Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE Južna Primorska/del litorale

  • Prisoje 1
    6000 Koper-Capodistria
  • T: 05 66 34 534
  • E: gp-csd.jprim@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA
CENTRO PER L’ASSISTENZA SOCIALE del litorale

Uradne ure:

PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
TOREK: 7.00 - 15.00
SREDA: 7.00 - 17.00
ČETRTEK: 7.00 - 15.00
PETEK: 7.00 - 13.00

Obvestila

16. 06. 2021

Urejanje smsPASS na centrih za socialno delo

Vsak državljan, ki bo želel pridobiti zeleno digitalno potrdilo, bo moral predhodno razpolagati z enim izmed kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA) ali mobilno identiteto smsPASS (storitev, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev, tudi pri vstopu v portal ZVEM).

16. 06. 2021

Prenehanje epidemije in pravice iz javnih sredstev

Dne 15. 6. 2021 se je iztekla epidemija COVID-19, hkrati je prenehal veljati tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v upravnih zadevah. Tako od 16. junija 2021 dalje ni več mogoče oddajanje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. Z iztekom epidemije preneha mesečno avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev...

07. 06. 2021

Začetek izdajanja informativnih izračunov za letne pravice iz javnih sredstev

V mesecu juniju 2021 bodo Centri za socialno pričeli z izdajo informativnih izračunov pri podaljšanju t.i. letnih pravic. Informativni izračuni se bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila. Kasneje sledi še pravica do državne štipendije. Prvi informativni izračuni bodo torej izdani za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca s 1. julijem 2021. Namen informativnega izračuna je, da se...

01. 02. 2021

Uskladitve preživnin

Objavljen je količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2021. Na podlagi objavljenega količnika ostajajo vse preživnine na isti višini in se ne uskladijo, razen preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju 2020, ki se povečajo za 0,8%. Letos obvestila o uskladitvi preživnin tako ne bodo izdana. Preživnine ostajajo nespremenjene. Izjema so preživnine določene v maju 2020.

Centri za socialno delo izvajamo javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo zakoni ter socialno varstvene storitve, preventivne in razvojne programe in z občino ter z ustanoviteljem dogovorjene druge naloge.

Upravne naloge so tiste, ki so nam kot javno pooblastilo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaupane in jih opravljamo v skladu z Zakonom o upravnem postopku ter področno zakonodajo. Strokovne naloge so tiste, ki so predpisane v Zakonu o socialnem varstvu, Družinskem zakoniku ter drugih področnih zakonih. Storitve so tiste, ki ljudem pomagajo v stiski in so opredeljene v Zakona o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in normativih o izvajanju socialno varstvenih storitev. Različni programi so podpora ljudem za boljše in kvalitetnejše življenje v lokalni skupnosti.

Med upravne naloge sodijo skrbništvo nad mladoletnimi in odraslimi osebami, skrbništvo za posebni primer, odtujitev in obremenitev otrokovega premoženja, varstvo otrok in družine, varstvo odraslih invalidnih oseb, oseb s posebnimi potrebami, oseb s težavami v duševnem zdravju, starševsko varstvo (porodniški in očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek ), družinski pomočnik, oprostitev plačila socialno varstvenih storitev, denarna socialna pomoč, pravica do osebne asistence in komunikacijski dodatek.

Med strokovne naloge sodijo naloge po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, postpenalna obravnava (pomoč obsojencem), rejništvo, posvojitve, obravnava otrok zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivega dejanja, priznanje ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva, pomoč in svetovanje pri dogovarjanju glede zaupanja otroka v varstvo in vzgojo, glede določitve preživnine in stikov otroka s tistim pri katerem otrok ne bo živel oziroma ne živi, na področju razvez ali razpada izven zakonske skupnosti, stiki pod nadzorom in naloge na področju preživnin.