Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina Enota Metlika

  • Naselje Borisa Kidriča 5a,
    8330 Metlika
  • T: 07 369 14 80
  • F: 07 369 14 85
  • E: gpcsd.metli@gov.si

CSD Dolenjska in Bela Krajina, Enota Metlika

Izvaja naloge na območju Upravne enote Metlika, ki vključuje Občino Metlika.

Uradne ure:

pon.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet.: 08.00 - 12.00

Poslovni čas:

pon., tor., čet.: 07.00 - 15.00
sre.: 07.00 - 17.00
pet.: 07.00 - 13.00

Programi

POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI

V programu je zaposlen en izvajalec. Program je namenjen delu z romsko populacijo in predstavlja dopolnitev naše redne dejavnosti. Na območju naše krajevne pristojnosti živi cca. 360 predstavnikov romske narodnosti, ki se soočajo s številnimi težavami (brezposelnost, materialna ogroženost, izključenost, težave s sobivanjem z večinskim prebivalstvom, nepismenost, razne oblike odvisnosti, nasiljem in med družinski spori) ter zaradi tega potrebujejo več pomoči in pozornosti. Program sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in Občina Metlika.

Kontakt: gpcsd.metli@gov.si, tel. 07 369 1480