Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod

  • Masljeva ulica 3
    1230 Domžale
  • T: 01 724 63 70
  • F: 01 721 56 80
  • E: gp-csd.osvzh@gov.si

Obvestila

Zamude pri izdaji odločb za štipendije iz septembra

Objavljeno: 04. 10. 2022

Spoštovani Obveščamo vas, da lahko prihaja pri izdaji odločb za pravice otroški dodatek, subvencija vrtca, štipendij do krajših zamud. Zaradi izjemno velikega števila novih vlog in avtomatsko podaljšanih vlog za otroški dodatek, subvencijo vrtca in štipendije, ki smo jih prejeli v avgustu in septembru, bomo odločbe za nove vloge izdali predvidoma v zakonitem roku 2 mesecev. Za izdajo odločb avgusta avtomatsko podaljšanih vlog je rok za odločanje do 31.10.2022, za izdajo odločb septembra avtomatsko podaljšanih vlog pa je rok za odločanje do 30.11.2022. V primeru zamud vam bo poračun izplačan od dneva, ko vam pravica pripada. Izplačila otroških dodatkov in štipendij so ta mesec dvakrat in sicer 10. oktobra in 26.oktobra. Za morebitne zamude se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Obvestilo prejemnikom DVD

Objavljeno: 11. 03. 2022

Obveščamo vas, da bo redno izplačilo dodatka za veliko družino za leto 2022 dne 13. 04. 2022. Izplača se v enkratnem znesku. Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 424,30 evra. Dodatek za družino s štirimi ali več otroki znaša 515,60 evra. Upravičence prosimo, da nam sporočijo morebitne spremembe transakcijskih računov, če so jih imeli v preteklosti in te spremembe niso sporočili na Center za socialno delo…

Obvestilo za prejemnike socialnih transferjev na TR pri Sberbank

Objavljeno: 28. 02. 2022

Obveščamo vas, da smo bili s strani Uprave za javna plačila obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno 100 nakazil. Pričakujemo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje MDDSZ (pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo). Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno iščejo rešitev za ponovna nakazila zavrnjenih nakazil in pripravo seznama vseh oseb, ki imajo odprt TRR na Sberbank, na podlagi katerega bi CSD stranke obvestil, da naj jim sporočijo nov TRR. Zato vse upravičence do socialnih transferjev naprošamo, da pristojnemu centru za socialno delo sporočijo novo številko tekočega računa, na katerega bodo nakazani transferji. Na ministrstvu bodo storili vse kar je v njihovi moči, da bi nakazila čimprej prišla do upravičencev.

INFORMATIVNE ZLOŽENKE ZA MATERIALNO POMOČ IN SOCIALNOVARSTVENE PROGRAME

Objavljeno: 07. 01. 2022

Z namenom, da bi informacije res prišle do ljudi, ki potrebujejo pomoč in podporo, so na MDDSZ zasnovali 2 informativni zloženki. MATERIALNA POMOČ: v zloženki so navedeni osnovni podatki o Operativnem programu za materialno pomoč najbolj ogroženim 2014-2020, prehrambni izdelki, ki jih ogrožene osebe lahko prejmejo, nabor spremljevalnih ukrepov – vključevanje v dodatne aktivnosti, kdo nudi pomoč ter kje in kdaj je možno dobiti pomoč v obliki prehrambnih paketov. SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI: v zloženki so na voljo naslovi, kontakti in predstavitev 174 različnih socialno varstvenih programov, ki delujejo na področju socialnega, družinskega in invalidskega varstva. Gre za izvajalce, ki zagotavljajo različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v različnih življenjskih stiskah pri katerih potrebujejo strokovno pomoč – z uporabniki delajo strokovni delavci s strokovnim izpitom na področju socialnega varstva, uporabniki pa se lahko vključujejo v različne aktivnosti: nekateri potrebujejo samo reorganizacijo socialne mreže, nekateri se želijo naučiti kakšnih novih veščin, nekateri pa potrebujejo vsakodnevno podporo pri preprečevanju poslabšanja stisk. Področja, ki jih pokrivajo: nasilje, duševno zdravje, zasvojenost, področje otrok in mladostnikov, starejših, brezdomcev, invalidov in Romov.