Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Pomurje Enota Gornja Radgona

  • Partizanska cesta 21,
    9250 Gornja Radgona
  • Telefon: 02 564 93 10
  • Fax: 02 564 93 29
  • E-pošta: gpcsd.gornj@gov.si

Programi

Program »Pomoč družinI«

S programom pomagamo otrokom omogočiti razvoj njihovih potencialov, tam kjer jim njihovi starši ne morejo pomagati ali so pri tem neuspešni, hkrati pa v program vključujemo tudi starše, ki jih učimo, kako otrokom pomagati. Ker je uspešnost v življenju pogostokrat odvisna od tega ali verjamemo, da smo lahko uspešni, je za otroka temeljnega pomena, da razvije zdravo samozavest, samospoštovanje in pozitivno vrednotenje samega sebe. Otrokom pomagamo razvijati to pozitivno samozavest, saj jim le-ta pomaga, da so uspešni in učinkoviti na vseh področjih življenja, ne samo v šoli. Cilji programa so:

Program se izvaja za družine na območju krajevne pristojnosti Centra za socialno delo Pomurje, Enota Gornja Radgona.

Program vodi Darja Vučak, univ. dipl. soc. del.

PROSTOVOLJNO DELO – poMOČ DRUŽINi

Program je namenjen družinam z osnovnošolskimi otroki, ki imajo učne težave. Prostovoljci nudijo učno pomoč osnovnošolskim otrokom, jim pomagajo pri izboljšanju kvalitete prostega časa, izboljšanju samopodobe otrok, vzpostavljanju kvalitetnega odnosa med prostovoljcem in otrokom, ki temelji na medsebojnem sprejemanju in zaupanju. Za vsakega otroka je pomembno, da razvije zdravo samozavest in samopodobo. Cilj programa je izboljšanje socialne vključenosti otrok.

Prostovoljci obiskujejo eno do dve družini, po uro in pol, v popoldanskem času. Program se izvaja za družine na območju krajevne pristojnosti Centra za socialno delo Pomurje, Enota Gornja Radgona.

Program vodi Darja Vučak, univ. dipl. soc. del.

PROGRAM »POMOČ REJNIŠKIM DRUŽINAM«

Program je namenjen skupini rejnic z namenom uspešne vzgoje otrok v rejniških družinah, odpiranja možnosti za komunikacijo, razbremenitve in podelitve izkušenj. Rejnice z izmenjavo izkušenj premagujejo stiske, težave in dileme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo ob svojem delu z otroki in so druga drugi v oporo. Najpogostejše teme na skupini so stiki otrok s starši, šolanje in učni uspeh otrok, vedenje otrok, težave povezane z odraščanjem, zdravjem itd. Rejnice izmenjujejo lastne izkušnje in druga drugi svetujejo. Strokovna delavka prispeva z lastnim strokovnim znanjem in usmerja delo skupine.

Skupino vodita: Darja Vučak, univ. dipl. soc. del. in Nika Radišič, univ. dipl. psih.