Center za socialno delo Gorenjska Enota Kranj

 • Koroška cesta 19,
  4000 Kranj
 • T: 04 256 87 20
 • F: 04 256 87 22
 • E: gpcsd.kranj@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska, Enota Kranj

Zaposleni s področji dela

Denarne socialne pomočiDružinski prejemki in starševsko varstvoKATAPULT - Stanovanjska skupinaKoordinator lokalne mrežeKoordinator obravnave v skupnostiLABIRINT - Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenihObčinske denarne pomočiOdobritev pravnega poslaOdvzem poslovne sposobnostiOprostitveOsebna pomočPisarniška referentkaPomoč družini za domPomočnica direktoricePoslovna sekretarkaPostpenalna obravnavaPosvojitvePreprečevanje nasilja v družiniPreživninePriznanje očetovstvaPrva socialna pomočRazdelilnica hraneReintegracijski centerRejništvoSkrbništvoSkrbništvo za mladoletne osebeŠKRLOVEC - dnevni center za mlade in družineVarstvo družineVarstvo odraslihVarstvo oseb s posebnimi potrebamiVarstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanjuVarstvo starejšihZaščita in varstvo koristi otrokZavetišče za brezdomce

Pomočnik direktorjaAndreja Valant
Tel: 04/2568-720
E-mail: andreja.valant@gov.si
 • Pomočnica direktorice
Majda Seršen
Tel: 04/2568-738
E-mail: majda.sersen@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Priznanje očetovstva (M-Ž)
Marija Voglar
Tel: 04/2568-737
E-mail: mojca.voglar@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Priznanje očetovstva (A-L)
Janja Pogačnik
Tel: 04/2568-745
E-mail: janja.pogacnik@gov.si
 • Varstvo družine
mag. Maja Breznik
Tel: 04/2568-750
E-mail: maja.breznik@gov.si
 • Varstvo družine
Rok Merc
Tel: 04/2568-755
E-mail: rok.merc@gov.si
 • Varstvo družine
Petra Remic
Tel: 04/2568-744
E-mail: petra.remic@gov.si
 • Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
 • Zaščita in varstvo koristi otrok
 • Skrbništvo za mladoletne osebe
Katja Pegam
Tel: 04/2568-748
E-mail: k.pegam@gov.si
 • Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
 • Zaščita in varstvo koristi otrok
Polona Ovsenar
Tel: 04/2568-728
E-mail: polona.ovsenar@gov.si
 • Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
 • Zaščita in varstvo koristi otrok
Špela Čadež
Tel: 04/2568-753
E-mail: spela.cadez@gov.si
 • Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
 • Zaščita in varstvo koristi otrok
Tina Hudobivnik
Tel: 04/2568-752
E-mail: tina.hudobivnik@gov.si
 • Rejništvo
 • Posvojitve
Barbara Drole
Tel: 04/2568-751
E-mail: barbka.drole@gov.si
 • Preprečevanje nasilja v družini (odrasli)
Martina Bizjan
Tel: 04/2568-729
E-mail: martina.bizjan@gov.si
 • Preprečevanje nasilja v družini (odrasli)
Andreja Dežman
Tel: 04/2568-742
E-mail: andreja.dezman@gov.si
 • Varstvo odraslih (duševno zdravje)
 • Koordinator obravnave v skupnosti (duševno zdravje)
Mojca Lučovnik
Tel: 04/2568-746
E-mail: mojca.lucovnik@gov.si
 • Varstvo oseb s posebnimi potrebami (invalidnost)
 • Oprostitve
Bojan Križaj
Tel: 04/2568-749
E-mail: bojan.krizaj@gov.si
 • Varstvo starejših
Tatjana Ljiljanić Mikuš
Tel: 04/2568-725
E-mail: tatjana.ljiljanic@gov.si
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnega posla
 • Odvzem poslovne sposobnosti
Maja Žnidar
Tel: 04/2568-724
E-mail: maja.znidar@gov.si
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnega posla
 • Odvzem poslovne sposobnosti
Špela Toporš
Tel: 04/2568-747
E-mail: spela.topors1@gov.si
 • Skrbništvo
 • Odobritev pravnega posla
