Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice

 • Cesta železarjev 4a,
  4270 Jesenice
 • T: 04 583 46 00
 • F: 04 583 46 40
 • E: gpcsd.jesen@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska, Enota Jesenice

Zaposleni s področji dela

AdministracijaBivanjska ogroženostDelno izplačilo za izgubljeni dohodekDružinska mediacijaKoordinatorka obravnave v skupnostiMobilna službaNasilje nad starejšimiNasilje v družiniOdobritev pravnih poslovOprostitve k plačilom institucionalnega varstvaOprostitve k plačilom institut. varstvaPartnersko in družinsko svetovanjePomoč obsojencu in njegovi družiniPomoč osebam s težavami v duševnem zdravju in osebnih stiskahPomoč osebam v osebni stiskiPomoč žrtvam kaznivih dejanjPomočnica direktoricePravica gluhih do tolmačaPravice iz javnih sredstevPredhodno svetovanjePreventivni programiPreživninePriznanje očetovstvaRejništvo in posvojitveSkrbništvoSkrbništvo mladoletniSlužba za koordinacijoSocialno vključevanje posebej ranljivih skupinStarševsko varstvo in družinski prejemkiStoritveTajništvoUrejanje stikovVarstvo in zaščita koristi otrokVarstvo invalidovVarstvo mladostnikovVarstvo odraslihVarstvo otrokVarstvo starejšihZasvojenostiZavodsko varstvo otrok in mladostnikov
Pomočnik direktorjaBregar Anita
Tel: 04/ 583 46 01
E-naslov: anita.bregar@gov.si
 • Pomočnica direktorice
Košelnik Andreja
Tel: 04/ 583 46 00
E-naslov: andreja.koselnik@gov.si
 • Tajništvo
Anida Ćeman Numanović
Tel: 04/ 583 46 14
E-naslov: anida.ceman-numanovic@gov.si
 • Administracija
Janša Maja
Tel: 04/ 583 46 44
E-naslov: Maja.jansa@gov.si
 • Varstvo odraslih
 • Pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju in osebnih stiskah
 • Oprostitve k plačilom institucionalnega varstva
 • Storitve
 • Preventivni programi
Hribar Marijana
Tel: 04 58 34 604
E-naslov: marijana.hribar@gov.si
 • Nasilje v družini
 • Pomoč žrtvam kaznivih dejanj
 • Varstvo in zaščita koristi otrok
 • Storitve
 • Preventivni programi
 • Družinska mediacija
Kalan Lea
Tel: 04 58 34 608
E-naslov: lea.kalan@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Preventivni programi
Kopavnik Jerneja
Tel: 04/583 46 02
E-naslov: jerneja.kopavnik@gov.si
 • Preživnine
 • Storitve
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Preventivni programi
Koražija Kristina
Tel: 04/ 583 46 17
E-naslov: kristina.korazija@gov.si
 • Zasvojenosti
 • Bivanjska ogroženost
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Pomoč obsojencu in njegovi družini
 • Storitve
 • Preventivni programi
Kozjek Šurc Marjetka
Tel: 04/ 583 46 24
E-naslov: marjetka.kozjek-surc@gov.si
 • Koordinatorka obravnave v skupnosti
Kristan Cajous Valentina
Tel: 04 58 34 609
E-naslov: valentina.kristan-cajous@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Storitve
 • Preventivni programi
Nina Zupančič Vrhovec
Tel: 04 583 46 03
E-naslov: nina.vrhovec-zupancic@gov.si
 • Skrbništvo mladoletni
 • Odobritev pravnih poslov
Fatkić Milana
Tel: 04/ 583 46 10
E-naslov: milana.fatkic@gov.si
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
Mišič Mojca
Tel: 04/ 583 46 18
E-naslov: mojca.misic@gov.si
 • Varstvo starejših
 • Nasilje nad starejšimi
 • Skrbništvo
 • Storitve
 • Pomoč obsojencu in njegovi družini
Mertelj Saša
Tel: 045834607
E-naslov: sasa.mertelj@gov.si
 • Varstvo mladostnikov
 • Zavodsko varstvo otrok in mladostnikov
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Storitve
 • Preventivni programi
Oberžan Ivica
Tel: 04/ 583 46 06
E-naslov: ivica.oberzan@gov.si
 • Partnersko in družinsko svetovanje
 • Predhodno svetovanje
 • Priznanje očetovstva
 • Storitve
Odorčić Marijana
Tel: 04/ 583 46 05
E-naslov: marijana.odorcic@gov.si
 • Varstvo otrok
 • Urejanje stikov
 • Pomoč osebam v osebni stiski
 • Storitve
 • Preventivni programi
mag. Petrovič Erlah Polona
Tel: 04/ 583 46 16
E-naslov: polona.petrovic-erlah@gov.si
 • Varstvo invalidov
 • Oprostitve k plačilom institut. varstva
 • Delno izplačilo za izgubljeni dohodek
 • Pravica gluhih do tolmača
 • Storitve
 • Preventivni programi
Pogačar Monika
Tel: 04/ 583 46 15
E-naslov: monika.pogacar@gov.si
 • Varstvo in zaščita koristi otrok
 • Rejništvo in posvojitve
 • Storitve
 • Preventivni programi
Neža Repinc
Tel: 04/ 583 46 13
E-naslov: neza.repinc@gov.si
 • Storitve
 • Mobilna služba
Potočnik Monika
Tel: 04/ 583 46 21
E-naslov: monika.potocnik@gov.si
 • Služba za koordinacijo
javna dela
Tel: 04/ 583 46 11
E-naslov: valentina.tadic@gov.si
 • Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

Osebe pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah (28. čl. ZUP)

Anita BREGAR, univ.dipl.soc. delavka
 • pomočnica direktorice
Kristina KORAŽIJA, univ.dipl.soc. delavka
 • v času odsotnosti pomočnice direktorice
Ivanka OBERŽAN, univ.dipl.soc. delavka
 • v času odsotnosti pomočnice direktorice

Osebe pooblaščene za vodenje postopka (30.čl. ZUP)

Maja Janša, univ. dipl. soc. delavka
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev
 • pravice iz javnih sredstev
Kristina KORAŽIJA, univ.dipl.soc.delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nina Zupančič Vrhovec
 • Skrbništvo nad mladoletnimi
 • odobritev pravnih poslov
Lea Kalan, dipl.soc.dela
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Jerneja Kopavnik, mag. soc. dela
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Valentina KRISTAN CAJOUS, dipl.upr.organizatorka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • starševsko varstvo in družinski prejemki
Milana Fatkić, dipl. upr. ved
 • starševsko varstvo in družinski prejemki
Mojca MIŠIČ, univ.dipl.soc.
 • Skrbništvo nad odraslimi
Saša MERTELJ, univ.dipl.soc.delavka
 • varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
mag. Polona PETROVIČ ERLAH, univ.dipl.soc.delavka
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev
 • pravice iz javnih sredstev
 • invalidsko varstvo