Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Pomurje

  • Slovenska ulica 41
    9000 Murska Sobota
  • Telefon: 02 58 58 540
  • Fax: 02 58 58 550
  • E-pošta: gp-csd.pomur@gov.si

Za podaljšanje državne štipendije letos prvič ni potrebno oddati vloge

Objavljeno: 01. 08. 2019

Z novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo je DZ sprejel novembra lani, centri za socialno delo o podaljšanju letnih pravic od 1.12.2018, odločamo po uradni dolžnosti.

KATERE PRAVICE SE OBNOVIJO AVTOMATSKO?

S prihajajočim šolskim/študijskim letom 2019/20 vsem upravičencem do državne štipendije letos prvič ne bo potrebno oddati vloge. Če vam pravica do državne štipendije preneha 31. avgusta ali 30. septembra, bo CSD po uradni dolžnosti podaljšal pravico na podlagi pridobljenih podatkov. Če CSD ne bo pridobil podatka o ocenah ali podatka o bivanju, bo k odločbi priložil obvestilo, da lahko dijak/študent zahteva izdajo dopolnilne odločbe, s katero mu bo ob predložitvi ustreznih dokazil dodatek priznan od dneva priznanja pravice do državne štipendije. Dopolnilna odločba bo izdana le na zahtevo dijaka ali študenta.

Prav tako ni potrebno oddati vloge za podaljšanje ostalih letnih pravic (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila).
Če imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila, ni potrebno oddati.

Za prejemnike letnih pravic še vedno obstaja dolžnost sporočanja naslednjih sprememb:

Vlogo za uveljavljanje letnih pravic morajo oddati le tisti posamezniki, ki prvič uveljavljajo pravico. Vloga se odda na pristojni enoti CSD Pomurje, pravice iz javnih sredstev pa pripadajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Tako je npr. vlogo potrebno oddati najkasneje do 31.8.2019, če želite, da vam bo pravica priznana s 1. septembrom. Izjema je pravica do subvencije malice in kosila. Če pravico uveljavljate med šolskih letom, vam le ta pripada z dnem vložitve vloge.

Vloge za podaljšanje pa je potrebno oddati tudi za tako imenovane mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, za subvencijo najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila družinskemu pomočniku. Te je potrebno vložiti v mesecu izteka pravice.

KJE DOBITE INFORMACIJE V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV?

Podrobnejše informacije v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev dobite na pristojni enoti Centra za socialno delo Pomurje, hiter vodič pri prvem uveljavljanju pravic in pri podaljševanju pravic pa najdete tudi na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

POVEČANO ŠTEVILO VLOG AVGUSTA IN SEPTEMBRA 2019

V mesecu avgustu in septembru 2019 pričakujemo povečano število vlog. CSD Pomurje se aktivno pripravlja na reševanje vlog z namenom, da bodo vloge rešene v zakonskem roku (zakonski rok za reševanje določene vloge je dva meseca od popolne vloge). V kolikor bomo pri avtomatskem podaljševanju ali pri novi vlogi ugotovili, da so potrebna dodatna dokazila, bomo prejemnike in nove vlagatelje zaprosili za dopolnitev in vam zato ni potrebno skrbeti. Naprošamo vas, da v primeru prejetega poziva k dopolnitvi vloge, le-te čimprej dopolnite, da bomo lahko nadaljevali s postopkom ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. S tem boste tudi sami prispevali k hitremu reševanju vlog.

mag. Nataša Meolic, v. d. direktorja

Pripravila: Cvetka Bogdan, Vodja službe ZUPJS