Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Pomurje

  • Slovenska ulica 41
    9000 Murska Sobota
  • Telefon: 02 58 58 540
  • Fax: 02 58 58 550
  • E-pošta: gp-csd.pomur@gov.si

Vabilo k oddaji ponudbe za IZVEDBO NOTRANJE REVIZIJE POSLOVANJA CSD POMURJE za leto 2021

Objavljeno: 23. 11. 2021

Številka: 060-3/2021-31895/1
Datum: 22. 11. 2021

Spoštovani,

Center za socialno delo Pomurje je kot uporabnik v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) za vsako koledarsko leto, z namenom preverjanja poslovanja, svetovanja ter izboljšanja poslovanja, zavezan k izvedbi notranje revizije.

1. Izvedba notranje revizije bo obsegala naslednje aktivnosti:

2. Vsebina notranje revizije bo obsegala naslednja za leto 2021:

3. Merila za izbor ustreznega revizorja:

Iz ponudbe mora biti razvidno, da izvajalec izpolnjuje naslednje pogoje:

Med ustreznimi ponudniki, ki ponudijo zahtevane pogoje, se izbere po merilu stroškovno najugodnejšega.

4. Izvedba revizije:

Pri izvajanju revizije se upoštevajo usmeritve za poslovodenje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje.

Izvajalec prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka za izvedbo vseh nalog v vseh fazah, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmetnih storitev.

Izvajanje revizijskih storitev se takoj po sklenitvi pogodbe in traja do dneva priprave revizijskega poročila.

5. Oddaja in obravnavanje ponudb

Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je potrebno oddati do 30.11.2021. Ponudba, oddana na pošto dne 30.11.2021, se šteje za pravočasno.

Način oddaje ponudbe: po pošti, na naslov Center za socialno delo Pomurje, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti, s pripisom »Vabilo k oddaji ponudbe za izvedbo notranje revizije poslovanja CSD Pomurje – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani mora biti kuverta opremljena z naslovom ponudnika.

Obravnavanje ponudb: vloge bo pregledala in obravnavala komisija.

Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba o izvedbi storitev notranjega revidiranja.

6. Dodatne informacije

Ponudnik, ki potrebuje morebitna pojasnila tega povabila, lahko od po elektronski pošti (kaja.jausovec@gov.si) ali telefonu (02 585 85 51) do 30.11.2021 zahteva dodatna pojasnila.

7. Pravno obvestilo

Center za socialno delo Pomurje si pridružuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe o izvedbi storitev notranjega revidiranja.

Sandra Fekonja
Direktorica Centra za socialno delo Pomurje