Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Pomurje Enota Gornja Radgona

  • Partizanska cesta 21,
    9250 Gornja Radgona
  • Telefon: 02 564 93 10
  • Fax: 02 564 93 29
  • E-pošta: gpcsd.gornj@gov.si

Pomoč na domu - socialna oskrba

CSD Pomurje, enota Gornja Radgona izvaja storitev Pomoč družini na domu v naslednjih občinah:

Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, kjer sodelujejo vodja storitve, uporabnik, ki je ključni, svojci in socialne oskrbovalke, ki storitev izvajajo. Prvi kontakt se vzpostavi preko podane prošnje za vključitev v storitev in iskanje prvih informacij. Temu sledi obisk na domu vodje storitve in socialne oskrbovalke ter konkretizacija predvidenih nalog socialne oskrbovalke. Po opredelitvi problema in ugotavljanju upravičenosti sledi priprava in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu izvajanja storitev ter organizacija izvajanja storitve.

Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.

Do storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe so upravičeni:

Storitev obsega naslednje sklope opravil:

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Pomoč družini na domu se izvaja

Cena storitve pomoči na domu na uro opravljene storitve za uporabnika je:

Občina Cena storitve
za uporabnika na uro
Gornja Radgona od 1. 1. 2022 dalje
cena ure – od ponedeljka do sobote 5,58 EUR
cena ure – nedelja, praznik 6,38 EUR
Sveti Jurij ob Ščavnici od 1. 3. 2022 dalje
cena ure – od ponedeljka do sobote 4,82 EUR
cena ure – nedelja 6,75 EUR
cena ure – praznik 7,23 EUR

Cena storitve se usklajuje enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin s 1. marcem.

Prošnjo za uveljavljanje pravice vloži upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik. Izvajanje in prekinitev izvajanja storitve se uredi z Dogovorom o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve. Izvajalec sporazumno z upravičencem izdela osebni načrt pomoči. Prošnjo za vključitev v storitev najdete v priponki (DOCX, PDF). Izpolnjeno jo nam posredujte osebno ali po pošti na naslov CSD Pomurje, Enota Gornja Radgona, Partizanska c.21, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti.

PROŠNJA ZA PND (DOCX) PROŠNJA ZA PND (PDF)

Koordinatorica storitve:

Lidija Berc, univ. dipl. soc. del.
telefon: 02-56-49-322, e-pošta: lidija.berc@gov.si