 • Odvzem poslovne sposobnosti
Sonja Šavli nadomešča Aleš Žnidar
Tel: 04/2568-736
E-mail: ales.znidar@gov.si
 • Koordinator lokalne mreže
 • Postpenalna obravnava
 • Občinske denarne pomoči
Silvana Studen Gril
Tel: 04/2568-740
E-mail: silvana.gril@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Branka Brenkuš
Tel: 04/2568-774
E-mail: branka.brenkus@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Judita Kne Pahor
Tel: 04/2568-730
E-mail: judita.kne-pahor@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Klavdija Prelc
Tel: 04/2568-770
E-mail: klavdija.prelc@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Ljiljana Dvizac
Tel: 04/2568-731
E-mail: ljiljana.dvizac@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Vesna Zalokar
Tel: 04/2568-739
E-mail: vesna.zalokar@gov.si
 • Denarne socialne pomoči
Nežka Kukec
Tel: 04/2568-732
E-mail: nezka.kukec@gov.si
 • Družinski prejemki in starševsko varstvo
 • Preživnine
Urška Burgar
Tel: 04/2568-734
E-mail: ursa.burgar@gov.si
 • Družinski prejemki in starševsko varstvo
Viktorija Košnjek
Tel: 04/2568-733
E-mail: vika.kosnjek@gov.si
 • Družinski prejemki in starševsko varstvo
mag. Melita Žontar
Tel: 04/256-87-56
E-mail: melita.zontar@gov.si
 • Osebna pomoč
 • Pomoč družini za dom
Tajništvo /Glavna pisarna
Tel: 04/2568-720
E-mail: gpcsd.kranj@gov.si
Magda Demšar
Tel: 04/2568-775
E-mail: magda.demsar@gov.si
 • Poslovna sekretarka
Zdenka Jerše
Tel: 04/2568-723
E-mail: zdenka.jerse@gov.si
 • Pisarniška referentka
Barbara Peter
Tel: fax: 04/2568-722
E-mail: barbara.peter1@gov.si
 • Pisarniška referentka
Božo Bajt
Tel: 04/2568-786
 • Razdelilnica hrane
Vodja programaSuzana Gladovič
Tel: 05/9943-637, 051/637-363
E-mail: reintegracija@omamljen.si suzana.gladovic@t-2.si
 • Reintegracijski center
Darko Sedej
Tel: 05/9943-637
E-mail: reintegracija@omamljen.si
 • Reintegracijski center
Eva Hvasti
Tel: 05/9943-637
E-mail: reintegracija@omamljen.si
 • Reintegracijski center
Saša Razingar
Tel: 05/9943-637
E-mail: reintegracija@omamljen.si
 • Reintegracijski center
Vodja programaPolona Kuhar
Tel: 04/2568-781
E-mail: polona@labirint-kr.si
 • LABIRINT - Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih
Tina Mohar
Tel: 04/2568-780, 031 860 387, faks:04/2568-784
E-mail: tina@labirint-kr.si
 • LABIRINT - Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih
Mateja Kovačič Šubic
Tel: 04/2568-785
E-mail: mateja@labirint-kr.si
 • LABIRINT - Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih
Vodja programaSimona Talan
Tel: 04/2568-782, 051/637-755
E-mail: simona@labirint-kr.si
 • KATAPULT - Stanovanjska skupina
Andrej Miklavčič
Tel: 04/2568-782, 051/637-755, faks:04/2568-784
E-mail: andrej@labirint-kr.si
 • KATAPULT - Stanovanjska skupina
Vodja programaMaja Kurnik
Tel: 04/2373-517, 040/190-560
E-mail: info@skrlovec.net maja@skrlovec.net
 • ŠKRLOVEC - dnevni center za mlade in družine
Mojca Selko
Tel: 04/2373-515, 040/190-560
E-mail: info@skrlovec.net
 • ŠKRLOVEC - dnevni center za mlade in družine
Vodja programaRomina Purič Kollmann
Tel: 04/2568-788
E-mail: zavetisce.kranj@gmail.com
 • Zavetišče za brezdomce
Domen Rakovec
Tel: 04/2568-788
E-mail: zavetisce.kranj@gmail.com
 • Zavetišče za brezdomce
Irena Rezar
Tel: 04/2568-788
E-mail: zavetisce.kranj@gmail.com
 • Zavetišče za brezdomce
Marjetka Maček
Tel: 04/2568-788
E-mail: zavetisce.kranj@gmail.com
 • Zavetišče za brezdomce

