Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Pomurje

 • Slovenska ulica 41
  9000 Murska Sobota
 • Telefon: 02 58 58 540
 • Fax: 02 58 58 550
 • E-pošta: gp-csd.pomur@gov.si

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM BIVALNIH PROSTOROV

Objavljeno: 11. 08. 2020

Številka: 352-14/2020-31895/1
Datum: 11. 08. 2020

I. NAMEN JAVNEGA RAZPISA

 1. V okviru Centra za socialno delo Pomurje deluje krizni center za mlade, ki je namenjen otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo. V krizne centre se po pomoč zatečejo otroci in mladostniki, ki so v kakršnikoli stiski, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma (psihično in fizično nasilje, spolne zlorabe, alkoholizem staršev…), upor staršem zaradi različnih razlogov, zavrnitev s strani staršev, čustvena prizadetost, adolescentna kriza, problemi v povezavi s šolo … Bivanje v KCM je prostovoljno. Krizni centri za mlade delujejo neprekinjeno 24 ur na dan. Trajanje namestitve traja do tri tedne, v izjemnih primerih pa je možno tudi podaljšanje. V Kriznem centru za mlade Murska Sobota se izvajajo tudi dejavnosti Dnevnega centra Kekec.
 2. Prostori, v katerih se trenutno izvaja dejavnost Kriznega centra za mlade Murska Sobota so zaradi dotrajanosti neprimerni za bivanje.

II. PREDMET JAVNEGA POZIVA

 1. Predmet javnega zbiranja ponudb je najem stanovanjske hiše za namen izvajanja dejavnosti kriznega centra za mlade.
 2. Stanovanjska hiša mora omogočiti bivanje v več sobah, zagotovljene morajo biti primerne sanitarije, kopalnica, večnamenski prostor (kuhinja, jedilnica), skupni prostor in shramba. Zaželen je izhod na zelene površine, teraso in/ali vrt.
 3. Površine prostorov morajo biti v skladu Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06):
  • Sobe: najmanj od 12 m2 do 18 m2,
  • dnevni prostor s površino: od 15 m2 do 20 m2,
  • timska soba: najmanj 16 m2,
  • soba za strokovnega delavca: od 7 m2 do 14 m2,
  • kuhinja z jedilnim kotom: 15 m2 do 18 m2,
  • kopalnica najmanj ena ob najemu v velikosti 4 m2,
  • sanitarije ločeno po spolu za zaposlene in uporabnike: najmanj 1,2 m2,
  • dežurna soba za intervencijsko službo v velikosti najmanj 12 m2.
 4. Lokacija: Murska Sobota.
 5. Obdobje najema: 10 let z možnostjo podaljšanja.

III. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE

 1. Ponudbe lahko oddajo pravne ali fizične osebe, ki na nepremičnini nimajo vpisanega dolga.
 2. V ponudbi mora biti navedena višina mesečne najemnine, v katero morajo biti zajeti stroški investicijskega vzdrževanja. Tekoče stroške krije najemnik.
 3. Ostala vsebina pričakovane ponudbe:
  3.1 Vsebinski opis nepremičnine z zemljiškoknjižnimi podatki
  3.2 Naslov, na katerem se nepremičnina nahaja
  3.3 Leto izgradnje
  3.4 Skupne izmere bivalnih površin in po posameznih prostorih
  3.5 Izvedena morebitna obnovitvena dela oziroma posegi na in v objektu
  3.6 Energetska izkaznica
  3.7 Način ogrevanje in morebitne druge značilnosti objekta
  3.8 Kontaktni podatki ponudnika

IV. ODDAJA IN OBRAVNAVANJE PONUDB

 1. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je potrebno oddati do 20.8.2020. Ponudba, oddana priporočeno na pošto dne 19.8.2020, se šteje za pravočasno.
 2. Način oddaje ponudbe: priporočeno po pošti, na naslov CSD Pomurje, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti, s pripisom »Javni poziv za zbiranje ponudb za najem bivalnih prostorov – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani mora biti kuverta opremljena z naslovom ponudnika.
 3. Obravnavanje ponudb: vloge bo pregledala in obravnavala komisija.
 4. V dogovoru s ponudnikom bo opravljen ogled na lokaciji nepremičnine.
 5. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba.

V. DODATNE INFORMACIJE

na telefonski številki 02 58 58 540

VI. PRAVNO OBVESTILO

Center za socialno delo Pomurje si pridružuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene najemne pogodbe.

Sandra Fekonja
Direktorica Centra za socialno delo Pomurje