Center za socialno delo Koroška

 • Ozka ulica 1
  2380 Slovenj Gradec
 • T: 08 181 03 01
 • F: 02 885 01 02
 • E: gp-csd.koros@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Koroška

Tadej Poberžnik, univ.dipl.pravnik
Tel: 02 88 50 110
E-mail: tadej.poberznik@gov.si
 • Direktor CSD Koroška

SKUPNA SPLOŠNA SLUŽBA

Petra Pudgar, univ.dipl.prav.
Tel: 08 181 03 01
E-mail: gp-csd.koros@gov.si petra.pudgar@gov.si
 • Glavna pisarna
Špela Havle, dipl.pravnica
Tel: 08 181 03 03
E-mail: spela.havle@gov.si
 • Kadrovsko-pravna služba
Andreja Navodnik, dipl.ekonomistka
Tel: 02 88 50 107
E-mail: andreja.navodnik@gov.si
 • vodja Finančno računovodske službe
Nataša Jezeršek, dipl.ekonomistka
Tel: 02 88 50 116
E-mail: natasa.jezersek@gov.si
 • Finančno računovodska služba
Amadeja Robin, dipl.ekonom.
Tel: 02 88 50 108
E-mail: amadeja.robin@gov.si
 • Finančno računovodska služba

SKUPNA STROKOVNA SLUŽBA

Janez Sterle, univ.dipl.soc.delavec
Tel: 02 88 50 120
E-mail: janez.sterle@gov.si
 • Koordinator obravnave v skupnosti
Jelka Kovač, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 88 50 109
E-mail: j.kovac@gov.si
 • Koordinatorka invalidskega varstva
mag. Jovita Pogorevc Merčnik, prof.soc.in ped.
Tel: 02 88 50 118
E-mail: jovita.pogorevc-mercnik@gov.si
 • vodja interventne službe

KRIZNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Naslov: Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 88 50 111, 041 962 029
E-mail: csdsg.krizni.center@gov.si

Tadej Štaher, dipl.soc.delavec
Tel: 02 88 50 114
E-mail: tadej.staher@gov.si
 • vodja Kriznega centra za otroke in mladostnike
Zala Žunko, mag. zak. in druž. štud.
Tel: 02 88 50 111
02 88 50 115
E-mail: zala.zunko@gov.si
 • Krizni center za otroke in mladostnike
Jerneja Javornik, mag. sociologije
Tel: 02 88 50 111
02 88 50 115
E-mail: jerneja.javornik@gov.si
 • Krizni center za otroke in mladostnike
Tanja Pušnik, mag. prof. soc. ped,
Tel: 02 88 50 111
02 88 50 115
E-mail: tanja.pusnik@gov.si
 • Krizni center za otroke in mladostnike
mag. Cirila Rozman, prof. soc. in ped.
Tel: 02 88 50 111
02 88 50 115
E-mail: cirila.rozman@gov.si
 • Krizni center za otroke in mladostnike

SLUŽBA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Naslov: Gozdarska pot 17, 2391 Ravne na Koroškem
Tel: 08 181 13 90
E-mail: zupjs.csdkoros@gov.si

Sabina RANC, mag. javne uprave
Tel: 02 82 16 351
E-mail: sabina.ranc@gov.si
 • Služba ZUPJS
Aleš PARADIŽ, univ.dipl.soc.delavec
Tel: 02 82 16 354
E-mail: ales.paradiz@gov.si
 • Služba ZUPJS
Branka Wankmüller, ekon.tehnik
Tel: 02 88 50 123
E-mail: branka.wankmuller@gov.si zupjs.csdkoros@gov.si
 • Služba ZUPJS
 • Glavna pisarna službe
Danijel Katarina, dipl.upr.organizator
Tel: 02 82 16 354
E-mail: katarina.danijel@gov.si
 • Služba ZUPJS
Jakob Mavrin, univ.dipl.pravnik
Tel: 02 82 16 364
E-mail: jakob.mavrin@gov.si
 • Služba ZUPJS
Marjetka Placet, prof.slov. in soc.
Tel: 02 82 16 364
E-mail: marjeta.placet@gov.si
 • Služba ZUPJS
Tanja Meh, mag. ekon. in posl. ved
Tel: 02 88 50 123
E-mail: tanja.meh@gov.si
Naslov: Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
 • Služba ZUPJS

Seznam oseb, pooblaščenih za vodenje ter vodenje in odločanje v upravnem postopku na CSD Koroška

Tadej Poberžnik, univ.dipl.pravnik
 • vodenje in odločanje
Petra Pudgar, univ.dipl.pravnica
 • vodenje
Špela Havle, dipl.pravnica
 • vodenje
Danijel Katarina, dipl.upr.organizator
 • vodenje in odločanje
Tanja Meh, mag. ekon. in posl. ved
 • vodenje in odločanje
Jakob Mavrin, univ.dipl.pravnik
 • vodenje
Branka Wankmüller, ekon.tehnik
 • vodenje
Jelka Kovač, univ.dipl.soc.delavka
 • vodenje in odločanje