Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Pomurje

  • Slovenska ulica 41
    9000 Murska Sobota
  • T: 02 58 58 540
  • F: 02 58 58 550
  • E: gp-csd.pomur@gov.si

OBVESTILO UPORABNIKOM

Objavljeno: 23. 11. 2021

Dne 19. 11. 2021 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21) (v nadaljevanju: odlok), ki določa, da je potrebno vložitev vloge pri organu predhodno najaviti, vloge po elektronski poti pa se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Odlok je bil izdan na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) (nadaljevanju: ZUP), ki omogoča, da se v času izrednih dogodkov, ki vplivajo na položaj strank in položaj odločujočih organov, določijo začasni ukrepi, ki jih določa zakon. Odlok se uporablja pri odločanju v upravnih zadevah pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ter tudi v drugih javnopravnih zadevah, če organ smiselno uporablja ZUP na podlagi 4. člena zakona. Povzetek relevantnih določil odloka:

Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu ZUP, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a člena ZUP.