Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod

 • Masljeva ulica 3
  1230 Domžale
 • T: 01 724 63 70
 • F: 01 721 56 80
 • E: gp-csd.osvzh@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Osrednja Slovenija - Vzhod

Andreja Rihter
Tel: 724-64-04
E-mail: danica.kolsek@gov.si
 • direktorica
Nataša Keršič
Tel: 724-63-70
E-mail: natasa.kersic@gov.si
 • koordinatorka za obravnavo nasilja
Maja Karničnik (nadomešča jo Klemen Vidmar)
Tel: 724-64-06
E-mail: klemen.vidmar@gov.si
 • računovodja
 • kadrovik
Amir Salihović
Tel: 724-64-03
E-mail: amir.salihovic@gov.si
 • Kadrovik
 • Služba ZUPJS
Nuška Barlič
Tel: 724-64-07
E-mail: nuska.barlic@gov.si
 • Služba ZUPJS
 • Vodja službe ZUPJS
Mojca Tavčar
Tel: 724-63-86
E-mail: mojca.tavcar@gov.si
 • Služba ZUPJS
Erika Lavrič
Tel: 724-63-82
E-mail: erika.lavric@gov.si
 • Služba ZUPJS
Irena Strmšek
Tel: 724-63-91
E-mail: irena.strmsek@gov.si
 • Služba ZUPJS
Jasna Šavs
Tel: 724-64-05
E-mail: jasna.savs@gov.si
 • Služba ZUPJS

POOBLAŠČENE OSEBE ZA VODENJE POSTOPKA IN ODLOČANJE

Nataša Keršič
 • po pooblastilu v. d. direktorice
Nuška Barlič
 • vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
Mojca Tavčar
 • vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
Erika Lavrič
 • vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
Irena Strmšek
 • vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
Jasna Šavs
 • vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Egal,pb d.o.o., Aškerčev trg 1, 3270 Laško