Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska

  • Koroška cesta 21
    4000 Kranj
  • Telefon: 04 620 48 00
  • E-pošta: gp-csd.goren@gov.si

Uskladitve preživnin v letu 2024

Objavljeno: 01. 02. 2024

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je centre za socialno delo obvestil, da je v Uradnem listu RS, št. 4/24 objavljen Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2024, na podlagi katerega se v skladu s 107. in 198. členom Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US, 94/22 – odl. US in 5/23, v nadaljevanju DZ) uskladi preživnina, določena z izvršilnim naslovom.

V skladu z navedenima določbama center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. To obvestilo je skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma z izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov.

Iz Uradnega lista RS, št. 4/24, objavljen s strani Vlade Republike Slovenije izhaja, da se preživnine, ki so bile usklajene 1. 2. 2023 in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu januarju 2023, s 1. 2. 2024 povečajo za 4,2 odstotka. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 2023, se povečajo za 4,0 odstotke. Preživnine, določene ali dogovorjene v mescu marcu in aprilu 2023, se povečajo za 3,3 odstotka. Preživnine določene ali dogovorjene v mesecu maju 2023, se povečajo za 1,8 odstotka. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju, se povečajo za 0,7 odstotka. Preživnine, ki so bile dogovorjene v mesecu juliju, avgustu, septembru, oktobru, novembru in decembru 2023 ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.