Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina Enota Trebnje

 • Goliev trg 11,
  8210 Trebnje
 • T: 07 348 15 70
 • F: 07 348 15 80
 • E: gpcsd.treb@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Dolenjska in Bela Krajina, Enota Trebnje

Zaposleni s področji dela

Delno plačilo za izgubljeni dohodekDodatek za nego bolnega otrokaDružinski pomočnikDružinski prejemkiDuševno zdravjeInvalidi po Zakonu o socialnem vključevanju invalidovIzredne denarne socialne pomočiKrajši delovni časMladoletniki v kazenskih postopkihNaloge za preprečevanje nasilja v družiniOprostitve socialno varstvenih pravicPomočnica direktoricePosvojitvePravica gluhih do tolmačaPriznanje očetovstvaProjekti – Dnevni center Kher šu bešiRazveze in razhajanjaRejništvoSkrbništvoSocialno delo z RomiStarševsko varstvo in družinski prejemkiStikiUveljavljanja pravic iz javnih sredstevUveljavljanje pravic iz javnih sredstevValorizacija že določenih preživninVarstvo odraslihVarstvo otrok in družineVzgojni zavodi
Pomočnica direktoriceAndreja Selšek
Tel: 07 348 15 71
 • Pomočnica direktorice
 • Invalidi po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov
 • Valorizacija že določenih preživnin
 • Pravica gluhih do tolmača
Maja Prosen
Tel: 07 348 15 72
 • Priznanje očetovstva
 • Delno plačilo za izgubljeni dohodek
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
 • Skrbništvo
Maruša Jerovšek
Tel: 07 348 15 73
 • Razveze in razhajanja
 • Stiki
 • Krajši delovni čas
Tina Zaplatar
Tel: 07 348 15 74
 • Razveze in razhajanja
 • Stiki
 • Dodatek za nego bolnega otroka
Tina Pajk
Tel: 07 348 15 75
 • Uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
 • Družinski prejemki
 • Izredne denarne socialne pomoči
 • Varstvo odraslih
 • Duševno zdravje
 • Oprostitve socialno varstvenih pravic
 • Družinski pomočnik
Klavdija Bučar Trdina
Tel: 07 348 15 76
 • Uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
 • Izredne denarne socialne pomoči
 • Družinski prejemki
Marija Peskar
Tel: 07 348 15 77
 • Priznanje očetovstva
 • Socialno delo z Romi
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
Maja Zorko
Tel: 07 348 15 78
 • Varstvo otrok in družine
 • Naloge za preprečevanje nasilja v družini
 • Posvojitve
 • Mladoletniki v kazenskih postopkih
Katja Radelj
Tel: 07 348 15 79
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Izredne denarne socialne pomoči
 • Družinski prejemki
 • Socialno delo z Romi
Vesna Borin
Tel: 07 348 15 81
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Izredne denarne socialne pomoči
 • Družinski prejemki
Mateja Zupančič
Tel: 07 348 15 82
 • Rejništvo
 • Vzgojni zavodi
 • Varstvo otrok in družine
Helena Krošl
Tel: 07 348 15 83
 • Varstvo otrok in družine
 • Naloge za preprečevanje nasilja v družini
Nataša Smolič, Mateja Tratar
Tel: 07 348 15 84
 • Projekti – Dnevni center Kher šu beši

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA, ENOTA TREBNJE

Uradna osebaDelovno mestoVrsta pooblastila:
mag. Irena KraljDirektoricaPooblastilo za vodenje in odločanje
Andreja SelšekPomočnica direktoricePooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Trebnje
Mateja ZupančičStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v času odsotnosti pomočnice direktorice Andreje Selšek (pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na področju varstva otrok in družine)
Andreja ErazemStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v času odsotnosti Andreje Selšek in odsotnosti Mateje Zupančič (pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na področju varstva odraslih in na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ter družinskih prejemkov)
Maja ProsenStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka na področju skrbništva in starševskega varstva
Maruša JerovšekStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka na področju starševskega varstva in na področju varstva otrok in družine
Marija PeskarStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka na področju varstva otrok in družine ter starševskega varstva
Antonija AjdičStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka na področju varstva otrok in družine ter na področju starševskega varstva
Helena KrošlStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka na podlagi Zakona o osebni asistenci in na področju varstva otrok in družine
Katja RadeljStrokovna delavka za področje (eno ali več)Pooblastilo za vodenje postopka na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in družinskih prejemkov ter varstva otrok in družine
Vesna BorinStrokovna sodelavka za prejemke in oprostitve IPooblastilo za vodenje postopka na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in družinskih prejemkov
Klavdija Bučar TrdinaSamostojni svetovalec IVPooblastilo za vodenje postopka na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in družinskih prejemkov

Obrazložitev

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20) v 9. členu določa dolžnost organa, da na primeren način (na oglasni deski organa in na svoji spletni strani) objavi seznam uradnih oseb, ki so v skladu z zakonom pooblaščene za vodenje dejanj v postopku pred odločbo oziroma za vodenje upravnega postopka in za odločanje o upravni zadevi. Skladno z drugim odstavkom citiranega 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju, mora seznam vsebovati osebno ime in naziv uradne osebe, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo ter pooblastila, ki jih ima ta uradna oseba (npr. pooblastila za vodenje, pooblastila za odločanje, pooblastila za vodenje in odločanje).

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP) lahko predstojnik organa (direktor CSD) pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe. V tem primeru ima pooblaščena uradna oseba pravico opravljati vsa dejanja v postopku, razen pravice izdajati odločbe in take sklepe, s katerimi se konča postopek (3. odst. 30. člena ZUP).

Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZUP lahko predstojnik (direktor) pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, za odločanje v upravnih zadevah iz določene vrste zadev.

31. člen ZUP pa med drugim določa, da upravni postopek lahko vodi in v njem odloča samo oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka.