Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Gorenjska Enota Kranj

 • Koroška cesta 19,
  4000 Kranj
 • T: 04 256 87 20
 • F: 04 256 87 22
 • E: gpcsd.kranj@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska, Enota Kranj

Zaposleni s področji dela

Denarne socialne pomočiDružinski pomočnikDružinski prejemki in starševsko varstvoDružinsko in partnersko svetovanjeKATAPULT - Stanovanjska skupinaKoordinatorica lokalne mrežeLABIRINT - sprejemni in dnevni centerNeposredno izvajanje skrbniških nalogObčinske denarne pomočiObravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanjuOdobritev pravnega poslaOsebna pomočPisarniška referentkaPodpora žrtvam kaznivih dejanjPomoč družini za domPomočnica direktoricePosebno varstvo otrok in mladostnikovPoslovna sekretarkaPostpenalna obravnaPosvojitvePredhodno svetovanjePreprečevanje nasilja v družiniPreživninePriznanje očetovstvaPrva socialna pomočRazdelilnica hraneReintegracijski centerRejništvoSkrbništvoŠKRLOVEC - dnevni center za mlade in družineUveljavljanje pravic iz javnih sredstevUveljavljanje pravic na podlagi Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezikaVarstvo družineVarstvo odraslihVarstvo odraslih s težavami v duševnem zdravjuViški HraneVodja programov Razdelilnica hrane in Viški hraneZavetišče za brezdomce
Pomočnica direktoriceAndreja Valant
Tel: 04/2568-720
E-naslov: andreja.valant@gov.si
 • Pomočnica direktorice
Majda Seršen
Tel: 04/2568-738
E-naslov: majda.sersen@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Priznanje očetovstva (M-Ž)
Marija Voglar
Tel: 04/2568-737
E-naslov: mojca.voglar@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Priznanje očetovstva (A-L)
Sonja Šavli
Tel: 04/2568-736
E-naslov: sonja.savli@gov.si
 • Koordinatorica lokalne mreže (za območje UE Kranj)
 • Vodja programov Razdelilnica hrane in Viški hrane
 • Preživnine (A - K)
mag. Melita Žontar
Tel: 04/256-87-56
E-naslov: melita.zontar@gov.si
 • Osebna pomoč
 • Pomoč družini za dom
 • Postpenalna obravna
 • Podpora žrtvam kaznivih dejanj

SLUŽBA ZA VARSTVO OTROK MLADOSTNIKOV IN DRUŽINE

mag. Maja Breznik
Tel: 04/2568-750
E-naslov: maja.breznik@gov.si
 • Varstvo družine
 • Predhodno svetovanje
 • Družinsko in partnersko svetovanje
Rok Merc
Tel: 04/2568-755
E-naslov: rok.merc@gov.si
 • Varstvo družine
 • Predhodno svetovanje
 • Družinsko in partnersko svetovanje
Janja Pogačnik
Tel: 04/2568-745
E-naslov: janja.pogacnik@gov.si
 • Varstvo družine
 • Predhodno svetovanje
 • Družinsko in partnersko svetovanje
Tina Čerin
Tel: 04/2568-753
E-naslov: tina.cerin@gov.si
 • Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
 • Posebno varstvo otrok in mladostnikov
Ajda Mohorič
Tel: 04/2568-744
E-naslov: ajda.mohoric@gov.si
 • Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
 • Posebno varstvo otrok in mladostnikov
Darja Kocjančič
Tel: 04/2568-728
E-naslov: darja.kocjancic@gov.si
 • Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
 • Posebno varstvo otrok in mladostnikov
Špela Ivanuša
Tel: 04/2568-748
E-naslov: spela.ivanusa@gov.si
 • Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
 • Posebno varstvo otrok in mladostnikov
Tina Hudobivnik
Tel: 04/2568-752
E-naslov: tina.hudobivnik@gov.si
 • Rejništvo
 • Posvojitve
Martina Bizjan
Tel: 04/2568-729
E-naslov: martina.bizjan@gov.si
 • Preprečevanje nasilja v družini (odrasli)
Barbka Drole
Tel: 04/2568-751
E-naslov: barbka.drole@gov.si
 • Preprečevanje nasilja v družini (odrasli)

