Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE Južna Primorska/del litorale Enota Piran/UNITÀ DI PIRANO

 • Obala 114
  Lungomare 114,
  6320 Portorož – PORTOROSE
 • T: 05/671 23 00
 • F: 05/671 23 09
 • E: gpcsd.piran@gov.si
Nevenka Vörös, mag. soc. dela / Assistente Sociale
Tel: 05/ 671 23 01
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / Diritti Garantiti Mediante Fondi Pubblici
Patricija Cassol Golob, dipl. org. in menedž. socialnih dejavnosti / Organizzazione e Management di Attività Sociali
Tel: 05/671 23 02
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / Diritti Garantiti Mediante Fondi Pubblici
 • Starševsko varstvo / Assegni Nucleo Familiari (Genitori)
Monika Kopić, univ. dipl. soc. delavka / Assistente Sociale
Tel: 05/671 23 12
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / Diritti Garantiti Mediante Fondi Pubblici
Ljubica Kenda, univ. dipl. soc. delavka / Assistente Sociale
Tel: 05/671 23 03
 • Skrbništvo za odrasle / Tutela degli adulti
 • Odrasli s posebnimi potrebami / Adulti Con Bisogni Particolari
 • Težave v duševnem zdravju / Problemi di Salute Mentale
 • Varstvo invalidov / Tutela dei Disabili
Anja Stanič, mag. prof. socialne pedagogike / pedagogista sociale
Tel: 05/671 23 05
 • Preprečevanje nasilja v družini / Prevenzione della Violenza Domestica
 • Ukrepi za varstvo koristi otrok / Tutela degli Interessi dei Minori
 • Preživnine / Alimenti
 • Skrbništvo za mladoletne / Custodia dei Minori
 • Osebna asistenca / Assistenza Personale
Katja Vogrič, univ. dipl. socialna delavka / Assistente Sociale
Tel: 05/671 23 10
 • Družinsko svetovanje / Consulenza Familiare
 • Rejništvo / Affidamento (Minori)
 • Posvojitve / Adozioni
 • Družinski pomočnik / Assistente Familiare
Maja Lešnik, mag. psihologije / Psicologa
Tel: 05/671 23 06
 • Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju / Bambini e Aolescenti a Rischio
 • Rejništvo / Affidamento (Minori)
 • Posvojitve / Adozioni
Adrijana Kumer Gajanović, univ. dipl. pravnica / Legale
Tel: 05/671 23 11
 • Varstvo odraslih / Cura degli Adulti
 • Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju / Bambini e Adolescenti a Rischio
 • Preprečevanje nasilja v družini / Prevenzione della Violenza Domestica
 • Ukrepi za varstvo koristi otrok/
 • Tutela degli Interessi dei Minori
 • Družinska mediacija / Mediazione Familiare
Darja Jurinčič Jogan, univ. dipl. socialna delavka / Assistente Sociale
Tel: 05/671 23 04
 • Družinsko svetovanje / Consulenza familiare
 • Oprostitve socialnovarstvenih storitev / Esenzione dal Pagamento dei Servizi di Assistenza Sociale
 • Osebna pomoč / Consulenza Personale
 • Pomoč družini za dom / Consulenza alla Famiglia
Pomočnik direktorjaMag. Katja Lena, univ. dipl. soc. pedagoginja / Pedagogista Sociale
Tel: 05/ 671 23 08
 • Pomočnica direktorice / Vicedirettrice
Breda Rossi, poslovna sekretarka / Segretaria
Tel: Tel. 05/671 23 00
 • Glavna pisarna / Ufficio principale
Danijela Budin Ravnič, pisarniški referent / Refrente
Tel: 05/671 23 13
 • pisarniški referent / Refrente

Pomoč na domu / Assistenza Domiciliare

Helena Hostnikar, univ. dipl. soc. delavka / Assistente Sociale
Tel: 05/671 23 07, 040 631 246
 • Koordinatorka pomoči na domu / Coordinatore dell’Assistenza Domiciliare

Dnevni center za starejše »Školjka« / Centro Diurno per gli Anziani »Školjka«

Cankarjevo nabrežje 9/a / Riva Cankar 9/a, 6330 Piran-Pirano
Tel: 05 673 10 10
E-naslov: csd.piran@siol.net
Helena Hostnikar, univ. dipl. soc. delavka / Assistente Sociale
Tel: 05 673 10 10
E-naslov: csd.piran@siol.net
 • Vodja dnevnega centra / Responsabile del Centro Diurno
Rosana Jančar, varuhinja specialna znanja / Sorvegliante con Conoscenze Speciali

Socialnovarstveni program KAŽUN Piran – celovita skrb za brezdomne osebe / Programma di Protezione Sociale KAŽUN Pirano – Cura Completa per le Persone Senza Fissa Dimora

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAM KAŽUN PIRAN / PROGRAMMA DI PROTEZIONE SOCIALE KAŽUN PIRANO
Tel: 08 20 51 847
E-naslov: csd.piran36@siol.net
Ingrid Ličen, univ. dipl. soc. delavka, Assistente Sociale
 • vodja programa / responsabile del programma
Antica Erlić, strokovna sodelavka / Operatrice Sociale
Aljoša Golubič, strokovni sodelavec / Operatore Sociale