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH (28. člen ZUP)

Andreja VALANT, univ. dipl. soc. del.
 • pomočnica direktorice
Janja Pogačnik, univ. dipl. psiholog
 • v času odsotnosti pomočnice direktorice Andreja Valant
Bojan KRIŽAJ, univ. dipl. soc. delavec
 • v času odsotnosti Andreja Valant in Janje Pogačnik

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA VODENJE POSTOPKA (30. člen ZUP)

Špela ČADEŽ, univ. dipl. soc. delavka
 • varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju - oddaja v zavod, zaščita in varstvo koristi otrok
Ajda KLINC, mag. soc. dela
 • varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju - oddaja v zavod
 • zaščita in varstvo koristi otrok
 • skrbništvo za mladoletne osebe
Polona OVSENAR,univ. dipl. pedag., prof. soc.
 • varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju - oddaja v zavod
 • zaščita in varstvo koristi otrok
Katja PEGAM, uni. dipl. psiholog
 • varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju - oddaja v zavod
 • zaščita in varstvo koristi otrok
Tina HUDOBIVNIK, univ. dipl. soc. delavka
 • rejništvo
 • posvojitve
Andreja DEŽMAN, univ. dipl. soc. delavka
 • koordinacija obravnave v skupnosti
 • pravice iz javnih sredstev - oprostitve na področju oseb s težavami v duševnem zdravju
 • družinski pomočnik
Bojan KRIŽAJ, univ. dipl. soc. delavec
 • varstvo starejših
 • oprostitve
 • družinski pomočnik
Anja DEBELAK ŠEFER, univ. dipl. pravnica
 • skrbništvo za poseben primer
 • odobritev pravnih poslov
Špela TOPORŠ, univ. dipl. pravnica
 • skrbništvo za poseben primer
 • odobritev pravnih poslov
 • stalno skrbništvo
Maja ŽNIDAR, univ. dipl. pravnica
 • skrbništvo za poseben primer
 • odobritev pravnih poslov
 • stalno skrbništvo
Majda SERŠEN, univ. dipl. soc. delavka
 • priznanje očetovstva
Marija VOGLAR, univ. dipl. soc. delavka
 • priznanje očetovstva
Mojca LUČOVNIK, univ. dipl. soc. delavka
 • občinska denarna pomoč
 • varstvo invalidov
 • pravice iz javnih sredstev - oprostitve
 • družinski pomočnik
Branka BRENKUŠ, univ. dipl. soc. delavka
 • pravice iz javnih sredstev
Ljiljana DVIZAC, univ. dipl. soc. delavka
 • pravice iz javnih sredstev
Klavdija PRELC, univ. dipl. soc. delavka
 • pravice iz javnih sredstev
Lidija KNE PAHOR, dipl. upravna organizatorka
 • pravice iz javnih sredstev
Urša BURGAR, dipl. upravna organizatorka
 • starševsko varstvo in družinski prejemki
Viktorija KOŠNJEK, ekon. tehnik
 • starševsko varstvo in družinski prejemki
Nežka KUKEC, uni.dipl.soc.delavka
 • starševsko varstvo in družinski prejemki, preživnine