Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska

  • Koroška cesta 21
    4000 Kranj
  • Telefon: 04 620 48 00
  • E-pošta: gp-csd.goren@gov.si

VLOGE ZA OTROŠKI DODATEK, VRTEC, ŠTIPENDIJE

Objavljeno: 04. 08. 2020

Vloge za podaljševanje pravic otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) ni več potrebno vlagati, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če PRVIČ zaprošate za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca je potrebno vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Prav tako če je bila pravica na podlagi dosedanje vloge zavrnjena, je potrebno vložiti novo vlogo. V primeru pravice do štipendije je pri prehodu iz I. stopnje na II. stopnjo (študijski program) ali za prehod v poklicno tehniško izobraževanje (3+2) treba vlogo na novo oddati, saj gre v tem primeru za novo vlogo in ne za nadaljnje prejemanje državne štipendije. Priporočamo, da osebe vloge vložijo v prvi polovici meseca zaradi lažje organizacije dela.

KAKO SPOROČATI SPREMEMBE?

Upravičenec do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja pravice. Spremembo sporočite na obrazcu za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev, ki je dostopen na spletni strani https://www.csd-slovenije.si/obrazci/.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA – dodatek za uspeh in dodatek za bivanje

Za dijake bo center za socialno delo iz uradnih evidenc pridobil podatek o uspehu in tako odločil o izpolnjevanju cenzusa za dodelitev dodatka za uspeh. Prav tako bo center za socialno delo iz uradnih evidenc pridobil podatek o začasnem bivališču, zato je izredno pomembno, da imajo dijaki urejeno prijavo začasnega prebivališče, katerega uredijo na upravni enoti, v primeru, da tekom šolanja ne bivajo doma.

ROK ZA REŠEVANJE VLOG

Predvidevamo, da bodo pravice, katere potečejo v mesecu avgustu podaljšane v zakonitem roku 60 dni – to je do konca meseca oktobra. Pravice, ki vam potečejo v septembru pa bodo podaljšane do konca meseca novembra. Centri za socialno delo moramo v tem obdobju rešiti povečano število vlog, zato vas v primeru, da bi prihajalo do zamud pri odločanju, prosimo za razumevanje.