SLUŽBA ZA VARSTVO ODRASLIH

Tatjana Ljiljanić Mikuš
Tel: 04/2568-725
E-naslov: tatjana.ljiljanic@gov.si
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnega posla
Anja Debelak Šefer
Tel: 042568754
E-naslov: anja.debelak-sefer@gov.si
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnega posla
Katja Žaler
Tel: 04/2568-747
E-naslov: katja.zaler@gov.si
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnega posla
Maja Žnidar
Tel: 04/2568-724
E-naslov: maja.znidar@gov.si
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnega posla
Andreja Dežman
Tel: 04/2568-742
E-naslov: andreja.dezman@gov.si
 • Varstvo odraslih s težavami v duševnem zdravju (do 65 let)
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (oprostitve plačil za institucionalno varstvo – mlajši od 65 let)
 • Skrbništvo
 • Neposredno izvajanje skrbniških nalog
Bojan Križaj
Tel: 04/2568-749
E-naslov: bojan.krizaj@gov.si
 • Varstvo odraslih (starejši od 65 let)
 • Družinski pomočnik (za osebe starejše od 65 let)
Mojca Lučovnik
Tel: 04/2568-746
E-naslov: mojca.lucovnik@gov.si
 • Varstvo odraslih (Status invalida in pripadajoče pravice po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov)
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Oprostitve plačil za institucionalno varstvo za osebe s statusom invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov)
 • Družinski pomočnik
 • Uveljavljanje pravic na podlagi Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika
Maja Jelenc
Tel: 04/2568-741
E-naslov: maja.jelenc@gov.si
 • Občinske denarne pomoči

SLUŽBA ZA ODLOČANJE O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV TER SLUŽBA ZA ODLOČANJE O PRAVICAH STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV

Vodja službeJudita Kne Pahor
Tel: 04/2568-730
E-naslov: judita.kne-pahor@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Ljiljana Dvizac
Tel: 04/2568-731
E-naslov: ljiljana.dvizac@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Branka Javornik
Tel: 042568774
E-naslov: branka.javornik@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Ana Strupi
Tel: 04/2568-770
E-naslov: ana.strupi@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Špela Stanić
Tel: 042568727
E-naslov: spela.stanic@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Silvana Studen Gril
Tel: 04/2568-778
E-naslov: silvana.gril@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
 • Osebna pomoč
Vesna Zalokar
Tel: 04/2568-739
E-naslov: vesna.zalokar@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
 • Skrbništvo
Urška Burgar
Tel: 04/2568-734
E-naslov: ursa.burgar@gov.si
 • Družinski prejemki in starševsko varstvo
Viktorija Košnjek
Tel: 04/2568-733
E-naslov: vika.kosnjek@gov.si
 • Družinski prejemki in starševsko varstvo
Nežka Kukec
Tel: 04/2568-732
E-naslov: nezka.kukec@gov.si
 • Družinski prejemki in starševsko varstvo
 • Preživnine (L - Ž)

Tajništvo

Tajništvo /Glavna pisarna
Tel: 04/2568-720
Fax: 04/2568-722
E-naslov: gpcsd.kranj@gov.si
Martina Krč
Tel: 04/2568-775
E-naslov: martina.krc@gov.si
 • Poslovna sekretarka
Zdenka Jerše
Tel: 04/2568-723
E-naslov: zdenka.jerse@gov.si
 • Pisarniška referentka
Karin Rozman Matjačič
Tel: 042568720
E-naslov: karin.rozman-matjacic@gov.si
 • Pisarniška referentka

PREVENTIVNI PROGRAMI IN RAZVOJNI PROJEKTI

Tehnični vodja programov Razdelilnica...Božo Bajt
Tel: 065/557-004
E-naslov: razdelilnica@gmail.com
 • Razdelilnica hrane
Katja Krisper
Tel: 065/557-982
E-naslov: viskihrane@gmail.com
 • Viški Hrane
Vodja programaSuzana Gladovič
Tel: 05/9943-637, 051/637-363
E-naslov: reintegracija@omamljen.si suzana.gladovic@t-2.si
 • Reintegracijski center
Eva Hvasti
Tel: 05/9943-637
E-naslov: reintegracija@omamljen.si
 • Reintegracijski center
Darko Sedej
Tel: 05/9943-637
E-naslov: reintegracija@omamljen.si
 • Reintegracijski center
Saša Razingar
Tel: 05/9943-637
E-naslov: reintegracija@omamljen.si
 • Reintegracijski center
Vodja programaPolona Kuhar
Tel: 04/2568-780, 041 279 869
E-naslov: polona@labirint-kr.si
 • LABIRINT - sprejemni in dnevni center
Tina Mohar
Tel: 04/2568-780, 031 860 387
E-naslov: tina@labirint-kr.si
 • LABIRINT - sprejemni in dnevni center
Mateja Kovačič Šubic
Tel: 04/2568-780, 031 865 852
E-naslov: mateja@labirint-kr.si
 • LABIRINT - sprejemni in dnevni center
Vodja programaSimona Talan
Tel: 04/2568-782, 051/637-755
E-naslov: simona@labirint-kr.si
 • KATAPULT - Stanovanjska skupina
Andrej Miklavčič
Tel: 04/2568-782, 051/637-755
E-naslov: andrej@labirint-kr.si
 • KATAPULT - Stanovanjska skupina
Vodja programaMaja Kurnik
Tel: 04/2373-517, 040/190-560
E-naslov: info@skrlovec.net maja@skrlovec.net
 • ŠKRLOVEC - dnevni center za mlade in družine
Mojca Selko
Tel: 04/2373-515, 040/190-560
E-naslov: info@skrlovec.net
 • ŠKRLOVEC - dnevni center za mlade in družine
Vodja programaRomina Purič Kollmann
Tel: 04/2568-788, 041 387 840
E-naslov: zavetisce.kranj@gmail.com
 • Zavetišče za brezdomce
Mojca Knapič
Tel: 04/2568-788
E-naslov: zavetisce.kranj@gmail.com
 • Zavetišče za brezdomce
Irena Rezar
Tel: 04/2568-788
E-naslov: zavetisce.kranj@gmail.com
 • Zavetišče za brezdomce
Marjetka Maček
Tel: 04/2568-788
E-naslov: zavetisce.kranj@gmail.com
 • Zavetišče za brezdomce

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH (28. člen ZUP)

Andreja VALANT, univ. dipl. soc. del.
 • Pomočnica direktorice
Mag. Melita Žontar, univ. dipl. soc. del.
 • V času odsotnosti pomočnice direktorice Andreje Valant
Janja Pogačnik, univ. dipl. psiholog
 • V času odsotnosti pomočnice direktorice Andreje Valant
Bojan KRIŽAJ, univ. dipl. soc. delavec
 • V času odsotnosti pomočnice direktorice Andreja Valant

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA VODENJE POSTOPKA (30. člen ZUP)

Urška BURGAR, dipl. upravna organizatorka
 • starševsko varstvo in družinski prejemki
Špela ČADEŽ, univ. dipl. soc. delavka
 • varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju - oddaja v zavod, zaščita in varstvo koristi otrok
Anja DEBELAK ŠEFER, univ. dipl. pravnica
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnih poslov
Andreja DEŽMAN, univ. dipl. soc. delavka
 • Uveljavljenje pravic iz javnih sredstev (Oprostitve plačil za institucionalno varstvo - mlajši od 65 let)
 • Skrbništvo
Ljiljana DVIZAC, univ. dipl. soc. delavka
 • Pravice iz javnih sredstev
Tina HUDOBIVNIK, univ. dipl. soc. delavka
 • Rejništvo
 • Posvojitve
Branka JAVORNIK, univ. dipl. soc. delavka
 • Pravice iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)
Judita KNE PAHOR, dipl. upravna organizatorka
 • Pravice iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)
Viktorija KOŠNJEK, ekon. tehnik
 • starševsko varstvo in družinski prejemki
Bojan KRIŽAJ, univ. dipl. soc. delavec
 • Uveljavljenje pravic iz javnih sredstev (Oprostitve plačil za institucionalno varstvo – starejši od 65 let)
Nežka KUKEC, uni.dipl.soc.delavka
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki, preživnine
Tatjana Ljiljanić Mikuš, univ. dipl. pravnica
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnih poslov
Mojca LUČOVNIK, univ. dipl. soc. delavka
 • Varstvo odraslih (Status invalida in pripadajoče pravice po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov)
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Oprostitve plačil za institucionalno varstvo za osebe s statusom invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov)
 • Družinski pomočnik
 • Občinska denarna pomoč
Ajda Mohorič, mag. soc. dela
 • Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
Darja Kocjančič, dipl. menedžmenta v sociali
 • Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
Špela Ivanuša
 • Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
Klavdija PRELC, univ. dipl. soc. delavka
 • Pravice iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)
Špela STANIĆ, univ. dipl. soc. delavka
 • Pravice iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)
Silvana STUDEN GRIL, univ. dipl. soc. delavka
 • Pravice iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre )
Špela TOPORŠ, univ. dipl. pravnica
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnih poslov
 • Uveljavljanje pravic na podlagi Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika
Maja ŽNIDAR, univ. dipl. pravnica
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnih poslov