Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska Enota Kranj

  • Koroška cesta 19,
    4000 Kranj
  • Telefon: 04 256 87 20
  • E-pošta: gpcsd.kranj@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska, Enota Kranj

Zaposleni s področji dela

Seznam ni filtriran

SLUŽBA ZA VARSTVO OTROK MLADOSTNIKOV IN DRUŽINE

SLUŽBA ZA VARSTVO ODRASLIH

SLUŽBA ZA ODLOČANJE O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV TER SLUŽBA ZA ODLOČANJE O PRAVICAH STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV

Tajništvo

PREVENTIVNI PROGRAMI IN RAZVOJNI PROJEKTI

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

Osebe pooblaščene za odločanje v upravnih stvareh (28. člen ZUP)

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH (28. člen ZUP)

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA VODENJE POSTOPKA (30. člen ZUP)