Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Koroška

  • Ozka ulica 1
    2380 Slovenj Gradec
  • T: 08 181 03 01
  • F: 02 885 01 02
  • E: gp-csd.koros@gov.si

Operacija GOZDNA KOPEL V MEŽIŠKI DOLINI

Objavljeno: 17. 05. 2023

logotip program razvoja podeželja

Namen projekta:

Operacijo smo pripravili na podlagi potreb po uvedbi metod sproščanja za krepitev duševnega zdravja, preprečevanja in lajšanja duševnih stisk, izgorevanja in zmanjševanja stresa prebivalcev Mežiške doline. Potrebe po soočanju z vsakdanjimi izzivi sodobnega načina življenja se odražajo tudi med prebivalci Mežiške doline, h katerim so prispevale tudi povečane duševne stiske po končanem covid obdobju. Podatki NIJZ-ja kažejo, da so težave v duševnem zdravju v porastu; pojavljajo se tudi specifične – pogojene z negotovimi družbenimi razmerami, medtem ko so dejavniki, ki jih sprožajo kompleksni. Društvo Altra kot ključna organizacija, ki izvaja programe na področju duševnega zdravja v Koroški regiji, na terenu opaža povečane stiske med vso populacijo (ranljivimi skupinami, delavnimi, starejšimi, mladostniki, invalidi).

Namen društva Altra je z inovativnim projektom Gozdne kopeli, ki izhaja iz širšega koncepta »zelene skrbi«, oz. green care pristopa, vpeljati oblike pomoči, ki bodo lokalno prebivalstvo: a) nagovorili, osveščali o pomenu lokalnih virov pomoči, ki jih narava s svojimi gozdnatimi in travnimi površinami na Koroškem omogoča b) usposobili vključene udeležence s tehnikami samopomoči v okviru metode Gozdne kopeli c) promovirali tovrstne oblike pomoči, ki so dostopne in brezplačne vsakemu občanu v Mežiški dolini d) spodbudili prebivalstvo k zdravim oblikam življenjskega stila in vedenja, kar preprečuje škodljive in destruktivne razvade e) izvedba 3 dnevnega tabora, v katerega se bo vključilo 20 oseb , prek katerega se bo vključene udeležence usposobilo za izvajanje samopomoči, s pomočjo različnih tehnik sproščanja, čuječnosti, povezovanja z naravo, kar bo ugodno vplivalo na njihovo izboljšano počutje. Hkrati pa se bo osveščalo tako vključene udeležence kot širšo javnost o pomenu metode Gozde kopeli in njenega učinka na duševno zdravje.

Osveščanje bo potekalo prek neposrednega dela in promocijskih aktivnosti.

Operacija je namenjena ciljnim skupinam: polnoletnim osebam s težavami v duševnem zdravju, starejšim osebam, s poudarkom starejšim ženskam, ki so zaradi različnih razlogov ostale same, kot tudi zaposlenim v javnem sektorju, ki so izpostavljeni stresu. V operacijo bomo vsekakor vključili tudi osebe, ki se že soočajo s težavami v duševnem zdravju ali pa so celo dolgotrajne, saj je preventiva pred poglabljanjem njihove duševne motnje ter opismenjevanje o oblikah samopomoči nujna.

Cilji, ki jih želimo z operacijo doseči: