Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice

 • Cesta železarjev 4a,
  4270 Jesenice
 • T: 04 583 46 00
 • F: 04 583 46 40
 • E: gpcsd.jesen@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska, Enota Jesenice

Zaposleni s področji dela

AdministracijaBivanjska ogroženostDelno izplačilo za izgubljeni dohodekDružinski prejemki in starševsko varstvoKoordinatorka obravnave v skupnostiNasilje nad starejšimiNasilje v družiniOdobritev pravnih poslovOprostitve k plačilom instit.varstvaOprostitve k plačilom institut. VarstvaPartnersko in družinsko svetovanjePomoč obsojencu in njegovi družiniPomoč osebam v osebni stiskiPomočnica direktoricePravica gluhih do tolmačaPravice iz javnih sredstevPredhodno svetovanjePreventivni programiPreživninePriznanje očetovstvaRazvezeSkrbništvoSocialno vključevanje posebej ranljivih skupinStoritveStoritve, preventivni programiTajništvoUrejanje stikovVarsto in zaščita koristi otrokVarstvo duševnega zdravjaVarstvo invalidovVarstvo mladostnikovVarstvo odraslihVarstvo otrok in družineVarstvo starejšihZasvojenosti
BEZJAK PRIMOŽ
Tel: 04/ 583 46 07
E-mail: primoz.bezjak@gov.si
 • Varstvo mladostnikov
 • Preventivni programi
Pomočnik direktorjaBREGAR ANITA
Tel: 04/ 583 46 01
E-mail: anita.bregar@gov.si
 • Pomočnica direktorice
KOŠELNIK ANDREJA
Tel: 04/ 583 46 00
E-mail: andreja.koselnik@gov.si
 • Tajništvo
CEPIĆ MELITA
Tel: 04/ 583 46 44
E-mail: melita.cepic@gov.si
 • Varstvo odraslih
 • Varstvo duševnega zdravja
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Oprostitve k plačilom instit.varstva
 • Storitve
 • Preventivni programi
HRIBAR MARIJANA
Tel: 04/ 583 46 02
E-mail: marijana.hribar@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Storitve, preventivni programi
KORAŽIJA KRISTINA
Tel: 04/ 583 46 17
E-mail: kristina.korazija@gov.si
 • Zasvojenosti
 • Bivanjska ogroženost
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Pomoč obsojencu in njegovi družini
 • Storitve
 • Preventivni programi
KOROŠEC ALENKA
Tel: 04/ 583 46 04
E-mail: alenka.korosec@gov.si
 • Nasilje v družini
 • Odobritev pravnih poslov
 • Storitve
 • Preventivni programi
KOZJEK ŠURC MARJETKA
Tel: 04/ 583 46 24
E-mail: marjetka.kozjek-surc@gov.si
 • Koordinatorka obravnave v skupnosti
KOZMINČUK NADJA
Tel: 04/ 583 46 09
E-mail: nadja.kozmincuk@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Preventivni programi
KRISTAN CAJOUS VALENTINA
Tel: 04/ 583 46 08
E-mail: valentina.kristan-cajous@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Storitve
 • Preventivni programi
LAHAJNAR SIMONA
Tel: 04/ 583 46 10
E-mail: simona.lahajnar@gov.si
 • Družinski prejemki in starševsko varstvo
MIŠIČ MOJCA
Tel: 04/ 583 46 18
E-mail: mojca.misic@gov.si
 • Varstvo starejših
 • Nasilje nad starejšimi
 • Skrbništvo
 • Storitve
 • Pomoč obsojencu in njegovi družini
MERTELJ SAŠA
Tel: 04/ 583 46 13
E-mail: sasa.mertelj@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Varstvo odraslih
 • Storitve
 • Preventivni programi
OBERŽAN IVICA
Tel: 04/ 583 46 06
E-mail: ivica.oberzan@gov.si
 • Partnersko in družinsko svetovanje
 • Nasilje v družini
 • Razveze
 • Predhodno svetovanje
 • Priznanje očetovstva
 • Storitve
ODORČIĆ MARIJANA
Tel: 04/ 583 46 05
E-mail: marijana.odorcic@gov.si
 • Varsto in zaščita koristi otrok
 • Storitve
 • Pomoč osebam v osebni stiski
 • Preventivni programi
mag. PETROVIČ ERLAH POLONA
Tel: 04/ 583 46 16
E-mail: polona.petrovic-erlah@gov.si
 • Varstvo invalidov
 • Oprostitve k plačilom institut. Varstva
 • Storitve
 • Preventivni programi
 • Delno izplačilo za izgubljeni dohodek
 • Pravica gluhih do tolmača
POGAČAR MONIKA
Tel: 04/ 583 46 15
E-mail: monika.pogacar@gov.si
 • Varstvo otrok in družine
 • Urejanje stikov
 • Preživnine
 • Storitve
 • Preventivni programi
KUTLAČA MILANA
Tel: 04/ 583 46 14
E-mail: milana.kutlaca@gov.si
 • Administracija
javna dela
Tel: 04/ 583 56 21
E-mail: jd.csdjesen@gov.si
 • Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

Osebe pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah (28. čl. ZUP)

Anita BREGAR, univ.dipl.soc.delavka
 • pomočnica direktorice
Alenka KOROŠEC, univ.dipl. pravnik
 • v času odsotnosti pomočnice direktorice
Kristina KORAŽIJA, univ.dipl.soc. delavka
 • v času odsotnosti pomočnice direktorice

Osebe pooblaščene za vodenje postopka (30.čl. ZUP)

Primož BEZJAK, univ.dipl.soc.delavec
 • varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
Melita CEPIĆ, univ.dipl.soc.delavka
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev
 • pravice iz javnih sredstev
Marijana HRIBAR, univ. dipl.soc.delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Kristina KORAŽIJA, univ.dipl.soc.delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Alenka KOROŠEC, univ.dipl.pravnica
 • ukrepi za varstvo in zaščito otrokovih koristi
 • skrbništvo
 • odobritev pravnih poslov
Nadja KOZMINČUK, mag.soc.dela
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Valentina KRISTAN CAJOUS, dipl.upr.organizatorka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Simona LAHAJNAR, poslovna sekretarka
 • starševsko varstvo in družinski prejemki
Mojca MIŠIČ, univ.dipl.soc.
 • skrbništvo
Saša MERTELJ, univ.dipl.soc.delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Anja NERAT, mag.soc.dela
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
mag. Polona PETROVIČ ERLAH, univ.dipl.soc.delavka
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev
 • pravice iz javnih sredstev
 • invalidsko varstvo
Monika POGAČAR, dipl.soc.delavka
 • rejništvo
 • posvojitve