Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE Južna Primorska/del litorale Enota Koper/UNITÀ DI CAPODISTRIA

 • Cankarjeva ulica 6
  Via Ivan Cankar 6,
  6000 Koper-Capodistria
 • Telefon: 05 66 34 550
 • Fax: 05 66 34 555
 • E-pošta: gpcsd.koper@gov.si

PROGRAMI / PROGRAMMI

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA je preventivni, socialno varstveni program Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper. Zajema psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom iz Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Namenjen je otrokom in mladostnikom med 6. in 18. letom starosti, ki želijo kakovostnejše preživljati prosti čas, predvsem pa otrokom in mladostnikom, ki imajo težave pri socialnem vključevanju, težave v odraščanju, so prikrajšani za primerno družinsko življenje, imajo težave na vedenjskem in čustvenem področju ter potrebujejo pomoč in podporo pri razreševanju svojih stisk.

Poleg psihosocialne pomoči dnevni center otrokom in mladostnikom ponuja in zagotavlja vzgojno pomoč ter pomoč pri šolskem delu. Ob vodenih, organiziranih prostočasnih dejavnostih, individualnih razgovorih in drugih pomočeh zaposlenih ter prostovoljcev otroci in mladostniki med šolskim letom delajo domače naloge, pridobivajo učne navade, premagujejo primanjkljaje na področju učenja, aktivno preživljajo prosti čas, se tako preizkušajo v različnih vlogah, učijo se socialnih veščin, odkrivajo svoje želje, interese, spoznavajo svoja močna področja, poglabljajo poznavanje sebe in medsebojne odnose, širijo svojo socialno mrežo, si postavljajo cilje za prihodnost in pridobivajo pozitivne izkušnje v življenju. V času počitnic omogoča otrokom in mladostnikom brezplačno, kvalitetno, organizirano in aktivno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov.

Logotip Dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper - PetKA Logotip Občine Koper Logotip Občine Ankaran Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pogoji za vključitev v program

Ime programa

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper – PetKA se je na CSD JP, Enota Koper rodil kot peti socialno-varstveni program in je leta 2015 dobil ime PetKA. PetKA nosi simboliko odlične ocene, ki si je vsak otrok ali mladostnik želi, bodisi v šoli, bodisi v kakšni drugi situaciji. PetKA pomeni tudi pozdrav prijatelju, ko mu pomahaš ali pohvalo, ko s tleskom dveh dlani izraziš strinjanje oz. pohvalo za dobro opravljeno delo. PetKA je tudi število dni v tednu, ko je dnevni center odprt. KA, črki v imenu, ki ju zapisujemo z veliko začetnico pomenita kul aktivnosti. To so vse dejavnosti, ki se odvijajo in so privlačne za otroke in mladostnike.

Kontakti

Naše kontaktne številke so:

KOPER
Program se izvaja v starem mestnem jedru Kopra, na Gregorčičevi ulici 6.

Slika vhoda Slika vhoda Slika vhoda

ANKARAN
Bevkova ulica 1, Dom družbenih dejavnosti. 051 288 195 (Ankaran).
e-pošta: dcpetka-koper(a)gov.si
facebook.com/Dnevni-center-za-otroke-in-mladostnike-Koper-P-e-t-K-A

Urnik

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA deluje med delovniki od ponedeljka do petka. V času pouka je med šolskim letom za otroke in mladostnike odprt od 12.00 do 18.30 ure, v času šolskih počitnic pa se izvaja počitniški program od 9.00 do 15.00 ure.

Izvajalci programa

Prostovoljno delo

Sodelujemo tudi s prostovoljci, ki nam pri delu pomagajo predvsem z izvajanjem individualne učne pomoči ali skupinskega dela, če imajo za to ustrezna znanja. Za izvajanje učne pomoči so najbolj zaželena znanja iz italijanščine, matematike in angleščine. Pri izvajanju skupinskih aktivnosti pa je zaželeno, da ima prostovoljec znanja iz katerega interesnega področja in skupinske dinamike.

K sodelovanju vabimo prostovoljec in prostovoljke, ki jih veseli delo z otroki in mladostniki.

Zahvale

Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo za izkazano podporo, saj nam omogočajo, da svoje delo pomembno nadgrajujemo in bogatimo, s tem pa prižigamo zvezdice v očeh otrok in mladostnikov ter jim skupaj podarjamo upanje, veselje in srečo.

Financiranje

Program je za uporabnike v celoti brezplačen. Financirajo ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Koper in Občina Ankaran.

Logotip Občine Koper Logotip Občine Ankaran Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vsako leto nas podpirajo tudi različni donatorji. Če nas želite podpreti z donacijo (finančno, s storitvijo ali z materiali za ustvarjanje, kuhanje, športnimi pripomočki…) nas lahko kontaktirate na zgoraj zapisane telefonske številke.

