Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod

  • Masljeva ulica 3
    1230 Domžale
  • Telefon: 01 724 63 70
  • Fax: 01 721 56 80
  • E-pošta: gp-csd.osvzh@gov.si

Obvestila

Obvestilo za prejemnike socialnih transferjev na TR pri Sberbank

Objavljeno: 28. 02. 2022
Obveščamo vas, da smo bili s strani Uprave za javna plačila obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno 100 nakazil. Pričakujemo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje MDDSZ (pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo). Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno iščejo rešitev za ponovna nakazila zavrnjenih nakazil in pripravo seznama vseh oseb, ki imajo odprt TRR na Sberbank, na podlagi katerega bi CSD stranke obvestil, da naj jim sporočijo nov TRR. Zato vse upravičence do socialnih transferjev naprošamo, da pristojnemu centru za socialno delo sporočijo novo številko tekočega računa, na katerega bodo nakazani transferji. Na ministrstvu bodo storili vse kar je v njihovi moči, da bi nakazila čimprej prišla do upravičencev.

INFORMATIVNE ZLOŽENKE ZA MATERIALNO POMOČ IN SOCIALNOVARSTVENE PROGRAME

Objavljeno: 07. 01. 2022
Z namenom, da bi informacije res prišle do ljudi, ki potrebujejo pomoč in podporo, so na MDDSZ zasnovali 2 informativni zloženki. MATERIALNA POMOČ: v zloženki so navedeni osnovni podatki o Operativnem programu za materialno pomoč najbolj ogroženim 2014-2020, prehrambni izdelki, ki jih ogrožene osebe lahko prejmejo, nabor spremljevalnih ukrepov – vključevanje v dodatne aktivnosti, kdo nudi pomoč ter kje in kdaj je možno dobiti pomoč v obliki prehrambnih paketov. SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI: v zloženki so na voljo naslovi, kontakti in predstavitev 174 različnih socialno varstvenih programov, ki delujejo na področju socialnega, družinskega in invalidskega varstva. Gre za izvajalce, ki zagotavljajo različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v različnih življenjskih stiskah pri katerih potrebujejo strokovno pomoč – z uporabniki delajo strokovni delavci s strokovnim izpitom na področju socialnega varstva, uporabniki pa se lahko vključujejo v različne aktivnosti: nekateri potrebujejo samo reorganizacijo socialne mreže, nekateri se želijo naučiti kakšnih novih veščin, nekateri pa potrebujejo vsakodnevno podporo pri preprečevanju poslabšanja stisk. Področja, ki jih pokrivajo: nasilje, duševno zdravje, zasvojenost, področje otrok in mladostnikov, starejših, brezdomcev, invalidov in Romov.

Uveljavitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost

Objavljeno: 06. 01. 2022
Izvorni članek je objavljen na gov.si Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (zakon) daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju. Vlogo za uveljavitev te pravice bo potrebno na centru za socialno delo oddati v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona....

Zahvala donatorjem

Objavljeno: 24. 12. 2021
Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod se iskreno se zahvaljuje za sodelovanje in vse prejete donacije v letošnjem letu donatorjem

Zamude pri izdaji odločb za štipendije iz septembra

Objavljeno: 17. 11. 2021
Obveščamo vas, da prihaja zaradi povečanega obsega dela do zamud pri izdaji odločb za štipendije iz septembra. Poračun vam bo izplačan od dneva, ko vam pravica do štipendije pripada. Izplačila štipendij so ta mesec dvakrat in sicer 10. novembra in 30.novembra. Primer: če ste vlogo oddali v septembru in vam pravica pripada z oktobrom, odločba pa bo izdana v novembru, boste dobili poračun zneskov za oktober in november 30.novembra ali 10. decembra.

Hvala za razumevanje