarjanju glede zaupanja otroka v varstvo in vzgojo, glede določitve preživnine in stikov otroka s tistim pri katerem otrok ne bo živel oziroma ne živi, na področju razvez ali razpada izven zakonske skupnosti, stiki pod nadzorom in naloge na področju preživnin.