Center za socialno delo Gorenjska Enota Tržič

  • Usnjarska ulica 3,
    4290 Tržič
  • T: 04 597 12 00
  • F: 04 597 12 01
  • E: gpcsd.trzic@gov.si

Obvestila

Pravice iz javnih sredstev, ki iztečejo konec maja 2020, ne bodo avtomatično podaljšane

Objavljeno: 29. 05. 2020

Vsem, ki še niste vložili vlog svetujemo, da to storite v čim krajšem času.

Če vloge ne boste uspeli vložiti v tem mesecu, lahko to storite do konca junija za nazaj, vendar na vlogo napišite, da ste jo želeli vložiti v mesecu maju 2020.

Do konca junija 2020 lahko vložite tudi vloge za pravice iz javnih sredstev, ki bi jih sicer vložili marca ali aprila 2020, a niste uspeli in do pravic niste bili upravičeni (ni bilo avtomatičnega podaljšanja). Tudi v tem primeru to na vlogo napišite.

Vlogo za pravice iz javnih sredstev najdete tukaj.

Vložite jo lahko v nabiralnik pred vašim centrom za socialno delo, po pošti ali preko portala e-Uprava.

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Objavljeno: 13. 05. 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo naslednjo novico:

V ponedeljek, 18. maja bo izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov 49.728 prejemnikom denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020 v višini 7.5 milijonov evrov.

Upravičenost za enkratni solidarnostni dodatek prejemnikov socialne pomoči oziroma varnostnega dodatka temelji na prejemniku socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in ne na vseh osebah zajetih v odločbi (upravičencih).

Več na www.gov.si/novice/2020-05-11-18-maja-izplacilo-dodatka-za-prejemnike-dsp-oz-vd/

Vloga za denarno socialno pomoč

Objavljeno: 24. 03. 2020

Spoštovane stranke obveščamo, da lahko v primeru materialne stiske, ki je posledica ukrepov za zajezitev širjenja epidemije, na CSD Gorenjska, enoto Tržič vložijo vlogo za denarno socialno pomoč, kritje zdravstvenega zavarovanja in/ali izredno denarno socialno pomoč. Vloga za denarno socialno pomoč je dostopna na spletni strani e-uprave . Vloga se nahaja tudi v zunanjih prostorih CSD Gorenjska, enote Tržič, pri nabiralniku za vloge.

Izpolnjeno vlogo stranke lahko pošljejo po pošti, e-pošti ali jih oddajo v nabiralnik za vloge na enoti Tržič.

Stranke naj vloži obvezno priložijo:

  • izpis prometa na vseh računih vseh oseb za zadnje 3 mesece pred oddajo vloge
  • dokazila o materialni ogroženosti (npr. sklep delodajalca, sporazum o prenehanju delovnega razmerja, dopis delodajalca o prenehanju opravljanja dejavnosti, ipd…)

Stranke naprošamo, da so pri izpolnjevanju vloge natančne in izpolnijo vse zahtevane rubrike, zaradi lažje in hitrejše komunikacije naj na vlogi navedejo tudi svojo kontaktno številko.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 04 59 71 200.

Nujno obvestilo

Objavljeno: 13. 03. 2020

Uporabnike vseh enot Centra za socialno delo Gorenjska obveščamo in prosimo, da do nadaljnjega vstopajo v prostore centra samo v nujnem primeru. V kolikor kažete znake bolezni (kašelj, povišana telesna temperatura …), vas vljudno prosimo, da ne vstopate v prostore centra.

Za komunikacijo s strokovnimi delavkami ali delavci uporabite telefon, e-pošto ali navadno pošto.

V primeru, če morate oddati vlogo ali drugo dokumentacijo, jo pošljite po pošti.

Do nadaljnjega bodo osebni obiski strank potekali samo v nujnih primerih. Na takšen način želimo zavarovati zdravje vseh občanov in preprečiti širjenje bolezni.

Enota Kranj, Koroška cesta 19, Kranj, 04/256 87 20, gpcsd.kranj@gov.si
Enota Radovljica, Gorenjska cesta 16, Radovljica, 04/537 14 00, gpcsd.radov@gov.si
Enota Tržič, Usnjarska ulica 3, Tržič, 04/597 12 00, gpcsd.trzic@gov.si
Enota Škofja Loka, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka, 04/517 01 00, gpcsd.skofj@gov.si
Enota Jesenice, Cesta železarjev 4a, Jesenice, 04/583 46 00, gpcsd.jesen@gov.si

Obvestilo

Objavljeno: 23. 12. 2019

Obveščamo vas, da se v skladu s 31. členom Uredbe o upravnem poslovanju v torek, 24. 12. 2019 in 31. 12. 2019 poslovni čas Centra za socialno delo Gorenjska zaključi ob 13.00 uri.