Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Koroška

  • Ozka ulica 1
    2380 Slovenj Gradec
  • Telefon: 08 181 03 01
  • Fax: 02 885 01 02
  • E-pošta: gp-csd.koros@gov.si

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Na podlagi Zakona o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri), Center za socialno delo Koroška, z namenom zaščite javnega interesa, določa načine in postopke za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi.

Kršitev predpisa v delovnem okolju predstavlja utemeljen dvom v spoštovanje določb posameznega predpisa, ki ga lahko prijavite zaupniku na CSD Koroška ali ustreznemu organu za zunanjo prijavo.

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.

Center za socialno delo Koroška s Pravilnikom o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitve predpisa v delovnem okolju (pravilnik v priponki) določa imenovanje in naloge zaupnika ter postopek oddaje ter obravnave notranje prijave.

Kršitve lahko na Obrazcu za notranjo prijavo kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPri na Centru za socialno delo Koroška ( obrazec v priponki) sporočite:

Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru boste povratne informacije dobili le, če boste v prijavi opredelili, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira.

Podrobnejše informacije o notranji prijavi kršitev in zaščiti prijavitelja po ZZPri na Centru za socialno delo Koroška so dostopne tukaj ( informacije v priponki).