Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina Enota Metlika

 • Naselje Borisa Kidriča 5a,
  8330 Metlika
 • T: 07 369 14 80
 • F: 07 369 14 85
 • E: gpcsd.metli@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Dolenjska in Bela Krajina, Enota Metlika

Zaposleni s področji dela

Družinski pomočnikDružinski prejemkiObravnava otrok in mladoletnikovOprostitve plačila socialno varstvenih storitevOsebna pomočPomoč družini za domPomočnica direktoricePosvojitvePreživninePrva socialna pomočRejništvoRomiSkrbništvoSprejemna pisarnaStarševsko varstvoUrejanje očetovstva in materinstvaUveljavljanje pravic iz javnih sredstevVarstvo odraslihVarstvo otrok in družine
Pomočnica direktoriceMaja Brinc
Tel: 07 369 14 83
 • Pomočnica direktorice
 • Prva socialna pomoč
 • Urejanje očetovstva in materinstva
 • Osebna pomoč
 • Pomoč družini za dom
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Kranjc
Tel: 07 369 14 80
 • Sprejemna pisarna
Marija Petje
Tel: 07 369 14 81
 • Starševsko varstvo
 • Družinski prejemki
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Matija Banovec
Tel: 07 369 14 82
 • Prva socialna pomoč
 • Varstvo otrok in družine
 • Varstvo odraslih
 • Preživnine
 • Rejništvo
 • Posvojitve
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nataša Štrucelj
Tel: 07 369 14 84
 • Romi
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Oprostitve plačila socialno varstvenih storitev
 • Družinski pomočnik
Ines Ružić Vardjan
Tel: 07 369 14 86
 • Skrbništvo
 • Obravnava otrok in mladoletnikov

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA, ENOTA METLIKA

Uradna osebaDelovno mestoVrsta pooblastila:
mag. Irena KraljDirektoricaPooblastilo za vodenje in odločanje
Maja BrincPomočnica direktoricePooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika
Matija BanovecStrokovni delavec za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah v času odsotnosti Maje Brinc s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika
Marija PetjeStrokovna sodelavka za prejemke in oprostitve Pooblastilo za vodenje postopka na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in pravic iz starševskega varstva in družinskih prejemkov
Nataša ŠtruceljStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika
Ines Ružič VardijanStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika
Lidija Mužar MalešičStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika

Obrazložitev

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20) v 9. členu določa dolžnost organa, da na primeren način (na oglasni deski organa in na svoji spletni strani) objavi seznam uradnih oseb, ki so v skladu z zakonom pooblaščene za vodenje dejanj v postopku pred odločbo oziroma za vodenje upravnega postopka in za odločanje o upravni zadevi. Skladno z drugim odstavkom citiranega 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju, mora seznam vsebovati osebno ime in naziv uradne osebe, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo ter pooblastila, ki jih ima ta uradna oseba (npr. pooblastila za vodenje, pooblastila za odločanje, pooblastila za vodenje in odločanje).

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP) lahko predstojnik organa (direktor CSD) pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe. V tem primeru ima pooblaščena uradna oseba pravico opravljati vsa dejanja v postopku, razen pravice izdajati odločbe in take sklepe, s katerimi se konča postopek (3. odst. 30. člena ZUP).

Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZUP lahko predstojnik (direktor) pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, za odločanje v upravnih zadevah iz določene vrste zadev.

31. člen ZUP pa med drugim določa, da upravni postopek lahko vodi in v njem odloča samo oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka.