Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Pomurje Enota Lendava

 • Glavna ulica 73,
  9220 Lendava
 • Telefon: 02 578 98 40
 • Fax: 02 578 98 41
 • E-pošta: gpcsd.lenda@gov.si

Katalog informacij javnega značaja

Številka: 3/2018 (7)
Datum: 13. 12. 2018

Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:

Center za socialno delo Pomurje, Enota Lendava
Muravidéki Szociális Ügyintéző Központ, Lendvai Egység

Naslov:

Glavna ulica 73 9220 Lendava

Telefon:

02 578 98 40

Telefax:

02 578 98 41

Elektronski naslov:

gpcsd.lenda@gov.si

Odgovorna uradna oseba:

Erika VERBANČIČ, pomočnik direktorja

Datum prve objave kataloga:

14. 2. 2006

Datum zadnje spremembe:

13. 12. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.csd-lendava.si

Druge oblike kataloga:

Katalog se nahaja v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Pomurje, Enota Lendava.

Splošni podatki o organu:

Podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja

Center za socialno delo Pomurje, Enota Lendava je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

Izvajanje socialno varstvenih storitev:

Druge naloge:

Seznam notranjih organizacijskih enot

Center za socialno delo Pomurje, Enota Lendava nima notranjih organizacijskih enot.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

 1. Za odgovorno osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v Centru za socialno delo Pomurje, Enota Lendava se določi:
  Erika VERBANČIČ, pomočnik direktorja
  tel.: 02 578 98 50
  telefax: 02 578 98 41
  e-naslov: erika.verbancic@gov.si
 2. Za odgovorno osebo, pristojno za koordinacijo priprave informacije javnega značaja se določi:
  Brigita BANOTAI FARKAŠ, univ.dipl.prav.
  tel.: 02 578 98 51
  telefax: 02 578 98 41
  e-naslov: brigita.banotai-farkas@gov.si
 3. Za odgovorne osebe za pripravo podatkov oziroma informacij javnega značaja s posameznih področij dela Centra za socialno delo Pomurje, Enota Lendava se določijo:
  • varstvo otrok in družine ter ZUPJS: Marjana REMŠKAR, univ.dipl.soc.del.
   tel.: 02 578 98 47
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: marjana.remskar@gov.si
  • varstvo ostarelih in ZUPJS: Karolina ŠAJT, univ.dipl.soc.del.
   tel.: 02 578 98 52
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: karolina.sajt@gov.si
  • varstvo invalidnih oseb in ZUPJS: Ljubica LEVAČIČ, socialna delavka
   tel.: 02 578 98 44
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: ljubica.levacic@gov.si
  • preživnine, svetovalni razgovori in ZUPJS: Lidija DOLENČIĆ, univ.dipl.soc.del.
   tel.: 02 578 98 43
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: lidija.dolencic@gov.si
  • starševsko varstvo, družinski prejemki in ZUPJS: Marija KAVAŠ, ekon.teh.
   tel.: 02 578 98 46
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: marija.kavas@gov.si
  • skrbništvo in ukrepi ter ZUPJS: Kristina SEČNJAK, univ.dipl.prav.
   tel.: 02 578 98 45
   telefax: 02 578 98 41v e-naslov: kristina.secnjak@gov.si
  • varstvo odraslih in ZUPJS: Tadeja HORVAT, univ.dipl.pedag.
   tel.: 02 578 98 55
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: tadeja.horvat@gov.si
  • varstvo mladoletnih in Romov ter ZUPJS: Lara LAZAR, univ.dipl.pedag.in soc.kult.
   tel.: 02 578 98 49
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: lara.lazar@gov.si
  • družinski prejemki in ZUPJS: Mateja PAMIČ, mag.upravnih ved
   tel.: 02 578 98 58
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: mateja.pamic@gov.si
  • postpenala in ZUPJS: Borut BOJNEC, univ.dipl.soc.
   tel.: 02 578 98 56
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: borut.bojnec@gov.si
  • ZUPJS: Terezija BIRO, univ.dipl.prav.
   tel.: 02 578 98 53
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: terezija.biro@gov.si
  • ukrepi in ZUPJS: Brigita BANOTAI FARKAŠ, univ.dipl.prav.
   tel.: 02 578 98 51
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: brigita.banotai-farkas@gov.si
  • ZUPJS: Maja BELA, univ.dipl.prav.
   tel.: 02 578 98 57
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: maja.bela@gov.si
  • ZUPJS: Mihaela CIGAN, univ.dipl.soc.del. (Služba ZUPJS)
   tel.: 02 578 98 53
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: mihaela.cigan@gov.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centra za socialno delo

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

Seznam zbirk podatkov

Najpogostejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih

Trenutno ni nobenega aktualnega zapisa.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

http://www.scsd.si/opis-nacina-dostopa-do-drugih-informacij-javnega-znacaja.html

Erika VERBANČIČ, univ.dipl.psih.
Pomočnik direktorja