Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska Enota Radovljica

  • Gorenjska cesta 16,
    4240 Radovljica
  • Telefon: 04 537 14 00
  • E-pošta: gpcsd.radov@gov.si

Programi lokalnih skupnosti in druge vsebine

Kdo bo napravil Vidku srajčico

Program je namenjen rejniškim družinam. Družine, ki se ukvarjajo z rejniško dejavnostjo so večinoma v okolju nerazumljene ter se soočajo s številnimi težavami in problemi zaradi dejavnosti, ki jo opravljajo. Otroci, za katere skrbijo v okviru rejništva, so praviloma otroci s posebnimi potrebami in družine potrebujejo veliko dodatnega znanja in podpore v okolju, v katerem bivajo. Rejniki in rejnice so vključene v obvezno izobraževanje, ki ga v okviru redne dejavnosti izvaja pristojni center za socialno delo, vendar pa pri tem ugotavljamo, da pri delu z rejniškimi družinami potrebujemo celosten pristop, pomembno je njihovo vključevanje in povezovanje z okoljem, z namenom podpore rejniški družini in kvalitetnejšega opravljanja rejništva.  Program se

Kontakt: Tamara Lužar, 04 5371411, tamara.luzar@gov.si

Pomagam tebi in sebi

Pomagam tebi in sebi je program prostovoljnega dela mladih z mladimi. Prostovoljci (iskalci zaposlitve, študenti) nudijo konkretne oblike pomoči na osebnem področju otrokom in mladostnikom, ki so iz različnih razlogov v obravnavi v Centru. Namen programa je preprečevanje, razreševanje in odpravljanje socialnih stisk, osamljenosti in izključenosti mladih iz socialne sredine.

Kontakt: Tamara Lužar, 04 5371411, tamara.luzar@gov.si

Pravice otrok - odkrivajmo in preprečujmo vse oblike zlorab

Preventivni program »Pravice otrok – odkrivajmo in preprečujmo vse oblike zlorab otrok« pomaga pri odkrivanju in preprečevanju zlorab med mladimi in preprečevanju medvrstniškega nasilja. Program je namenjen otrokom 7. razredov osnovne šole.

Namen programa je:

Kontakt: Tamara Lužar, 04 5371411, tamara.luzar@gov.si

Laična pomoč družini

Program “Laična pomoč družinam” je namenjen družinam, ki so v akutni ali kronični disfunkciji, imajo veliko problemov, ki jih ne znajo ali ne zmorejo uspešno reševati sami, so jih pa pripravljeni reševati v sodelovanju z nami. Program se izvaja v družinah, na njihovih domovih in na terenu v popoldanskem času, ko je prisotna večina družinskih članov.

Kontakt: Tamara Lužar, 04 5371411, tamara.luzar@gov.si

Soba belega medveda

Konec leta 2007 smo v tedanjem Centru za socialno delo Radovljica odprli sobo za pogovore, ki smo jo poimenovali »Soba belega medveda«. Soba je primerno in prijetno urejena (tople barve, ustrezna postavitev) in je namenjena zaslišanju otrok, ki so preživeli hude oblike nasilja, zlorabe in je za nadaljnje postopke razjasnjevanja situacije potrebno njihovo zaslišanje z uradnimi osebami. Opremljena je z dvema kamerama in mikrofonom, kar omogoča slikovno in zvokovno snemanje in s tem tudi kasnejše predvajanje na sodišču.

V prijaznejšem okolju otroci lažje spregovorijo s strokovnjakom, medtem ko sodniki, pooblaščenci, zagovorniki, odvetniki … razgovor spremljajo v drugem prostoru in imajo preko prenosnega računalnika možnost od tam posredovati dodatna vprašanja strokovnjaku na dlančnik, ki je v prostoru z otrokom. Sobo uporabljamo tudi za izvajanje stikov pod nadzorom, namenjena pa je tudi dnevnim pogovorom z otroci, ki so v obravnavi v Centru ali pa tudi igri, ko otroci čakajo na starše, ki so na pogovoru v Centru.

Kontakt: Tamara Lužar, 04 5371411, tamara.luzar@gov.si

Projekt Duško

Projekt Duško je del projekta Čezmejnega sodelovanja za naš brezmejni potencial (CBC4YOUTH), ki naslavlja naraščajoč problem duševnega zdravja otrok in mladostnikov na programskem območju in s tem strategijo EU za duševno zdravje, ki poziva k skupnemu ukrepanju držav za dobro počutje in duševno odpornost prihodnjih generacij.

Člani projektne skupine ( Walfdorska LJ, Walfdorska At, CSD Gorenjska in Liegel & Maric) razvijamo vsebino programa, ki jo bomo kasneje prenesli v prakso. Vsebina, ki jo ustvarjamo so priročniki, video vsebine, delavnice, tabori in izmenjave za otroke in mladostnike, starše ter strokovne delavce. Namen projekta je pomoč in podpora pri obvladovanju dnevnih izzivov in spopadanju z začetnimi znaki duševnih stisk pri otrocih in mladostnikih.

V program so vključeni otroci in mladostniki od 6 let do 18 let. Program traja 2 leti ( 1. 12. 2023 – 31. 11. 2025)

CBC4YOUTH - sofinancira Evropska unija