Center za socialno delo Gorenjska Enota Tržič

 • Usnjarska ulica 3,
  4290 Tržič
 • T: 04 597 12 00
 • F: 04 597 12 01
 • E: gpcsd.trzic@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska, Enota Tržič

Zaposleni s področji dela

Družinski pomočnikDuševno zdravjeGlavna pisarnaMladinski center TržičNasilje v družiniObravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanjuOprostitev plačila institucionalnega varstvaOsebna asistencaOsebna pomoč - svetovanjeOsebna pomoč - urejanje, vodenjePenalaPomoč družini za domPomočnica direktoricePravica gluhih do tolmačaPredhodno družinsko svetovanjePreživninePriznanje očetovstvaPrva socialna pomočPrva socialna pomoč - ogroženi otrociRazvezeRejništvo in posvojitveSkrbništvo - mladoletniSkrbništvo - odrasliStarševsko varstvoUveljavljanje pravic iz javnih sredstevVarstvo in zaščita koristi otrokVarstvo invalidov
Pomočnik direktorjaSabina Jagodnik
Tel: 04 59 71 202
E-mail: sabina.jagodnik@gov.si
 • Pomočnica direktorice
Irena Stojc
Tel: 04 59 71 200
E-mail: irena.stojc@gov.si gpcsd.trzic@gov.si
 • Glavna pisarna
Amela Mehić
Tel: 04 59 71 200
E-mail: amela.mehic@gov.si
 • Glavna pisarna
Andreja Lorbeg
Tel: 04 59 71 205
E-mail: andreja.lorbeg@gov.si
 • Osebna pomoč - svetovanje
 • Prva socialna pomoč (samski, starejši)
 • Pomoč družini za dom
 • Skrbništvo - odrasli
Helena Potočnik Okorn
Tel: 04 59 71 206
E-mail: helena.potocnik@gov.si
 • Nasilje v družini
 • Prva socialna pomoč - ogroženi otroci
 • Varstvo in zaščita koristi otrok
Barbara Vidmar
Tel: 04 59 71 203
E-mail: barbara.vidmar1@gov.si
 • Skrbništvo - mladoletni
 • Predhodno družinsko svetovanje
 • Razveze
 • Preživnine
 • Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
Stella Golob
Tel: 04 59 71 209
E-mail: stella.golob@gov.si
 • Varstvo invalidov
 • Osebna asistenca
 • Pravica gluhih do tolmača
 • Duševno zdravje
 • Osebna pomoč - urejanje, vodenje
 • Družinski pomočnik
 • Oprostitev plačila institucionalnega varstva
 • (Post)penala
 • Rejništvo in posvojitve
Mateja Gubič
Tel: 081 811 052
E-mail: mateja.gubic@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Alenka Čebašek
Tel: 081 811 051
E-mail: alenka.cebasek@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nebojša Mijatović
Tel: 04 59 71 204
E-mail: nebojsa.mijatović@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Klavdija Rihtaršič
Tel: 04 59 71 208
E-mail: klavdija.rihtarsic@gov.si
 • Starševsko varstvo
 • Priznanje očetovstva
Katarina Kuzma
Tel: 031 699 247
E-mail: mladinski.center.trzic@gmail.com
 • Mladinski center Tržič
Petra Žalik
Tel: 031 699 247
E-mail: mladinski.center.trzic@gmail.com
 • Mladinski center Tržič

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

Osebe pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah (28. čl. ZUP)

Sabina JAGODNIK
 • Pomočnica direktorice
Andreja LORBEG
 • V času odsotnosti pomočnice direktorice

Osebe, pooblaščene za vodenje postopka (30. čl. ZUP)

Andreja LORBEG
 • Skrbništvo, odobritev pravnih poslov
Helena Potočnik Okorn
 • Zaščita in varstvo koristi otrok
Barbara Vidmar
 • Skrbništvo, Odobritev pravnih poslov, varstvo otrok in mladostnikov
Stella Golob
 • Varstvo invalidov, oprostitve plačila institucionalnega varstva, družinski pomočnik
Klavdija Rihtaršič
 • Starševsko varstvo, priznanje očetovstva
Mateja Gubič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Alenka Čebašek
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nebojša Mijatović
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev