Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Gorenjska Enota Kranj

  • Koroška cesta 19,
    4000 Kranj
  • T: 04 256 87 20
  • F: 04 256 87 22
  • E: gpcsd.kranj@gov.si

Seznam preventivnih socialnovarstvenih programov

REINTEGRACIJSKI CENTER

Program Reintegracijski center v Domu Vincenca Drakslerja je namenjen celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja zasvojenosti ali samostojno vzpostavljeni abstinenci od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola potrebujejo pomoč pri ponovnem vključevanju v socialno okolje ter vzpostavljanju temeljev za trajno abstinenco in stabilno življenjsko orientacijo. Program obsega bivalno in izven bivalno obliko obravnave, namenjen je polnoletnim osebam obeh spolov. Pogoj za vključitev je vzpostavljena in vzdrževana abstinenca od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola.

Kontakt:

REINTEGRACIJSKI CENTER, DOM VINCENCA DRAKSLERJA
Pristavška cesta 16, 4290 Tržič
Tel.: 059 943 637, 041 626 336, 065 557 915

Suzana Gladović, vodja programa, strokovna delavka, 051/637 363

reintegracija@omamljen.si
www.facebook.com/reintegracija.pristava
omamljen.si

LABIRINT - sprejemni in dnevni center

Program je namenjen uporabnikom nedovoljenih drog, mladoletnim eksperimentatorjem s psihoaktivnimi snovmi, ter njihovim svojcem (družinam). Ponujamo pomoč in podporo pri reševanju psihosocialnih stisk, povezanih z zasvojenostjo. Hkrati nudimo pomoč tistim, ki imajo težave zaradi škodljivih oblik vedenja: motnje hranjenja, druge zasvojenosti. V programu izvajamo podporo v obliki svetovanja in psihoterapije (individualno ali skupinsko).  V program se je možno vključiti na različne načine: glede na stopnjo motivacije oziroma zmožnosti doseganja abstinence ter glede na konkretne potrebe posameznika, pa naj gre za celostno reševanje zasvojenosti s ciljem abstinence ali zgolj za pomoč pri reševanju akutnih stisk in težav, ki jih doživljajo posamezniki. Na nas se lahko obrnejo starši, svojci oziroma druge, za zasvojeno osebo pomembne, osebe (partnerji, prijatelji, itd.).

Poleg rednih dejavnosti izvajamo preventivne delavnice na temo zasvojenosti in škodljivih vedenj za osnovnošolce, srednješolce in starše. V programu nudimo tudi možnost anonimnega laboratorijskega testiranja novih psihoaktivnih snovi in substanc sumljivega izvora, v skladu s smernicami sistema za zgodnje obveščanje (EWS) na nove psihoaktivne substance.

Kontakt:

LABIRINT - sprejemni in dnevni center

Sejmišče 4 4000 Kranj

info@labirint-kr.si
http://www.labirint-kranj.si/
FB: https://www.facebook.com/labirint.omame
Instagram: https://www.instagram.com/labirintkranj/

KATAPULT

Stanovanjska skupina Katapult nudi bivalno in izvenbivalno obravnavo kot del procesa integracije. Pogoj za vstop v stanovanjsko skupino je začetna faza abstinence, ki jo je posameznik vzpostavil z vključitvijo v katerikoli visokopražni program. Vstop v stanovanjsko skupino je možen tudi po opravljeni detoksikaciji ali vzpostavljeni abstinenci po prestani zaporni kazni V sklopu programa nudimo pomoč pri vzdrževanju abstinence, individualne in skupinske razgovore, možnosti za delo na osebnostni rasti in razvoju, pomoč pri iskanju zaposlitve, spodbujamo izobraževanje in širjenje socialne mreže.

Kontakt:

STANOVANJSKA SKUPINA KATAPULT

Sejmišče 4 Kranj

Tel.: 04/2568-782, 051/637-755

Simona Talan, vodja programa, strokovna delavka
Andrej Miklavčič, strokovni delavec

simona@labirint-kr.si
andrej@labirint-kr.si
http.: www.labirint-kranj.si
FB: Labirint Kranj

ŠKRLOVEC – DNEVNI CENTER ZA MLADE IN DRUŽINE

Škrlovec – dnevni center za mlade in družine deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj. Je socialno preventivni program, ki nudi psihosocialno pomoč otrokom, mladostnikom, mladim in njihovim staršem, ki se v svojem življenju soočajo z različnimi težavami in zaradi svoje stiske potrebujejo podporo in pomoč.

V dejavnosti Škrlovca se lahko vključijo otroci, mladostniki in mladi od 10. do 20. leta starosti ter njihove družine, ki živijo v MO Kranj.

V prvi vrsti pa so dejavnosti Škrlovca namenjene tistim otrokom in mladostnikom, ki imajo težave v procesu odraščanja oz. so prikrajšani za normalno družinsko življenje.

Dnevni center je odprt med šolskim letom vsak delavnik  od 10. do 18. ur, v času šolskih počitnic (kadar nismo na terenu) vsak delavnik od 10. do 14. ure.

Kontakt:

ŠKRLOVEC – DNEVNI CENTER ZA MLADE IN DRUŽINE

Koroška cesta 19
p.p.71
4000 Kranj
Spletna stran: http://skrlovec.weebly.com/
Telefon: 04/23-73-515, 040-190-560

Maja Kurnik, vodja programa, strokovna delavka
Mojca Selko, strokovna delavka
Faks: 04/23-73-516
e-naslov: info@skrlovec.net
maja@skrlovec.net

RAZDELILNICA HRANE

Razdelilnica hrane je program, ki smo ga razvili kot rezultat specifičnih potreb uporabnikov v lokalni skupnosti in se izvaja v za to dejavnost, prirejenih prostorih na Sejmišču 4.

V Razdelilnici hrane dnevno zagotavljamo topel obrok socialno najbolj ranljivim posameznikom. To so posamezniki, ki so materialno ogroženi, socialno izključeni, imajo zmanjšano sposobnost za pridobitno delo oz. so nezmožni za delo. Potencialni uporabniki so torej brezdomci in tisti, ki na Centru za socialno delo prejemajo denarno socialno pomoč, vendar jim zaradi življenjskih stroškov ne zadošča za preživetje. Uporabniki na Centru za socialno delo v Kranju na podlagi izpolnjevanja kriterijev pridobijo napotnico, s katero vsak dan dobijo topel obrok. Dnevno razdelimo več kot 90 toplih obrokov.

Program deluje vse dni v letu med 7:00 in 15:00 uro.

Kontakt:

RAZDELILNICA HRANE

Sejmišče 4 4000 Kranj

Božo Bajt, tehnični vodja programa Razdelilnice hrane in programa Viši hrane,
tel.: 065 557 004

Sonja Šavli, strokovni vodja programa Razdelilnice hrane in programa Viški hrane,
Tel.: 04 25 68 736

VIŠKI HRANE

Namen podprograma je zagotavljanje viškov hrane socialno najbolj izključenim družinam in posameznikom ter zmanjševanje njihove stiske. Uporabniki na Centru za socialno delo v Kranju na podlagi izpolnjevanja kriterijev dobijo potrdilo, na podlagi katerega so dvakrat tedensko upravičeni do »suhe hrane« kot npr. kruh, jogurti, sadje, zelenjava. Prostovoljci in zaposleni prevzamejo in pripeljejo donirano hrano po zaprtju trgovskih centrov in jo pripeljejo v prostore na Vodopivčevi 8, katera se potem razdeli med uporabnike. Naši glavni donatorji so kranjski trgovski centri Mercator, Spar in Tuš, Don-Don d.o.o., Biotehnični center Naklo, Lidl, Consult Comerce d.o.o. Hrana se v Viških hrane razdeljuje od srede do nedelje med 9.00 in 10.00 uro. Ob ponedeljkih in torkih so Viški hrane zaprti.

Naslov: Vodopivčeva 8, 4000 Kranj

Božo Bajt, tehnični vodja programa Razdelilnice hrane in programa Viši hrane, tel.: 065 557 004

Sonja Šavli, strokovni vodja programa Razdelilnice hrane in programa Viški hrane, tel.: 04 25 68 736

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

Zavetišče za brezdomce v Kranju deluje od decembra 2008, in sicer kot tip Zavetišča za brezdomce - Dnevni center z nočno namestitvijo. Program je namenjen osebam, ki prihajajo iz UE Kranj ter širše iz Gorenjske regije in nimajo zagotovljenega bivanja. Sprejemamo osebe, ki so zaradi pomanjkanja materialnih virov, socialnih stikov ter slabega zdravstvenega stanja ali odvisnosti (alkoholizem), ter zaradi občutka nemoči, socialno izključene.

V dejavnosti dnevnega centra so vključeni vsi uporabniki nočne nastanitve ter zunanji uporabniki. V okviru dnevnega centra izvajamo aktivnosti, v katere so vključeni uporabniki, pri katerih je še prisoten interes in sposobnost za reintegracijo. Uporabniki se lahko vključujejo v skupine za samopomoč, aktivno preživljanje prostega časa, organiziramo kreativne delavnice in predavanja. Uporabniki nočne namestitve se obvezno vključujejo v aktivnosti vzdrževanja Zavetišča.

Kontakt:

Zavetišče za brezdomce

Sejmišče 4 Kranj, 04/25 68 788, 041/387 840

Romina Purič Kollmann – vodja programa, strokovna delavka
Marija Maček, strokovna delavka
Irena Rezar, strokovna delavka
Mojca Knapič, strokovni delavec
Sašo Eržen, strokovni delavec

e-naslov: zavetisce.kranj@gmail.com