Stanovanjska skupina VAL

Vsebina:

Stanovanjska skupina Val (v nadaljevanju SS Val) je javni socialnovarstveni program Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, ki deluje od leta 2003. Program je namenjen odraslim osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem razvoju oz. kombiniranimi motnjami in težavami. Storitve so namenjene občanom Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Program nudi namestitev in bivanje10-im uporabnikom/cam.

Namen program je uporabnikom/cam nuditi namestitev in bivanje v domačem socialnem okolju ter celostno, celovito in kontinuirano podporo pri doseganju osebnih in skupinskih ciljev za izboljšanje kvalitete bivanja in življenja.

Dejavnosti in aktivnosti programa SS Val se logistično dopolnjujejo s socialnovarstvenim programom Dnevno delovnega terapevtskega centra Barčica (v nadaljevanju DDTC Barčica), saj se uporabniki/ce programa SS Val redno in aktivno vključujejo v program DDTC Barčica od ponedeljka do petka od 7. do 13. ure.

Na podlagi prisotnosti uporabnikov/ic v SS Val sta jim pomoč in podpora nudeni od ponedeljka do petka v popoldanskem in nočnem času (od 13. do 21. ure ter od 21. do 7. ure). Med vikendi in prazniki ter v primerih, ko uporabniki/ce zaradi bolezni ali drugih posebnosti preživijo v programu ves dan, pa jim je podpora nudena tudi v dopoldanskem času. Čez dan storitve izvajajo zaposleni (vodja ter sodelavci v programu), v nočnem času pa izvajalci v okviru študentskega dela.

Pogoji za vključitev v program:

Kriteriji za vključitev:

Cilji programa so uporabnikom/cam omogočiti in zagotoviti:

Program sledi načelom deinstitucionalizacije, destigmatizacije in aktivne participacije uporabnikov/ic.

Kontakti:

Urnik:

poslovni čas programa je od ponedeljka do petka od 10. do 18. ure.

Lokacija:

program se izvaja v stanovanjski hiši na naslovu Levja ulica 7, 6000 Koper.

domofon vhodna vrata

Izvajalci programa:

Prostovoljsko delo:

Dodana vrednost programu so vsekakor prostovoljci/ke, ki pomembno vplivajo na dvig kvalitete preživljanja prostega časa uporabnikov/ic. V programu jih je trenutno 17, ki na podlagi dogovora o prostovoljskem delu z uporabniki/cami izvajajo individualno ali skupinsko delo (druženje, sprehodi, igranje družabnih iger, frizerska delavnica, ustvarjalne delavnice, pomoč pri vsakodnevnih opravilih idr.).

Financiranje:

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s strani Mestne občine Koper kot večinskega financerja, Občine Ankaran ter uporabnikov/ic samih. Program ima strokovno verifikacijo, pridobljeno pri Socialni zbornici Slovenije, ter je vključen v enoten sistem evalviranja pri Inštitutu za socialno varstvo Republike Slovenije Evapro.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Logotip Občine Koper Logotip Občine Ankaran

Zahvala:

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki s svojimi donacijami skozi vse leto omogočajo boljše pogoje življenja in bivanja naših uporabnikov/ic ter delo izvajalcev programa.

V preteklih letih so nas z različnimi donacijami pomembno podprli:

Če nas želite podpreti z donacijo (finančna sredstva, material, storitve …), nas lahko kontaktirate na zgoraj zapisane telefonske številke.

Ne morem spremeniti smeri vetra, lahko pa nastavim jadra, da vedno dosežem cilj.
– Jimmy Dean

DNEVNI DELOVNO TERAPEVTSKI CENTER BARČICA

Vsebina:

Javni socialno varstveni program Dnevni delovno terapevtski center Barčica (v nadaljevanju DDTC Barčica) je namenjen odraslim osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju in so občani Mestne občine Koper in Občine Ankaran ter njihovim svojcem.

V lokalnem okolju je program prisoten od leta 1996. Oblikovanje in implementacija programa, ki je smiselno povezan tudi s programom Stanovanjska skupina Val, omogočata vključitev v obravnavo v domačem, njim poznanem socialnem okolju, kar omogoča stalne stike z družino in drugimi bližnjimi osebami ter zagotavlja možnost za aktivno in polno življenje v skupnosti. Program nudi psihosocialno obravnavo v skupnosti 30 uporabnikom.

Temeljni cilj programa je usposobitev za samostojno življenje oziroma za življenje z manj podpore.

Uporabnikom je z vključitvijo v program na voljo:

Pogoji za vključitev v program:

Kriteriji za vključitev:

Cilji programa so uporabnikom/cam omogočiti in zagotoviti:

Program sledi načelom deinstitucionalizacije, destigmatizacije in aktivne participacije uporabnikov/ic.

Kontakti:

Urnik:

Poslovni čas programa je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure.

Lokacija:

program se izvaja na naslovu: Prisoje 1, 6000 Koper.

Razpored aktivnosti v DDTC Barčica

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

7:15

 • Prihod
 • Pomoč pri pripravi zajtrka
 • prejem jutranje terapije

7:15

 • Prihod
 • Pomoč pri pripravi zajtrka
 • prejem jutranje terapije

7:15

 • Prihod
 • Pomoč pri pripravi zajtrka
 • prejem jutranje terapije

7:15

 • Prihod
 • Pomoč pri pripravi zajtrka
 • prejem jutranje terapije

7:15

 • Prihod
 • Pomoč pri pripravi zajtrka
 • prejem jutranje terapije

7:30
DELOVNA TERAPIJA
razporeditev znotraj kooperantskega dela:

 • Delo znotraj delavnic
 • Zeleni program
 • Zunanji kooperanti

7:30
DELOVNA TERAPIJA
razporeditev znotraj kooperantskega dela:

 • Delo znotraj delavnic
 • Zeleni program
 • Zunanji kooperanti

7:30
DELOVNA TERAPIJA
razporeditev znotraj kooperantskega dela:

 • Delo znotraj delavnic
 • Zeleni program
 • Zunanji kooperanti

7:30
DELOVNA TERAPIJA
razporeditev znotraj kooperantskega dela:

 • Delo znotraj delavnic
 • Zeleni program
 • Zunanji kooperanti

7:30
DELOVNA TERAPIJA
razporeditev znotraj kooperantskega dela:

 • Delo znotraj delavnic
 • Zeleni program
 • Zunanji kooperanti

Izvajanje dežurstev po razporedu

 • kuhinja
 • jedilnica
 • kopalnica

Izvajanje dežurstev po razporedu

 • kuhinja
 • jedilnica
 • kopalnica

Izvajanje dežurstev po razporedu

 • kuhinja
 • jedilnica
 • kopalnica

Izvajanje dežurstev po razporedu

 • kuhinja
 • jedilnica
 • kopalnica

Izvajanje dežurstev po razporedu

 • kuhinja
 • jedilnica
 • kopalnica
9:00
TELOVADBA
9:00
TELOVADBA
9:00
TELOVADBA
9:00
TELOVADBA
9:00
TELOVADBA
9:30
PAVZA KAVA
9:30
PAVZA KAVA
9:30
PAVZA KAVA
9:30
PAVZA KAVA
9:30
PAVZA KAVA
10:40
DELOVNA TERAPIJA
10:40
DELOVNA TERAPIJA
10:40
DELOVNA TERAPIJA
10:40
DELOVNA TERAPIJA
10:30
GOSPODINJSKE DELAVNICE
priprava kosila
10:40
DELOVNA TERAPIJA
11.30
KOSILO
in deljenje terapije
11.30
KOSILO
in deljenje terapije
11.30
KOSILO
in deljenje terapije
11.30
KOSILO
in deljenje terapije
11.30
KOSILO
in deljenje terapije

13.30
TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI
Hobby program

13.30
TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI
Raziskovalci Istre

13.30
TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI
BALINANJE

13.30
TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI
Psihiatrična obravnava
(dr. Tubič)
REKREACIJA

13.30
TEDENSKI SESTANEK

 • razbremenilni skupinski pogovor
 • načrtovanje aktivnosti

9.00
SKUPINA-psihosocialna
pomoč +
INDIVIDUALNA psihosocialna
pomoč +
17.00*
FOTOGRAFSKA
DELAVNICA

18:00
*INKLUZIVNI JUDO


*16.30
SKUPINA ZA SVOJCE

9.00
SKUPINA-psihosocialna
pomoč +
10.00
INDIVIDUALNA psihosocialna
pomoč

Popoldanska podpora Popoldanska podpora Popoldanska podpora Popoldanska podpora Popoldanska podpora

*organizirane terapevtske aktivnosti izven delovnega časa DDTC Barčica

Izvajalci programa:

Fianciranje:

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s strani Mestne občine Koper kot večinskega financerja ter Občine Ankaran. Program ima strokovno verifikacijo, pridobljeno pri Socialni zbornici Slovenije, ter je vključen v enoten sistem evalviranja pri Inštitutu za socialno varstvo Republike Slovenije Evapro.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Logotip Občine Koper Logotip Občine Ankaran

Zahvala:

Iskreno se zahvaljujemo vsem kooperantom, ki so z izkazanim zaupanjem potrdili družbeno odgovornost in s tem dali priložnost uporabnikom, da se pri svojem delu izkažejo kot enakovredni in kvalitetni sodelavci ter člani skupnosti.

Velika hvala tudi vsem, ki z donacijami omogočajo višjo kvaliteto življenja naših uporabnikov/ic ter delo izvajalcev programa.

Barka ni zgrajena, da bi počivala v varnem pristanu.
– John A. Sheed, 1928