Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE Južna Primorska/del litorale

 • Prisoje 1
  6000 Koper-Capodistria
 • Telefon: 05 66 34 534
 • E-pošta: gp-csd.jprim@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA
CENTRO PER L’ASSISTENZA SOCIALE del litorale

Uradne ure:

 • PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

 • PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
 • TOREK: 7.00 - 15.00
 • SREDA: 7.00 - 17.00
 • ČETRTEK: 7.00 - 15.00
 • PETEK: 7.00 - 13.00

Obvestila

13. 09. 2023

Vodnik po socialnih pravicah

Vodnik po socialnih pravicah socialno ogroženim ljudem in njihovim družinam pomaga, da na preprost način ugotovijo, do katerih denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil so upravičeni in kako svoje pravice lahko uveljavljajo. Vodnik, kot pregledna in kakovostna brošura, informira tudi, kateri socialnovarstveni programi se izvajajo na centrih za socialno delo in v okviru nevladnih organizacij v njihovi okolici ter kakšne oblike pomoči jim lahko nudijo socialni delavci.

24. 11. 2022

IZJAVA ZA JAVNOST OB 25. NOVEMBRU – MEDNARODNEM DNEVU BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Generalna skupščina Združenih narodov je 25. november razglasila za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in ga opredeljuje kot: “Vsako dejanje nasilja na podlagi spola, ki je posledica ali ima lahko za posledico fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, bodisi v javnem bodisi v zasebnem življenju”. Izraz nasilje na podlagi spola uporabljamo za vse oblike nasilja,...

Centri za socialno delo izvajamo javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo zakoni ter socialno varstvene storitve, preventivne in razvojne programe in z občino ter z ustanoviteljem dogovorjene druge naloge.

Upravne naloge so tiste, ki so nam kot javno pooblastilo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaupane in jih opravljamo v skladu z Zakonom o upravnem postopku ter področno zakonodajo. Strokovne naloge so tiste, ki so predpisane v Zakonu o socialnem varstvu, Družinskem zakoniku ter drugih področnih zakonih. Storitve so tiste, ki ljudem pomagajo v stiski in so opredeljene v Zakona o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in normativih o izvajanju socialno varstvenih storitev. Različni programi so podpora ljudem za boljše in kvalitetnejše življenje v lokalni skupnosti.

Med upravne naloge sodijo skrbništvo nad mladoletnimi in odraslimi osebami, skrbništvo za posebni primer, odtujitev in obremenitev otrokovega premoženja, varstvo otrok in družine, varstvo odraslih invalidnih oseb, oseb s posebnimi potrebami, oseb s težavami v duševnem zdravju, starševsko varstvo (porodniški in očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek ), družinski pomočnik, oprostitev plačila socialno varstvenih storitev, denarna socialna pomoč, pravica do osebne asistence in komunikacijski dodatek.

Med strokovne naloge sodijo naloge po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, postpenalna obravnava (pomoč obsojencem), rejništvo, posvojitve, obravnava otrok zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivega dejanja, priznanje ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva, pomoč in svetovanje pri dogovarjanju glede zaupanja otroka v varstvo in vzgojo, glede določitve preživnine in stikov otroka s tistim pri katerem otrok ne bo živel oziroma ne živi, na področju razvez ali razpada izven zakonske skupnosti, stiki pod nadzorom in naloge na področju preživnin.

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU / ELENCO DEI PUBBLICI UFFICIALI AUTORIZZATI A CONDURRE E DELIBERARE IN MERITO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (DOC)