Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE Južna Primorska/del litorale Enota Koper/UNITÀ DI CAPODISTRIA

 • Cankarjeva ulica 6
  Via Ivan Cankar 6,
  6000 Koper-Capodistria
 • T: 05 66 34 550
 • F: 05 66 34 555
 • E: gpcsd.koper@gov.si

Uveljavljane pravic iz javnih sredstev/ Diritti: Garantiti Mediante Fondi Publici

Elena Treven, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 552
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / Diritti Garantiti Mediante Fondi Pubblici
Tanja Gradišek, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 545
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / Diritti Garantiti Mediante Fondi Pubblici
Katja Muženič, univ. dipl. psihologinja
Psicologa

Tel: 05 66 34 544
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / Diritti Garantiti Mediante Fondi Pubblici
Urška Ličen, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 565
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / Diritti Garantiti Mediante Fondi Pubblici
Andreja Vitez, Strokovna sodelavka
Referente

Tel: 05 66 34 559
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / Diritti Garantiti Mediante Fondi Pubblici
 • Starševsko varstvo / Assegni Nucleo Familiari (Genitori)
Erika Tul Skok, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 560
 • Varstveni Dodatek / Integrazione Al Minimo
Tatjana Rafaelič, Strokovna sodelavka
Referente

Tel: 05 66 34 553
 • Starševsko varstvo / Assegni Nucleo Familiari (Genitori)

Občinske denarne socialne pomoči / Sussidi Sociali Dell Comune

Dijana Plješa, univ.dipl.soc.delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 593
 • Občinske denarne socialne pomoči / Sussidi Sociali Dell Comune
Mateja Boršič, Sodelavka
Referente

Tel: 05 66 34 593
 • Občinske denarne socialne pomoči / Sussidi Sociali Dell Comune

Zaposleni/e s področji dela/ dipendenti con aree di lavoro

Tjaša Pregelj, univ.dipl.soc.del.
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 547
 • Zaščita otrok in mladostnikov / Bambini E Adolescenti A Rischio
 • Preprečevanje nasilja v družini / Prevenzione Della Violenza Domestica
Anja Glavan, mag. soc. dela
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 575
 • Skrbništvo / Tutela
 • Odrasli s posebnimi potrebami / Adulti Con Bisogni Particolari
Odila Peternelj, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 567
 • Skrbništvo / TUTELA
 • Odrasli s posebnimi potrebami / Adulti Con Bisogni Particolari
Polona Bažec, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 591
 • Rejništvo / AFFIDAMENTO (MINORI)
 • Posvojitve / ADOZIONI
Tadeja Žunič, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 556
 • Zaščita otrok in mladostnikov / Bambini E Adolescenti A Rischio
 • Preprečevanje nasilja v družini / Prevenzione Della Violenza Domestica
Diana Jerman, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 573
 • Koordinacija v lokalni skupnosti / Coordinazione Nella Comunita Locale
Marko Rus, Univ.dipl.pravnik
Legale

Tel: 05 66 34
 • Skrbništvo za poseben primer / Tutela Speciale
 • Odobritev pravnih poslov / Approvazioni Delle Procedure Legali
Marjana Križman Jesenik, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 596
 • Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami / Bambini E Adolescenti Con Bisogni Particolari
Mateja Škof, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale
(nadomešča Nina Grčar)

Tel: 05 66 34 597
 • Otroci in mladostniki / BAMBINI E ADOLESCENTI
 • Preživnine / ALIMENTI
 • Priznanje očetovstva / Riconoscimento Della Paternità
Anna Trobec, univ.dipl.soc.del.
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 571
 • Družinsko svetovanje / Consulenza Familiare
Ana Geržina Mlakar, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 572
 • Družinsko svetovanje / Consulenza Familiare
Melita Smode, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 568
 • Mladostniki, vzgojni zavodi / Adolescenti A Rischio
Doroteja Rogelja Majerič, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 563
 • Mladostniki, vzgojni zavodi / Adolescenti A Rischio
Gaja Stibilj, mag. soc. dela
Assistente Sociale
(nadomešča Eva Hafner, mag. soc.dela)

Tel: 05 66 34 570
 • Starostniki / Assistenza Anziani
 • Skrbništvo za poseben primer / Tutela Speciale
Luka Zavadlav, Dipl.sociolog (UN)
Sociologo

Tel: 05 66 34 548
 • Oprostitve socialnovarstvenih storitev / Esenzione dal Pagamento dei Servizi di Assistenza Sociale
 • Postpenala / Assistenza Penale
 • Preprečevanje nasilja v družini (delo s storilci) / Prevenzione Della Violenza Domestica
Tatjana Frančeškin, univ. dipl. soc. delavka
Assistente Sociale

Tel: 05 66 34 551
 • Pomočnica direktorice / Assistente direttrice
 • Pravice gluhih do uporabe Slovenskega znakovnega jezika / La Legge Sul'Uso Della Lingua Dei Segni
Anamarija Zadkovič
Tel: 05 66 34 566
 • Glavna pisarna / Ufficio Di Protocollo
Regina Mikložič
Tel: 05 66 34 570
 • Glavna pisarna / Ufficio Di Protocollo