Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska

  • Koroška cesta 21
    4000 Kranj
  • Telefon: 04 620 48 00
  • E-pošta: gp-csd.goren@gov.si

OBVESTILO – uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Objavljeno: 01. 08. 2023

Centri za socialno delo letne pravice iz javnih sredstev podaljšujemo po uradni dolžnosti, zato vsem tistim, ki ŽE IMATE PRIZNANE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca), NI POTREBNO ODDAJATI NOVIH VLOG.

NOVO VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV vložite

če PRVIČ zaprošate za pravico do OTROŠKEGA DODATKA, DRŽAVNE ŠTIPENDIJE IN ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA ali če vam je bila pravica na podlagi predhodne vloge zavrnjena.

Za pravico do DRŽAVNE ŠTIPENDIJE:

Primer: ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Za otroke, ki bodo prvič pričeli obiskovati vrtec 1.9.2023, eden od staršev odda vlogo za subvencijo vrtca v mesecu avgustu 2023.

V kolikor prične otrok z obiskovanjem vrtca med šolskim letom, eden od staršev odda vlogo za subvencijo vrtca v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (npr. otrok prične obiskovati vrtec 1. 11.2023, vlogo oddate v mesecu oktobru) oz. če otrok vstopi v vrtec 15.11., se vloga vloži v novembru - izjema.

KDAJ SPOROČITE SPREMEMBE?

VSAKO SPREMEMBO, kot je npr. zaposlitev, spremembo statusa, izguba službe, razveze, razpadi zunajzakonske skupnosti, kar vpliva na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, morate upravičenci sporočiti centru za socialno delo.

Spremembe sporočite, ko že imate priznane pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in državna štipendija) V ROKU 8 DNI PO NASTANKU SPREMEMBE.

KJE DOBITE VLOGE ?

Vse vloge so na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kupijo pa se lahko tudi v knjigarnah in papirnicah.

SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE

Vsem tistim družinam, ki imajo priznano pravico do otroškega dodatka ali državne štipendije ni potrebno oddajati posebnih vlog za subvencijo malice, kosila. iz odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji je razvidno, ali je otroku priznana pravica do subvencionirane prehrane.

ODDAJA VLOGE NA CENTER ZA SOCIALNO DELO

VLOGE LAHKO VLAGATELJI POŠLJETE:

PREDLAGAMO, DA ZARADI PRIČAKOVANEGA VELIKEGA ŠTEVILA VLOG V MESECIH AVGUST IN SEPTEMBER, VLOGE ODDAJATE V PRVI POLOVICI MESECA in na vlogi pripišete kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov).