Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina Enota Črnomelj

  • Ulica 21. oktobra 9,
    8340 Črnomelj
  • Telefon: 07 306 23 60
  • Fax: 07 306 23 72
  • E-pošta: gpcsd.crnom@gov.si

Seznam zaposlenih na csd Dolenjska in Bela Krajina, Enota Črnomelj

Zaposleni s področji dela

Seznam ni filtriran

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA, ENOTA ČROMELJ

Uradna osebaDelovno mestoVrsta pooblastila:
mag. Irena KraljDirektoricaPooblastilo za vodenje in odločanje
Ines Ružić VardjanPomočnica direktoricePooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj
Martina HorvatStrokovna delavka na CSDPooblastilo za vodenje postopka in odločanje v času odsotnosti pomočnice direktorice Marjetke Papež, s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj
Renata JuriničStrokovna delavka za prejemke in oprostitvePooblastilo za vodenje postopka in odločanje v času odsotnosti Marjetke Papež in Martine Horvat, s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj
Nikola KrižanićStrokovni delavec na CSDPooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj
Darja KondaStrokovna sodelavka za prejemke in oprostitve IIPooblastilo za vodenje postopka na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj
Maruška KramaričStrokovna delavka na CSDPooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj
Marinka KoplanStrokovna delavka na CSDPooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj
Bernardka VlahovičStrokovna delavka na CSDPooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj
Maša BeličičStrokovna delavka na CSDPooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj
Sonja UdovičStrokovna delavka na CSDPooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj
Petra MišicaStrokovna delavka na CSDPooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina.
Tamara ŠavornStrokovna delavka na CSDPooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj

Obrazložitev

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20) v 9. členu določa dolžnost organa, da na primeren način (na oglasni deski organa in na svoji spletni strani) objavi seznam uradnih oseb, ki so v skladu z zakonom pooblaščene za vodenje dejanj v postopku pred odločbo oziroma za vodenje upravnega postopka in za odločanje o upravni zadevi. Skladno z drugim odstavkom citiranega 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju, mora seznam vsebovati osebno ime in naziv uradne osebe, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo ter pooblastila, ki jih ima ta uradna oseba (npr. pooblastila za vodenje, pooblastila za odločanje, pooblastila za vodenje in odločanje).

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP) lahko predstojnik organa (direktor CSD) pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe. V tem primeru ima pooblaščena uradna oseba pravico opravljati vsa dejanja v postopku, razen pravice izdajati odločbe in take sklepe, s katerimi se konča postopek (3. odst. 30. člena ZUP).

Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZUP lahko predstojnik (direktor) pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, za odločanje v upravnih zadevah iz določene vrste zadev.

31. člen ZUP pa med drugim določa, da upravni postopek lahko vodi in v njem odloča samo oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka.