Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE Južna Primorska/del litorale

  • Prisoje 1
    6000 Koper-Capodistria
  • T: 05 66 34 534
  • E: gp-csd.jprim@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA
CENTRO PER L’ASSISTENZA SOCIALE del litorale

OBVESTILO O PREVARI

obveščamo vas, da smo prejeli obvestilo, da je na družbenem omrežju Facebook messenger objavljena informacija, da Center za socialno delo Koper, ki sicer od leta 2018 ne obstaja več, nudi denarno pomoč v vrednosti od 15.000 eur do 50.000 eur za namen premostitve finančne stiske. Informacija ne drži, je lažna in sumimo, da gre za prevaro.

Uradne ure:

PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
TOREK: 7.00 - 15.00
SREDA: 7.00 - 17.00
ČETRTEK: 7.00 - 15.00
PETEK: 7.00 - 13.00

Obvestila

24. 11. 2022

IZJAVA ZA JAVNOST OB 25. NOVEMBRU – MEDNARODNEM DNEVU BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Generalna skupščina Združenih narodov je 25. november razglasila za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in ga opredeljuje kot: “Vsako dejanje nasilja na podlagi spola, ki je posledica ali ima lahko za posledico fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, bodisi v javnem bodisi v zasebnem življenju”. Izraz nasilje na podlagi spola uporabljamo za vse oblike nasilja,...

28. 02. 2022

Obvestilo za prejemnike socialnih transferjev na TR pri Sberbank

Obveščamo vas, da smo bili s strani Uprave za javna plačila obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno 100 nakazil. Pričakujemo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje MDDSZ (pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo). Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno iščejo rešitev za...

06. 01. 2022

Uveljavitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost

Izvorni članek je objavljen na gov.si Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (zakon) daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju. Vlogo za uveljavitev te pravice bo potrebno na centru za socialno delo oddati v roku 6...

Centri za socialno delo izvajamo javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo zakoni ter socialno varstvene storitve, preventivne in razvojne programe in z občino ter z ustanoviteljem dogovorjene druge naloge.

Upravne naloge so tiste, ki so nam kot javno pooblastilo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaupane in jih opravljamo v skladu z Zakonom o upravnem postopku ter področno zakonodajo. Strokovne naloge so tiste, ki so predpisane v Zakonu o socialnem varstvu, Družinskem zakoniku ter drugih področnih zakonih. Storitve so tiste, ki ljudem pomagajo v stiski in so opredeljene v Zakona o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in normativih o izvajanju socialno varstvenih storitev. Različni programi so podpora ljudem za boljše in kvalitetnejše življenje v lokalni skupnosti.

Med upravne naloge sodijo skrbništvo nad mladoletnimi in odraslimi osebami, skrbništvo za posebni primer, odtujitev in obremenitev otrokovega premoženja, varstvo otrok in družine, varstvo odraslih invalidnih oseb, oseb s posebnimi potrebami, oseb s težavami v duševnem zdravju, starševsko varstvo (porodniški in očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek ), družinski pomočnik, oprostitev plačila socialno varstvenih storitev, denarna socialna pomoč, pravica do osebne asistence in komunikacijski dodatek.

Med strokovne naloge sodijo naloge po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, postpenalna obravnava (pomoč obsojencem), rejništvo, posvojitve, obravnava otrok zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivega dejanja, priznanje ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva, pomoč in svetovanje pri dogovarjanju glede zaupanja otroka v varstvo in vzgojo, glede določitve preživnine in stikov otroka s tistim pri katerem otrok ne bo živel oziroma ne živi, na področju razvez ali razpada izven zakonske skupnosti, stiki pod nadzorom in naloge na področju preživnin.