Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Pomurje Enota Ljutomer

  • Rajh Nade ulica 2a,
    9240 Ljutomer
  • Telefon: 02 585 86 60
  • Fax: 02 585 86 70
  • E-pošta: gpcsd.ljuto@gov.si

Programi enote Ljutomer

Skupina za samopomoč ženskam žrtvam nasilja »Živim naprej«

Srečanja so namenjena razbremenitvi žrtvam nasilja, medsebojni podpori, večanju asertivnosti v odnosih ter izboljšanju samopodobe. Cilj skupine je vzpostavitev osebnega stika, izmenjava izkušenj in medsebojna podpora med ženskami, ki so doživljale ali še vedno doživljajo nasilje v medosebnih odnosih. Uporabnicam skupina zagotavlja varen prostor za pogovor, zaupnost in anonimnost. Skupina se sestaja v povprečju dvakrat na mesec in traja do dve uri.

Uporabnice so ženske z izkušnjo nasilja v družini, ki so ali še vedno doživljajo psihično, fizično, spolno ali ekonomsko nasilje v družinskih, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosih ter so s področja Enote Ljutomer. Srečanja potekajo v prostorih CSD in občasno tudi izven prostorov CSD.

Skupino vodi dr. Anja Andrejč Balažic.

Laična pomoč družinam »Skupaj zmoremo«

S programom Laična pomoč družinam »Skupaj zmoremo« poskušamo otrokom omogočiti razvoj njihovih potencialov, tam kjer jim njihovi starši ne morejo pomagati ali so pri tem neuspešni, hkrati pa v program vključujemo tudi starše, ki jih učimo, kako otrokom pomagati. Ker je uspešnost v življenju pogostokrat odvisna od tega ali verjamemo, da smo lahko uspešni, je za otroka temeljnega pomena, da razvije zdravo samozavest, samospoštovanje in pozitivno vrednotenje samega sebe. Otrokom pomagati razvijati to pozitivno samozavest, saj jim le-ta pomaga, da so uspešni in učinkoviti na vseh področjih življenja, ne samo v šoli. Cilji programa so:

Program je v prvi vrsti namenjen družinam z osnovnošolskimi otroki, na območju krajevne pristojnosti Centra za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer. Družine izvajalci programa obiskujejo v popoldanskem času, v povprečju dvakrat tedensko po dve do tri ure.

Program vodi Melanija Belec.

Prostovoljno delo – laična pomoč družinam

Program je v namenjen družinam z osnovnošolskimi otroki, ki imajo učne težave. Prostovoljci nudijo učno pomoč osnovnošolskim otrokom, jim pomagajo pri izboljšanju kvalitete prostega časa, izboljšanju samopodobe otrok, vzpostavljanju kvalitetnega odnosa med prostovoljcem in otrokom, ki temelji na medsebojnem sprejemanju in zaupanju. Za vsakega otroka je pomembno, da razvije zdravo samozavest in samopodobo. Cilj programa je izboljšanje socialne vključenosti otrok.

Prostovoljci obiskujejo eno do dve družini, po uro in pol, v popoldanskem času. Program se izvaja za družine na območju krajevne pristojnosti Centra za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer. Izvajalci programa so prostovoljci, ki so lahko odrasle osebe in tudi srednješolci.

Program vodi Melanija Belec.

Skupina rejnic za samopomoč

Skupina rejnic za samopomoč se sestaja z namenom uspešne vzgoje otrok v rejniških družinah, odpiranja možnosti za komunikacijo, razbremenitve in podelitve izkušenj. Rejnice z izmenjavo izkušenj premagujejo stiske, težave in dileme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo ob svojem delu z otroki in so druga drugi v oporo. Sodelovanje strokovnjakov je čim bolj neformalno. Skupina rejnic za samopomoč se sestaja vsak prvi petek v mesecu od 9. do 11. ure v sejni sobi centra vsak mesec, razen v času počitnic in dopustov v mesecu juliju in avgustu.

Najpogostejše teme na skupini so stiki otrok s starši, šolanje in učni uspeh otrok, vedenje otrok, težave povezane z odraščanjem, zdravjem itd. Rejnice izmenjujejo lastne izkušnje in druga drugi svetujejo. Strokovni delavec prispeva z lastnim strokovnim znanjem in usmerja delo skupine.

Skupino vodita Melanija Belec in dr. Anja Andrejč Balažic.